Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Krzysztof Ślebzak, Hanna Elba,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-6513:201103  Ilość w paczce: 0
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 69,00 zł.

Spis treści: 

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI IZBY PRACY, UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I SPRAW PUBLICZNYCH W ROKU 2010

I. Ogólna charakterystyka funkcjonowania Izby w 2010 r.
str. 5

II. Uchwały składów powiększonych udzielających odpowiedzi na pytania prawne
str. 9


1. Sprawy z zakresu prawa pracy
str. 9

2. Sprawy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych
str. 10

3. Rozstrzygnięcia w sprawach o charakterze proceduralnym
str. 13

III. Uchwały podjęte w składach zwykłych udzielających odpowiedzi na pytania prawne
str. 16


1. Sprawy z zakresu prawa pracy
str. 16

2. Sprawy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych
str. 18

3. Sprawy z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego
str. 20

4. Rozstrzygnięcia w sprawach o charakterze proceduralnym
str. 21

IV. Wyroki i postanowienia w sprawach z zakresu prawa pracy i w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
str. 27


1. Sprawy z zakresu prawa pracy
str. 27

1.1. Źródła prawa pracy
str. 27

1.2. Prawo europejskie
str. 28

1.3. Zakaz dyskryminacji i zasada równego traktowania w zatrudnieniu
str. 28

1.4. Mobbing
str. 29

1.5. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
str. 30

1.6. Rozwiązanie stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
str. 31

1.7. Zakaz konkurencji
str. 32

1.8. Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika
str. 33

1.9. Nawiązanie stosunku pracy
str. 34

1.10. Umowa o pracę
str. 35

1.11. Rozwiązanie umowy o pracę
str. 36

1.12. Stosunek pracy z powołania
str. 38

1.13. Służba cywilna i urzędnicy
str. 39

1.14. Stosunek pracy sędziów i prokuratorów
str. 42

1.15. Pracownicy samorządowi
str. 43

1.16. Nauczyciele i nauczyciele akademiccy
str. 44

1.17. Sprawy o wynagrodzenie twórców wynalazków
str. 45

1.18. Problematyka procesowa w sprawach z zakresu prawa pracy
str. 46

1.18.1. Orzeczenia dotyczące różnych problemów procesowych
str. 46

1.18.2. Postępowanie apelacyjne w sprawach z zakresu prawa pracy
str. 47

1.18.3. Koszty postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy
str. 48

2. Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych
str. 49

2.1. Sprawy o emeryturę
str. 49

2.2. Sprawy o rentę z tytułu niezdolności do pracy
str. 57

2.3. Sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
str. 59

2.4. Sprawy o objęcie ubezpieczeniem społecznym
str. 60

2.5. Składki na ubezpieczenie społeczne
str. 66

2.6. Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych (osób trzecich) za zobowiązania składkowe
str. 68

2.7. Świadczenia nienależnie pobrane
str. 71

2.8. Rozstrzygnięcia w kwestiach proceduralnych
str. 74

V. Pozostałe uchwały oraz orzeczenia (wyroki i postanowienia) w powstałych sprawach oraz sprawy ze skargi na przewlekłość postępowania
str. 76


1. Sprawy wyborcze i sprawy dotyczące partii politycznych
str. 76

1.1. Ważność wyborów
str. 76

1.2. Rozliczenie funduszy wyborczych i roczne rozliczenie partii politycznych
str. 77

2. Sprawy z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego
str. 77

3. Sprawy ze skargi na przewlekłość postępowania
str. 79

4. Sprawy z odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa
str. 79

5. Samorządy zawodowe
str. 81

6. Sprawy przed Kolegium Arbitrażu Społecznego
str. 82

7. Inne sprawy
str. 82

VI. Wnioski końcowe
str. 84

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 2082-4157 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 88
Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: ABC-6513:201103 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów