Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2011 r.
Kod: ABC-0653:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 11

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
str. 13

Rozdział 1
Przepisy ogólne
str. 15


Art. 1. [Zakres opodatkowania]
str. 15

Art. 2. [Formy zryczałtowanego podatku dochodowego]
str. 27

Art. 3. [Odrębność opodatkowania]
str. 31

Art. 4. [Słowniczek ustawowy]
str. 32

Art. 5. [Brak obowiązku prowadzenia ksiąg]
str. 70

Rozdział 2
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
str. 74


Art. 6. [Zakres przedmiotowy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych]
str. 74

Art. 7. [Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności]
str. 142

Art. 8. [Wyłączenia z ryczałtu]
str. 146

Art. 9. [Wybór opodatkowania ryczałtem]
str. 186

Art. 10. [Zwolnienia podatkowe]
str. 201

Art. 11. [Rozliczenie straty oraz ulg podatkowych]
str. 208

Art. 12. [Stawki ryczałtu]
str. 218

Art. 13. [Obniżenie ryczałtu o składkę zdrowotną]
str. 261

Art. 13a. [Ulga abolicyjna]
str. 266

Art. 14. (uchylony)
str. 271

Art. 14a. (uchylony)
str. 272

Art. 14b. (uchylony)
str. 272

Art. 15. [Ewidencje u podatników opodatkowanych ryczałtem]
str. 273

Art. 16. [Sposób prowadzenia ewidencji i wykazów]
str. 285

Art. 17. [Sankcje w ryczałcie]
str. 287

Art. 18-19. (skreślone)
str. 301

Art. 20. [Spis z natury]
str. 302

Art. 21. [Rozliczenie się z ryczałtu]
str. 312

Art. 21a. [Metoda ustalania cen transferowych]
str. 340

Art. 21b. [1% podatku dla organizacji pożytku publicznego]
str. 343

Art. 22. [Skutki utraty prawa do opodatkowania ryczałtem]
str. 348

Rozdział 3
Karta podatkowa
str. 353


Art. 23. [Zakres przedmiotowy karty podatkowej]
str. 353

Art. 24. [Prawa i obowiązki podatników opodatkowanych kartą podatkową]
str. 408

Art. 25. [Warunki opodatkowania kartą podatkową]
str. 416

Art. 26. [Wysokość karty podatkowej]
str. 441

Art. 27. [Obniżenie lub podwyższenie stawek karty podatkowej]
str. 445

Art. 28. [Dodatkowi pracownicy]
str. 457

Art. 29. [Wniosek o opodatkowanie kartą podatkową]
str. 462

Art. 30. [Decyzja o opodatkowaniu kartą podatkową]
str. 470

Art. 31. [Obniżenie karty podatkowej o składkę zdrowotną]
str. 476

Art. 32. [Zrzeczenie się karty podatkowej]
str. 485

Art. 33. [Prowadzenie działalności niepełny miesiąc]
str. 492

Art. 34. [Przerwa w działalności]
str. 494

Art. 35. [Ewidencja zatrudnienia]
str. 503

Art. 36. [Obowiązek zawiadamiania o zmianach w działalności]
str. 506

Art. 37. [Skutki zmian w działalności]
str. 519

Art. 38. [Zrzeczenie się opodatkowania po zmianie karty podatkowej]
str. 520

Art. 39. [Skutki utraty prawa do opodatkowania kartą podatkową]
str. 526

Art. 40. [Skutki odebrania karty podatkowej]
str. 528

Art. 41. [Rozliczenie wpłaconych kwot po odebraniu karty podatkowej]
str. 540

Rozdział 4
Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych
str. 542


Art. 42. [Zakres ryczałtu od przychodów osób duchownych]
str. 542

Art. 43. [Stawki ryczałtu od przychodów osób duchownych]
str. 545

Art. 44. [Obniżenie ryczałtu o składkę zdrowotną]
str. 550

Art. 45. [Funkcje duszpasterskie]
str. 556

Art. 46. [Decyzja w przedmiocie ryczałtu od przychodów osób duchownych]
str. 558

Art. 47. [Płatność ryczałtu]
str. 564

Art. 48. [Funkcje duszpasterskie wykonywane przez niepełny kwartał]
str. 566

Art. 49. [Zmiany w wykonywanych funkcjach duszpasterskich]
str. 570

Art. 50. [Ryczałt od przychodów osób duchownych a roczne zeznanie podatkowe]
str. 573

Art. 51. [Zrzeczenie się ryczałtu od przychodów osób duchownych]
str. 574

Rozdział 5
Przepisy wspólne
str. 580


Art. 52. [Karty przychodów]
str. 580

Art. 53. (uchylony)
str. 585

Art. 54. [Waloryzacja stawek podatkowych]
str. 585

Art. 55. [Ogłoszenie stawek podatku]
str. 587

Rozdział 6
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
str. 588


Art. 56. (pominięty)
str. 588

Art. 57. (pominięty)
str. 588

Art. 57a. [Zwolnienia w związku z abolicją podatkową]
str. 588

Art. 58. [Wejście w życie]
str. 589

Załączniki
str. 591


Ukryj

Opis:

W książce omówiono zasady korzystania ze zryczałtowanych form opodatkowania - ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej oraz ryczałtu od przychodów osób duchownych. Przedstawiony został bogaty wybór orzecznictwa i piśmiennictwa. Dodatkowo uwzględniono wiele praktycznych aspektów stosowania komentowanych przepisów.

Adresaci:
Komentarz jest skierowany przede wszystkim do osób profesjonalnie zajmujących się prawem podatkowym: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, właścicieli biur rachunkowych. Powinien być również przydatny dla osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą, jak i wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą problematyką podatkową.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1336-0 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 664
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Podatki / Podatek dochodowy od osób fizycznych
Kod: ABC-0653:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów