Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Krzysztof Ślebzak, Hanna Elba,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-6513:201202  Ilość w paczce: 0
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 69,00 zł.

Spis treści: 

I. Ogólna charakterystyka funkcjonowania Izby w 2011 r.
str. 5

II. Uchwały składów powiększonych udzielających odpowiedzi na pytania prawne
str. 11


1. Sprawy z zakresu prawa pracy
str. 11

2. Sprawy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych
str. 14

3. Rozstrzygnięcia w sprawach o charakterze proceduralnym
str. 16

III. Uchwały podjęte w składach zwykłych udzielających odpowiedzi na pytania prawne
str. 25


1. Sprawy z zakresu prawa pracy
str. 25

2. Sprawy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych
str. 27

3. Rozstrzygnięcia w sprawach o charakterze proceduralnym
str. 31

IV. Wyroki i postanowienia w sprawach z zakresu prawa pracy i w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
str. 34


1. Sprawy z zakresu prawa pracy
str. 34

1.1. Źródła prawa pracy
str. 34

1.2. Zbiorowe prawo pracy - relacje pracodawców ze związkami zawodowymi i szczególna ochrona trwałości stosunków pracy
str. 37

1.3. Instytucje prawa cywilnego a stosunki pracy
str. 38

1.4. Równe traktowanie w stosunkach pracy i zakaz dyskryminacji
str. 43

1.5. Mobbing
str. 46

1.6. Prawa pracownicze - prawo do odpoczynku i do wynagrodzenia za pracę
str. 48

1.7. Obowiązki pracownicze
str. 49

1.8. Zakaz konkurencji
str. 50

1.9. Zatrudnienie w innym państwie Unii Europejskiej
str. 52

1.10. Prawo do sądu
str. 53

1.11. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
str. 54

2. Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych
str. 55

2.1. Sprawy o emeryturę
str. 55

2.2. Sprawy o rentę z tytułu niezdolności do pracy
str. 64

2.3. Sprawy o rentę rodzinną i rentę socjalną
str. 65

2.4. Sprawy o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
str. 66

2.5. Sprawy o zasiłki z ubezpieczenia chorobowego
str. 68

2.6. Sprawy o objęcie ubezpieczeniem społecznym
str. 68

2.7. Składki na ubezpieczenie społeczne
str. 74

2.8. Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych (osób trzecich) za zobowiązania składkowe
str. 76

2.9. Świadczenie nienależnie pobrane
str. 78

2.10. Rozstrzygnięcia w kwestiach proceduralnych
str. 79

V. Pozostałe uchwały oraz orzeczenia (wyroki, postanowienia) w pozostałych sprawach oraz sprawy ze skargi na przewlekłość postępowania
str. 86


1. Sprawy wyborcze i sprawy dotyczące partii politycznych
str. 86

1.1. Ważność wyborów do Sejmu i Senatu RP
str. 86

1.2. Łączenie funkcji posła z pozostawaniem przez prokuratora w stanie spoczynku
str. 88

1.3. Rozliczenie funduszy wyborczych i roczne rozliczenie partii politycznych
str. 90

2. Sprawy z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego
str. 91

3. Sprawy ze skargi na przewlekłość postępowania
str. 93

4. Sprawy z odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa
str. 94

5. Samorządy zawodowe
str. 94

6. Sprawy przed Kolegium Arbitrażu Społecznego
str. 95

7. Inne sprawy
str. 95

VI. Wnioski końcowe
str. 95

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 2082-4157 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 96
Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: ABC-6513:201202 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów