Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Krzysztof Ślebzak, Hanna Elba,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-6513:201203  Ilość w paczce: 0
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 69,00 zł.

Spis treści: 

I. UCHWAŁY

Pełnomocnik procesowy organu rentowego - oddziału ZUS w sprawie z odwołania od decyzji ZUS - uchwała Sądu Najwyższego z 9.02.2012 r. (I UZP 10/11)
str. 5

Pracodawca - zakładowa organizacja związkowa - informacja o pracownikach korzystających z jej obrony - uchwała Sądu Najwyższego z 24.01.20112 r. (III PZP 7/11)
str. 5

Umowa o pracę na czas określony - wypowiedzenie umowy przez pracownika - uchwała Sądu Najwyższego z 14.02.2012 r. (III PZP 5/11)
str. 5

Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych - podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe - uchwała Sądu Najwyższego z 14.02.2012 r. (III UZP 4/11)
str. 6

Pełnomocnik procesowy organu rentowego - oddziału ZUS w sprawie z odwołania od decyzji ZUS - uchwała Sądu Najwyższego z 24.01.2012 r. (III UZP 3/11)
str. 6

Nauczyciel - urlop dla poratowania zdrowia - nabycie prawa - jednoczesne zatrudnienie u dwóch pracodawców - uchwała Sądu Najwyższego z 14.02.2012 r. (III PZP 1/12)
str. 6

Pensum nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych - uchwała składu siedmiu sędziów SN z 21.03.2012 r. (III PZP 2/12)
str. 7

II. ZAGADNIENIA PRAWNE DO ROZSTRZYGNIĘCIA

Pensum nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych (III PZP 2/12)
str. 8

Nauczyciel - urlop dla poratowania zdrowia - nabycie prawa (III PZP 1/12)
str. 21

Członek zarządu spółki kapitałowej - umowa o pracę - roszczenie o przywrócenie do pracy (III PZP 3/12)
str. 23

Organ rentowy - zwrot nienależnie pobranego świadczenia (III UZP 1/12)
str. 27

II. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Sprawy publiczne (Dawid Miąsik)
str. 39

1. Wyroki Trybunału Sprawiedliwości
str. 39

Wyrok TS z 14.12.2012 r. w sprawie C-17/10 Toshiba Corporation i in. przeciwko Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
str. 39

Sprawy z zakresu zabezpieczenia społecznego (Daniel Eryk Lach)
str. 42

1. Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
str. 42

Wyrok TS z 17.01.2012 r., sprawa C-347/10
str. 42

IV. OPRACOWANIA I ANALIZY

dr Daniel Eryk Lach
Powstanie prawa do zasiłku pogrzebowego - śmierć małżonka pozostającego w separacji (Notatka do sprawy I UZP 8/11)
str. 43

dr Michał Raczkowski
Wydanie zaświadczenia o stanie zaległości składkowych dla nabywcy części przedsiębiorstwa (Notatka do sprawy I UZP 9/11)
str. 48

dr Jacek Skoczyński
Współdziałanie pracodawcy ze związkiem zawodowym w indywidualnych sprawach pracowniczych - zasięganie informacji o pracownikach objętych ochroną związkową - art. 30 ust. 21 ustawy o związkach zawodowych (Notatka do sprawy III PZP 7/11)
str. 57

dr Jacek Skoczyński
Nauczyciel - urlop dla poratowania zdrowia a zatrudnienie u dwóch pracodawców (Notatka do sprawy III PZP 1/12)
str. 66

dr Michał Raczkowski
Pensum nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych (Notatka do sprawy III PZP 2/125)
str. 72

dr Jacek Skoczyński
Rozwiązanie umowy o pracę z odwołanym członkiem zarządu spółki kapitałowej - roszczenie o przywrócenie do pracy (Notatka do sprawy III PZP 3/12)
str. 80


Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 2082-4157 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 96
Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: ABC-6513:201203 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów