Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:

Odpowiedzialność administracyjna w prawie ochrony środowiska

Przedmiotem publikacji jest analiza odpowiedzialności administracyjnej prowadzona na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r....

więcej

Autorzy: Kamila Kwaśnicka,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1634:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 13

Rozdział I
Ustalenia pojęciowe
str. 19


1. Uwagi wstępne
str. 19

2. Pojęcie odpowiedzialności prawnej
str. 19

3. Pojęcie sankcji prawnej
str. 34

4. Uwagi końcowe
str. 45

Rozdział II
Sankcyjna koncepcja odpowiedzialności administracyjnej
str. 47


1. Uwagi wstępne
str. 47

2. Pojęcie odpowiedzialności administracyjnej
str. 48

3. Pojęcie sankcji administracyjnej
str. 66

4. Uwagi końcowe
str. 70

Rozdział III
Zasady ponoszenia odpowiedzialności oraz okoliczności wyłączające i łagodzące odpowiedzialność administracyjną
str. 72


1. Uwagi wstępne
str. 72

2. Zasady ponoszenia odpowiedzialności
str. 73

2.1. W ustawie - Prawo ochrony środowiska
str. 83

2.2. W dyrektywie 2004/35/WE
str. 86

2.3. W ustawie odpowiedzialnościowej
str. 89

2.4. W Umweltschadensgesetz
str. 91

3. Okoliczności wyłączające i łagodzące odpowiedzialność
str. 92

3.1. W ustawie - Prawo ochrony środowiska
str. 92

3.2. W dyrektywie 2004/35/WE
str. 94

3.3. W ustawie odpowiedzialnościowej
str. 97

3.4. W Umweltschadensgesetz
str. 100

4. Uwagi końcowe
str. 100

Rozdział IV
Strona przedmiotowa odpowiedzialności administracyjnej
str. 102


1. Uwagi wstępne
str. 102

2. Problematyka szkody
str. 111

2.1. W ustawie - Prawo ochrony środowiska
str. 118

2.2. W dyrektywie 2004/35/WE
str. 133

2.3. W ustawie odpowiedzialnościowej
str. 143

2.4. W Umweltschadensgesetz
str. 151

3. Wyłączenia przedmiotowe
str. 153

3.1. W ustawie - Prawo ochrony środowiska
str. 153

3.2. W dyrektywie 2004/35/WE
str. 154

3.3. W ustawie odpowiedzialnościowej
str. 156

3.4. W Umweltschadensgesetz
str. 159

4. Uwagi końcowe
str. 162

Rozdział V
Strona podmiotowa odpowiedzialności administracyjnej
str. 164


1. Uwagi wstępne
str. 164

2. Podmioty ponoszące odpowiedzialność
str. 164

2.1. W ustawie - Prawo ochrony środowiska
str. 164

2.2. W dyrektywie 2004/35/WE
str. 166

2.3. W ustawie odpowiedzialnościowej
str. 169

2.4. W Umweltschadensgesetz
str. 176

3. Podmioty uprawnione do wszczęcia postępowania
str. 178

3.1. W ustawie - Prawo ochrony środowiska
str. 178

3.2. W dyrektywie 2004/35/WE
str. 180

3.3. W ustawie odpowiedzialnościowej
str. 183

3.4. W Umweltschadensgesetz
str. 186

4. Podmioty uprawnione do nakładania sankcji
str. 186

4.1. W ustawie - Prawo ochrony środowiska
str. 186

4.2. W dyrektywie 2004/35/WE
str. 192

4.3. W ustawie odpowiedzialnościowej
str. 197

4.4. W Umweltschadensgesetz
str. 202

5. Uwagi końcowe
str. 203

Rozdział VI
Sankcje administracyjne w ustawie - Prawo ochrony środowiska
str. 205


1. Uwagi wstępne
str. 205

2. Problematyka administracyjnych kar pieniężnych
str. 205

3. Problematyka opłat podwyższonych
str. 218

4. Sankcyjne decyzje zobowiązujące
str. 221

5. Sankcyjne decyzje wstrzymujące
str. 224

6. Cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia
str. 230

7. Uwagi końcowe
str. 232

Zakończenie
str. 234

Literatura
str. 237

Akty prawne
str. 260

Orzecznictwo
str. 268


Ukryj

Opis:


Przedmiotem publikacji jest analiza odpowiedzialności administracyjnej prowadzona na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, a także aktów prawnych transponujących wskazaną dyrektywę do polskiego i niemieckiego porządku prawnego.

Celem pracy było zbadanie i przedstawienie konstrukcji odpowiedzialności administracyjnej oraz próba zbudowania jej autorskiej definicji. Zagadnieniem wymagającym szczególnej analizy była problematyczna kwestia charakteru kar pieniężnych i opłat podwyższonych uregulowanych w ustawie - Prawo ochrony środowiska. Istotne znaczenie miało ponadto ukazanie błędów w polskim przekładzie dyrektywy 2004/35/WE, jak również uchybień towarzyszących transpozycji owej dyrektywy do polskiego porządku prawnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0624-9 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 274
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Ochrona środowiska
Kod: KAM-1634:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów