Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:

Ocena sytuacji finansowej operacyjnych grup kapitałowych

Celem tej obszernej monografii, mającej charakter teoretyczno-empiryczny, jest wskazanie prawidłowości i przesłanek występowania zróżnicowanych wyników jednostek dominujących oraz jednostek zależnych.

więcej

Autorzy: Hanna Sikacz,
Seria:  Finanse i Inwestycje
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0701:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

Zarządzanie finansami w grupach kapitałowych, którego podstawowym elementem jest ocena sytuacji finansowej, wiąże się z wieloma specyficznymi problemami. Celem tej obszernej monografii, mającej charakter teoretyczno-empiryczny, jest wskazanie prawidłowości i przesłanek występowania zróżnicowanych wyników jednostek dominujących oraz jednostek zależnych.
W książce poruszono m.in. następujące zagadnienia:

  • funkcjonowanie grup kapitałowych i zarządzanie nimi,
  • problematyka skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej w kontekście Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i polskich zasad rachunkowości, podobieństwa i różnice między rozwiązaniami polskimi a międzynarodowymi, warunki stosowania metod konsolidacji,
  • przebieg badań empirycznych oraz ich wyniki w podstawowych obszarach analizy wskaźnikowej z wyszczególnieniem wyników osiąganych przez grupy kapitałowe, jednostki dominujące i jednostki zależne,
  • instrumenty polityki bilansowej charakterystyczne dla grup kapitałowych,
  • ocena sytuacji finansowej wybranych grup kapitałowych, analiza sprawozdań skonsolidowanych, analiza finansowa wyodrębnionych jednostek.
Publikacja będzie cennym źródłem wiedzy nie tylko dla pracowników i zarządów przedsiębiorstw. Szczegółowa prezentacja kształtowania się najważniejszych wskaźników finansowych sprawi, że książka będzie przydatna także dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników szkoleń, dla których może stanowić literaturę uzupełniającą do przedmiotu zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.
Może okazać się także pomocna w opracowywaniu praktycznych projektów dotyczących analizy finansowej przedsiębiorstw, a w szczególności grup kapitałowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1169-4 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , s. 300
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Biznes i zarządzanie / Przedsiębiorczość
Kod: OFE-0701:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa