Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Krzysztof Ślebzak, Hanna Elba,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-6513:201105  Ilość w paczce: 0
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 69,00 zł.

Spis treści: 

I. UCHWAŁY

Funkcjonariusz Policji - zwrot równoważnika - uchwała Sądu Najwyższego z 6.07.2011 r. (II PZP 1/11)
str. 5

Nieterminowe przekazanie składek - odszkodowanie - postanowienie Sądu Najwyższego z 6.07.2011 r. (II UZP 4/11)
str. 5

Okres nieskładkowy - okres niewykonywania pracy - opieka nad członkiem rodziny - uchwała Sądu Najwyższego z 5.07.2011 r. (I UZP 3/11)
str. 5

Renta socjalna - okoliczności niezbędne do wydania decyzji - odpowiedzialność organu rentowego - uchwała Sądu Najwyższego z 6.07.2011 r. (II UZP 5/11)
str. 6

Okres czasowej niezdolności - dodatkowe wynagrodzenie roczne - uchwała Sądu Najwyższego z 7.07.2011 r. (III PZP 3/11)
str. 6

Wznowienie postępowania rentowego - wydanie decyzji - uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 10.06.2011 r. (III UZP 1/11)
str. 6

Odwołanie do sądu powszechnego - decyzja Dyrektora WBE - wysokość zaopatrzenia emerytalnego - uchwała Sądu Najwyższego z 7.07.2011 r. (III UZP 2/11)
str. 7

II. ZAGADNIENIA PRAWNE DO ROZSTRZYGNIĘCIA

Prawo do wynagrodzenia - sędziowie - uchwała Sądu Najwyższego z 15.09.2011 r. (II PZP 2/11)
str. 8

Pełnomocnictwo procesowe - nieważność postępowania - postanowienie Sądu Najwyższego (II UZP 7/11)
str. 11

Odpowiedzialność członka zarządu sp. z o.o. - wznowienie postępowania - wydanie decyzji - uchwała Sądu Najwyższego z 15.09.2011 r. (II UZP 8/11)
str. 14

Wypowiedzenie umowy terminowej - rozwiązanie umowy o pracę - uchwała Sądu Najwyższego z 6.07.2011 r. (II UZP 5/11)
str. 19

Odwołanie do sądu powszechnego - decyzja Dyrektora WBE - wysokość zaopatrzenia emerytalnego - uchwała Sądu Najwyższego z 7.07.2011 r. (III UZP 2/11)
str. 22

Pełnomocnictwo procesowe Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - postanowienie Sądu Najwyższego (II PZP 6/11)
str. 29

II. OMÓWIENIA GLOS

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 4.03.2009 r. (II PK 209/08)
str. 34

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 18.03.2010 r. (II UZP 2/10)
str. 34

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 25.05.2010 r. (I PZP 4/10)
str. 35

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13.04.2010 r. (I PK 210/09)
str. 36

IV. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Sprawy publiczne (Dawid Miąsik)
str. 37

1. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości
str. 37

Wyrok TS z 14.06.2011 r., sprawa C-360/09
str. 37

2. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego
str. 38

Wyrok TK z 12.07.2011 r., sprawa SK 49/08
str. 38

3. Pytania prejudycjalne
str. 38

Sprawa C-226/11
str. 38

Sprawa C-158/11
str. 38

Sprawa C-138/11
str. 39

Sprawy z zakresu prawa pracy (Michał Raczkowski)
str. 40

1. Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
str. 40

Wyrok TS z 7.07.2011 r., sprawa C-310/10
str. 40

Wyrok TS z 21.07.2011 r., połączone sprawy C-159/10 i C-160/10
str. 40

Wyrok TS z 21.07.2011 r., sprawa C-104/10
str. 40

2. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego
str. 41

Wyrok TK z 15.06.2011 r. (K 2/09)
str. 41

Wyrok TK z 5.07.2011 r. (P 14/10)
str. 41

Wyrok TK z 12.07.2011 r. (K 26/09)
str. 42

3. Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego
str. 42

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 3.06.2011 r. (I OSK 323/11)
str. 42

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 21.06.2011 r. (II FSK 279/10)
str. 43

V. OPRACOWANIA I ANALIZY

Notatka do sprawy III UZP 2/11
str. 44

Notatka do sprawy III PZP 5/11
str. 50

Notatka do sprawy II UZP 4/11
str. 58

Notatka do sprawy I UZP 3/11
str. 65

Notatka do sprawy II PZP 2/11
str. 67

Notatka do sprawy II UZP 7/11
str. 75

Notatka do sprawy II UZP 8/11
str. 80

Analiza do sprawy II UZP 6/11
str. 87


Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 2082-4157 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 84
Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: ABC-6513:201105 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów