Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Biuletyn Sądu Najwyższego - Nr 7-10/2010
(POSZCZEGÓLNE NUMERY CZASOPISMA)

więcej

Autorzy: Krzysztof Ślebzak, Hanna Elba,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-6513:201007/10  Ilość w paczce: 0

Spis treści: 

I. ZAGADNIENIA PRAWNE DO ROZSTRZYGNIĘCIA
Wniosek o doręczenie wyroku a żądanie sporządzenia jego uzasadnienia - uchwała Sądu Najwyższego z 18.08.2010 r. (II PZP 7/10)
str.5
Składki na fundusz emerytalny a podstawa wymiaru emerytury - uchwała Sądu Najwyższego z 1.09.2010 r. (II PZP 6/10)
str.6
Uposażenie należne a wysokość emerytury policyjnej - uchwała Sądu Najwyższego z 1.09.2010 r. (II UZP 7/10)
str.27

II. OMÓWIENIA GLOS
Glosa do wyroku SN z 29.03.2007 r. (II PK 228/07)
str.34
Glosa do wyroku SN z 10.06.2008 r. (I UK 376/07)
str.34
Glosa do wyroku SN z 12.11.2007 r. (I PK 159/07)
str.36
Glosa do wyroku SN z 24.06.2008 r. (I PK 298/07)
str.36
Glosa do wyroku SN z 4.11.2009 r. (I PK 105/09)
str.37
Glosa do wyroku SN z 4.03.2009 r. (II PK 202/08)
str.38

III. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA
Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach z zakresu prawa pracy za 2009 r.
str.40
1. Równe traktowanie pracowników. Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek
str.41
1.1. Wyrok Trybunału z 5.03.2009 r. w sprawie C-388/07, Age Concern England
str.41
1.2. Wyrok Trybunału z 18.06.2009 r. w sprawie C-88/08, Hütter
str.46
2. Zwolnienia grupowe
str.48
2.1. Wyrok Trybunału z 16.07.2009 r. w sprawie C-12/08, Mono Car Styling SA.
str.48
2.2. Wyrok Trybunału z 10.09.2009 r., wydany w sprawie C-44/08, Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry i in.
str.56
2.3. Wyrok Trybunału z 10.12.2009 r. w sprawie C-323/08, Rodríguez Mayor i in.
str.62
3. Transfer przedsiębiorstwa
str.64
3.1. Wyrok Trybunału z 12.02.2009 r. w sprawie C-466/07, Klarenberg
str.64
3.2. Wyrok Trybunału z 11.06.2009 r. w sprawie C-561/07, Komisja przeciwko Republice Włoskiej
str.66
4. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
str.69
4.1. Wyrok Trybunału z 16.07.2009 r. w sprawie C-69/08, Visciano
str.69
5. Umowy na czas określony
str.72
5.1. Wyrok Trybunału z 23.04.2009 r. w sprawach połączonych od C-378/07 do C-380/07, Angelidaki i in.
str.72
5.2. Postanowienie Trybunału z 24.04.2009 r. w sprawie C-519/07, Koukou oraz postanowienie Trybunału z 23.11.2009 r. w sprawach połączonych od C-162/08 do C-164/08, Lagoudakis.
str.83
6. Czas pracy. Urlopy wypoczynkowe
str.84
6.1. Wyrok Trybunału z 20.01.2009 r. w sprawach połączonych C-350/06 i C-520/06, Schultz-Hoff
str.84
6.2. Wyrok Trybunału z 10.09.2009 r. w sprawie C-277/08, Vicente Pereda
str.95
7. Ochrona kobiet w ciąży i w okresie poporodowym
str.96
7.1. Wyrok Trybunału z 29.10.2009 r. w sprawie C-63/08, Ponton.
str.96
8. Urlop rodzicielski
str.100
8.1. Wyrok Trybunału z 16.07.2009 r. w sprawie C-537/07, Gómez-Limón Sánchez-Camacho.
str.100
8.2. Wyrok Trybunału z 22.10.2009 r. w sprawie C-116/08, Meerts.
str.104

IV. ANALIZY
Notatki
str.107

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 2082-4157 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm)
Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: ABC-6513:201007/10 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów