Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Krzysztof Ślebzak, Hanna Elba,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-6513:201104  Ilość w paczce: 0
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 69,00 zł.

Spis treści: 

I. UCHWAŁY

Zachowanie prawa do emerytury policyjnej dla pełniących służbę w organach bezpieczeństwa państwa - uchwała Sądu Najwyższego z 3.03.2011 r. (II UZP 2/11)
str. 5

Odwołanie od decyzji ZUS do właściwego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych - uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 23.03.2011 r. (I UZP 3/10)
str. 5

Odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczenia - uchwała Sądu Najwyższego z 24.03.2011 r. (I UZP 2/11)
str. 6

Niepubliczna uczelnia jako przedsiębiorca - uchwała Sądu Najwyższego z 3.03.2011 r. (II UZP 8/10)
str. 6

II. ZAGADNIENIA PRAWNE DO ROZSTRZYGNIĘCIA

Okres nieskładkowy - sprawowanie opieki nad członkiem rodziny - uchwała Sądu Najwyższego z 5.07.2011 r. (I UZP 3/11)
str. 7

Funkcjonariusz Policji - zwrot równoważnika - właściwość sądu powszechnego - uchwała Sądu Najwyższego z 26.07.2011 r. (II PZP 1/11)
str. 12

Wspólnotowa koordynacja - zasiłek chorobowy zagranicą a nabycie prawa do emerytury - uchwała Sądu Najwyższego z 7.06.2011 r. (II UZP 3/11)
str. 14

Nieterminowe przekazanie składek - właściwość sądu ubezpieczeń społecznych - postanowienie Sądu Najwyższego z 6.07.2011 r. (II UZP 4/11)
str. 16

Prawo do renty socjalnej - odpowiedzialność organu rentowego - nieustalenie ostatniej okoliczności - uchwała Sądu Najwyższego z 6.07.2011 r. (II UZP 5/11)
str. 21

Pielęgniarki - dodatek do wynagrodzenia - postanowienie Sądu Najwyższego z 8.06.2011 r. (III PZP 2/11)
str. 27

Czasowa niezdolność do pracy - pracownik sfery budżetowej - dodatkowe wynagrodzenie roczne - uchwała Sądu Najwyższego z 7.07.2011 r. (III PZP 3/11)
str. 30

Wznowienie postępowania emerytalno-rentowego a wydanie postanowienia o wznowieniu - uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 10.06.2011 r. (III UZP 1/11)
str. 33

II. OMÓWIENIA GLOS

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 6.01.2009 r. (II UK 134/08)
str. 37

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8.04.2009 r. (II UK 346/08)
str. 37

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18.09.2008 r. (II PK 27/08)
str. 38

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8.12.2009 r. (I PK 120/09)
str. 39

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15.01.2009 r. (II PK 125/08)
str. 40

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 9.07.2009 r. (II PK 311/08)
str. 40

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22.01.2008 r. (I UK 207/07)
str. 41

IV. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

1. Sprawy z zakresu prawa pracy (M. Raczkowski)
str. 42

Wyrok TS z 20.01.2011 r., sprawa C-463/09
str. 42

Wyrok TS z 11.02.2011 r., połączone sprawy od C-307/09 do 309/09
str. 42

Wyrok TS z 11.02.2011 r., sprawa C-30/10
str. 43

Wyrok TS z 3.03.2011 r., połączone sprawy od C-235/10 do C-239/10
str. 43

2. Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych (Daniel Eryk Lach)
str. 44

2.1. Wyroki TK
str. 44

Wyrok TK z 3.03.2011 r., sprawa K 23/09
str. 44

Wyrok TK z 13.04.2011 r., sprawa SK 33/09
str. 45

Wyrok TK z 19.04.2011 r., sprawa P 41/09
str. 46

2.2. Wyroki TSUE
str. 46

Wyrok TS z 3.03.2011 r. , sprawa C-440/09
str. 46

Wyrok TS z 10.03.2011 r., sprawa C-379/09
str. 46

Wyrok TS z 10.03.2011 r., sprawa C-516/09
str. 47

Wyrok TS z 5.05.2011 r., sprawa C-537/09
str. 47

Wyrok TS z 5.05.2011 r., sprawa C-206/10
str. 47

Wyrok TS z 10.05.2011 r., sprawa C-147/08
str. 48

3. Sprawy publiczne (Dawid Miąsik)
str. 48

Wyrok TS z 20.01.2011 r. w sprawie C-90/09
str. 48

Wyrok TS z 10.02.2011 r. w sprawie C-260/09
str. 49

Wyrok TS z 29.03.2011 r. w sprawie C-352/09
str. 50

Wyrok ETPC z 19.04.2011 r. w sprawie 37492/05
str. 50

Wyrok TS z 3.05.2011 r. w sprawie C-375/09
str. 51

Wyrok TS z 17.02.2011 r. w sprawie C-52/09
str. 51

Wyrok TS z 12.05.2011 r. w sprawie C-410/09
str. 53

V. OPRACOWANIA I ANALIZY

Notatka do sprawy II UK 331/10
str. 54

Notatka do sprawy II UZP 3/11
str. 65

Notatka do sprawy III UZP 1/11
str. 69

Notatka do sprawy II UZP 5/11
str. 74

Notatka do sprawy II PZP 1/11
str. 82

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 2082-4157 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 84
Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: ABC-6513:201104 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów