Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Marek Safjan,
Seria:  Biblioteka Sądowa
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1389:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 109,20 zł.
Twoja cena brutto już od: 98,28 zł. ( Oszczędzasz: 10,92 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 11

Rozdział pierwszy
STANDARDY KONSTYTUCYJNE
str. 19


1. Klauzula sumienia
str. 21

2. Etyka lekarska
str. 27

3. Eksperyment badawczy na człowieku
str. 31

4. Status dziecka poczętego
str. 38

5. Informacja o stanie zdrowia
str. 48

6. Konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia
str. 52

7. Przedawnienie roszczeń
str. 59

8. Ochrona osób ubezwłasnowolnionych
str. 66

9. Filiacja dziecka
str. 72

10. Etyka lekarska II
str. 77

Rozdział drugi
STANDARDY EUROPEJSKIE
str. 85


I. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
str. 87

1. Transseksualizm
str. 87

2. Wspomagane samobójstwo
str. 97

3. Zgoda substytucyjna
str. 102

4. Odpowiedzialność cywilna za urodzenie dziecka
str. 106

5. Aborcja
str. 112

6. Medycznie wspomagana prokreacja
str. 122

II. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
str. 127

7. Aborcja a swoboda przepływu usług
str. 127

8. Kompetencje prawodawcze w sferze ochrony zdrowia
str. 135

9. Finansowanie transgranicznych świadczeń zdrowotnych
str. 141

10. Dyrektywa biotechnologiczna
str. 148

11. Prawo do refundacji kosztów leczenia zagranicznego
str. 155

12. Refundacja kosztów leczenia zagranicznego bez zgody ubezpieczyciela
str. 164

Rozdział trzeci
AUTONOMIA
str. 179


1. Wskazania względne do zabiegu
str. 181

2. Zakres obowiązku informacyjnego
str. 184

3. Zabieg kosmetyczny a obowiązek informacyjny
str. 187

4. Zakres obowiązku informacyjnego
str. 190

5. Obowiązek informacyjny a odpowiedzialność cywilna
str. 194

6. Ciężar dowodu udzielenia informacji
str. 197

7. Zabieg z użyciem środków niedopuszczonych do obrotu
str. 201

8. Ważność zgody na operację a brak formy pisemnej
str. 205

9. Zgoda blankietowa
str. 209

10. Odmowa zgody na zabieg a obowiązek informacyjny
str. 213

11. Obowiązek informacyjny a zaniechanie zabiegu
str. 218

12. Odpowiedzialność karna za leczenie bez zgody
str. 223

Rozdział czwarty
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
str. 227


I. Zasady i podstawy odpowiedzialności
str. 229

1. Odpowiedzialność na zasadzie słuszności
str. 229

2. Zbieg odpowiedzialności
str. 233

3. Wina organizacyjna szpitala
str. 237

4. Podstawy odpowiedzialności szpitala
str. 242

5. Odpowiedzialność ubezpieczyciela
str. 248

6. Podstawy i przesłanki roszczenia o zadośćuczynienie
str. 253

II. Ustalanie związku przyczynowego i szkody
str. 256

7. Przyczynienie się poszkodowanego a odmowa zgody
str. 256

8. Przesłanki zadośćuczynienia a brak odczuwania krzywdy
str. 261

9. Dowodzenie w procesach lekarskich
str. 267

10. Zgoda hipotetyczna a szkoda prawnie relewantna
str. 271

11. Zgoda hipotetyczna a zakres obowiązku informacyjnego
str. 275

12. Obowiązek informacyjny a szkoda prawnie relewantna
str. 280

13. Zgoda hipotetyczna a nieudzielenie informacji
str. 286

III. Standard świadczeń zdrowotnych
str. 295

14. Najwyższy dostępny standard
str. 295

15. Przeciętny standard
str. 299

IV. Urodzenie dziecka jako źródło odpowiedzialności
str. 302

16. Urodzenie dziecka upośledzonego
str. 302

17. Odpowiedzialność w zakresie kosztów utrzymania dziecka
str. 309

18. Konstytucyjność kwalifikacji dziecka jako szkody
str. 317

19. Koszty utrzymania dziecka jako szkoda
str. 324

20. Urodzenie się dziecka jako szkoda - wrongfullife
str. 335

Rozdział piąty
PROKREACJA
str. 341


1. Sterylizacja osób upośledzonych
str. 343

2. Sztuczna inseminacja heterologiczna
str. 349

3. Status ciała ludzkiego
str. 353

4. Zastępcze macierzyństwo
str. 362

5. Granice obowiązku ochrony godności człowieka
str. 366

6. Status gamet ludzkich
str. 374

7. Prawnokarna ochrona rodzącego się dziecka
str. 379

Rozdział szósty
KONIEC ŻYCIA
str. 387


1. Testament życia
str. 389

2. Lekarski obowiązek udzielenia pomocy
str. 394

3. Ogólnoludzki obowiązek udzielenia pomocy
str. 400

4. Uporczywa terapia
str. 405

5. Przerwanie odżywiania w stanie wegetatywnym
str. 417

6. Wspomagane samobójstwo
str. 427

7. Rozdzielenie sióstr syjamskich
str. 436

Rozdział siódmy
INNE SPRAWY
str. 445


I. Problemy transseksualizmu
str. 447

1. Sprostowanie aktu urodzenia
str. 447

2. Przynależność do płci jako dobro osobiste
str. 452

3. Ustalenie płci transseksualisty
str. 456

II. Problemy finansowania świadczeń zdrowotnych
str. 460

4. Finansowanie świadczeń ponadlimitowych
str. 460

III. Pozostałe zagadnienia
str. 467

5. Eksperyment na osobie podtrzymywanej sztucznie przy życiu
str. 467

6. Tajemnica psychiatryczna
str. 471

Wykaz orzeczeń
str. 475

Indeks rzeczowy
str. 479
Ukryj

Opis:

Niniejszy zbiór obejmuje kilkadziesiąt orzeczeń trybunatów europejskich, konstytucyjnych oraz sądów polskich i zagranicznych, które dotykają zagadnień ważnych z punktu widzenia toczącej się w Polsce debaty. Stanowią one ilustrację zasadniczych tendencji rozwojowych występujących w polskim i europejskim prawie medycznym, ale także złożoności oraz wielowymia-rowości zagadnień medycznych. Dołączone do niektórych orzeczeń zdania odrębne potwierdzają skomplikowaną naturę tej problematyki. Glosy do każdego orzeczenia oraz wyodrębnione tematycznie odesłania do literatury zapewniają czytelnikowi szeroką orientację w poruszanej tematyce oraz identyfikację najważniejszych problemów. Wyjaśniają one także kontekst normatywny rozstrzyganych spraw. Co istotne, w każdej glosie podjęto próbę usytuowania określonych kwestii w szerszym kontekście zagadnień z pogranicza prawa, etyki, polityki, a niekiedy nawet ekonomii. W komentarzach wyeksponowano nie tylko kwestie teoretyczne, lecz także ściśle praktyczne, związane z możliwością dochodzenia i zakresem podnoszonych roszczeń.
Autorzy zbioru, związani z Uniwersytetem Warszawskim, specjalizują się w prawie medycznym, cywilnym, konstytucyjnym i europejskim.

Adresaci:
Książka jest adresowana do prawników i lekarzy, jak również szerokiego grona osób zainteresowanych bioetyką i problematyką ochrony zdrowia.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0210-4 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 500
Rodzaj: orzecznictwo , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Ochrona zdrowia / Prawo medyczne i ochrona zdrowia
Kod: KAM-1389:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów