Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Krzysztof Ślebzak, Hanna Elba,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-6513:201201  Ilość w paczce: 0
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 69,00 zł.

Spis treści: 

I. UCHWAŁY

Pracownik samorządowy - prawo do nagrody jubileuszowej - przejście na emeryturę - postanowienie Sądu Najwyższego z 12.12.2011 r. (I PZP 1/11)
str. 5

Pełnomocnictwo procesowe - nieważność postępowania - postanowienie Sądu Najwyższego z 9.12.2011 r. (II UZP 7/11)
str. 5

Służba w organach bezpieczeństwa - wysokość emerytury policyjnej - postanowienie Sądu Najwyższego z 9.12.2011 r. (II UZP 10/11)
str. 5

Ustalenie stopnia niepełnosprawności - ponowne orzekanie - treść orzeczenia - uchwała Sądu Najwyższego z 12.12.2011 r. (I UZP 4/11)
str. 6

Umowa zlecenia - pracownik tymczasowy - obowiązkowe ubezpieczenie społeczne - uchwała Sądu Najwyższego z 12.12.2011 r. (I UZP 6/11)
str. 6

Miejsce pracy - wynagrodzenie - należności z tytułu diet - uchwała Sądu Najwyższego z 9.12.2011 r. (II PZP 3/11)
str. 7

Prawo do renty przyznanej na stałe - uchwała Sądu Najwyższego z 12.12.2011 r. (I UZP 7/11)
str. 7

Pielęgniarki - dodatek do wynagrodzenia - uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 17.11.2011 r. (III PZP 4/11)
str. 8

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony - roszczenia pracownika - uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 17.11.2011 r. (III PZP 6/11)
str. 8

II. ZAGADNIENIA PRAWNE DO ROZSTRZYGNIĘCIA

Renta z tytułu niezdolności do pracy - okresy nieskładkowe (I UZP 5/11)
str. 9

Separacja - zasiłek pogrzebowy (I UZP 8/11)
str. 15

Płatnik składek - zaległości z tytułu składek - zaświadczenie (I UZP 9/11)
str. 16

Zakładowa organizacja związkowa - ochrona związkowa pracowników - wypowiedzenie umowy o pracę - konsultacje (III PZP 7/11)
str. 19

Pełnomocnictwo procesowe (III UZP 3/11)
str. 21

Prawa autorskie majątkowe - utwór dydaktyczny - wynagrodzenie - ustalenie podstawy wymiaru składek (III UZP 4/11)
str. 25

Pełnomocnictwo procesowe (I UZP 10/11)
str. 29

II. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Sprawy publiczne (Dawid Miąsik)

1. Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
str. 34

Sprawy z zakresu konkurencji
str. 34

Wyrok TS z 8.12.2011 r. w sprawie C-389/10 P KME Germany AG i in. P. Komisji
str. 34

Wyrok TS z 25.10.2011 r. w sprawie C-110/10 P Solvay SA, p. Komisji
str. 35

Sprawy z zakresu telekomunikacji
str. 36

Wyrok TS z 13.10.2011 r. w sprawie C-148/10 DHL International NV p. Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
str. 36

2. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego
str. 37

Wyrok TK z 30.11.2011 r. (K 1/10)
str. 37

Sprawy z zakresu zabezpieczenia społecznego (Daniel Eryk Lach)
str. 39

1. Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
str. 39

Wyrok TS z 20.10.2011 r., sprawa C-123/10
str. 39

Wyrok TS z 20.10.2011 r., sprawa C-225/10
str. 39

Wyrok TS z 15.12.2011 r., sprawa C-257/10
str. 39

IV. OPRACOWANIA I ANALIZY

dr Jacek Skoczyński
Orzekanie o niepełnosprawności w razie istnienia kilku schorzeń - ustalenie stopnia niepełnosprawności - ponowne orzekanie - treść orzeczenia (Notatka do sprawy I UZP 4/11)
str. 41

dr Michał Raczkowski
Prawo do nagrody jubileuszowej a przejście na emeryturę (Notatka do sprawy I PZP 1/11)
str. 47

prof. dr hab. Inetta Jędrasik-Jankowska
Kwestia okresów służby w organach bezpieczeństwa państwa (Opinia prawna w sprawie II UZP 10/11)
str. 54

prof. dr hab. Inetta Jędrasik-Jankowska
Prawa do renty przyznanej na stałe (Notatka w sprawie I UZP 7/11)
str. 59

dr hab. Krzysztof Ślebzak
Renta z tytułu niezdolności do pracy - uwzględnienie okresów nieskładkowych w celu ustalenia nabycia prawa (Notatka do sprawy I UZP 5/11)
str. 63

dr Daniel Eryk Lach
Praca tymczasowa - stosowanie art. 22 § 11 k.p. w odniesieniu do zatrudnienia tymczasowego (Analiza do sprawy I UZP 6/11)
str. 68

Eliza Maniewska
Pełnomocnik procesowy organu rentowego - oddziału ZUS (Notatka do sprawy III UZP 3/11)
str. 80

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 2082-4157 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 84
Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: ABC-6513:201201 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów