Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2010:

Odstąpienie od wymierzenia kary w polskim prawie karnym

Prezentowana publikacja zawiera kompleksową analizę instytucji odstąpienia od wymierzenia kary w systemie polskiego prawa karnego.

więcej

Autorzy: Piotr Gensikowski,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1700:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Przedmowa
str. 13

Rozdział I
Odstąpienie od wymierzenia kary - geneza i aspekty prawnoporównawcze
str. 17


1. Geneza koncepcji odstąpienia od wymierzenia kary
str. 17

2. Odstąpienie od wymierzenia kary w ujęciu prawnoporównawczym
str. 23

Rozdział II
Rozwój historyczny odstąpienia od wymierzenia kary w polskim prawie karnym
str. 29


1. Rozwój historyczny odstąpienia od wymierzenia kary w prawie karnym powszechnym
str. 29

1.1. Uwolnienie od kary w kodeksie karnym z 1932 r.
str. 29

1.2. Odstąpienie od wymierzenia kary w kodeksie karnym z 1969 r.
str. 36

1.3. Odstąpienie od wymierzenia kary w kodeksie karnym z 1997 r. - uwagi wprowadzające
str. 45

2. Rozwój historyczny odstąpienia od wymierzenia kary w prawie karnym skarbowym
str. 57

2.1. Uregulowanie odstąpienia od wymierzenia kary w pierwszych kodyfikacjach karnoskarbowych
str. 57

2.2. Odstąpienie od wymierzenia kary w kodeksie karnym skarbowym z 1999 r. - uwagi wprowadzające
str. 62

Rozdział III
Pojęcie i charakter prawny odstąpienia od wymierzenia kary
str. 71


1. Odstąpienie od wymierzenia kary a klauzula niekaralności
str. 71

2. Odstąpienie od wymierzenia kary jako instytucja sądowego wymiaru kary
str. 82

3. Odstąpienie od wymierzenia kary a inne instytucje
str. 92

3.1. Nadzwyczajne złagodzenie lub obostrzenie kary
str. 92

3.2. Warunkowe umorzenie postępowania
str. 112

Rozdział IV
Odstąpienie od wymierzenia kary ze względu na charakter i okoliczności czynu przestępnego
str. 122


1. Uwagi wstępne
str. 122

2. Odstąpienie od wymierzenia kary w związku z niektórymi instytucjami ogólnymi prawa karnego materialnego
str. 123

2.1. Nieudolność usiłowania przestępstwa
str. 123

2.2. Podżeganie lub pomocnictwo niepołączone z usiłowaniem czynu przestępnego, do którego podżegano lub udzielono pomocy
str. 127

2.3. Przekroczenie granic obrony koniecznej
str. 131

2.4. Przekroczenie granic stanu wyższej konieczności
str. 140

2.5. Ograniczona w stopniu znacznym poczytalność sprawcy
str. 141

2.6. Okoliczność osobista współdziałającego
str. 148

2.7. Klauzula generalna
str. 149

2.8. Wykonanie rozkazu polecającego popełnienie przestępstwa niezgodnie z jego treścią
str. 164

3. Odstąpienie od wymierzenia kary w wypadku poszczególnych typów rodzajowych przestępstw
str. 166

3.1. Niezdolność do pełnienia służby
str. 166

3.2. Wyjątkowy wypadek zabójstwa eutanatycznego
str. 168

3.3. Prowokacja lub retorsja przy zniewadze oraz naruszeniu nietykalności
str. 171

3.4. Nieistotność fałszywych zeznań lub oświadczeń
str. 176

3.5. Udzielenie pomocy sprawcy przestępstwa będącego osobą najbliższą lub działanie z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą sprawcy lub osoby mu najbliższej
str. 179

3.6. Wyjątkowy wypadek bezprawnego umożliwienia lub ułatwienia innej osobie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
str. 182

Rozdział V
Odstąpienie od wymierzenia kary ze względu na postawę sprawcy po popełnieniu czynu przestępnego
str. 185


1. Odstąpienie od wymierzenia kary w związku z niektórymi instytucjami ogólnymi prawa karnego materialnego
str. 185

2. Odstąpienie od wymierzenia kary w wypadku poszczególnych typów rodzajowych przestępstw
str. 195

2.1. Dobrowolny powrót
str. 195

2.2. Sprostowanie fałszywych zeznań lub oświadczeń
str. 197

2.3. Zawiadomienie o korupcji wyborczej
str. 200

2.4. Naprawienie szkody
str. 205

2.5. Uregulowanie podatku niewpłaconego w terminie
str. 214

Rozdział VI
Zakres odstąpienia od wymierzenia kary
str. 217


1. Częściowe odstąpienie od wymierzenia kary
str. 217

1.1. Odstąpienie od wymierzenia kary
str. 217

1.2. Odstąpienie od orzeczenia środka karnego
str. 237

2. Odstąpienie od wymierzenia kary i środka karnego
str. 246

Rozdział VII
Orzeczenie o odstąpieniu od wymierzenia kary
str. 262


1. Charakter prawny orzeczenia
str. 262

2. Forma i miejsce wydania orzeczenia
str. 279

3. Treść orzeczenia
str. 289

3.1. Część dyspozytywna orzeczenia
str. 289

3.2. Część motywacyjna orzeczenia
str. 303

4. Orzeczenie o odstąpieniu od wymierzenia kary a postępowanie odwoławcze
str. 307

4.1. Przyczyny odwoławcze
str. 307

4.2. Merytoryczne pogorszenie sytuacji oskarżonego
str. 313

5. Orzeczenie o odstąpieniu od wymierzenia kary a nadzwyczajne środki zaskarżenia
str. 321

Uwagi i wnioski końcowe
str. 331

Wykaz orzecznictwa
str. 339

Bibliografia
str. 347


Ukryj

Opis:

Prezentowana publikacja zawiera kompleksową analizę instytucji odstąpienia od wymierzenia kary w systemie polskiego prawa karnego. W literaturze brakowało dotąd tego typu opracowania monograficznego. Tymczasem znaczenie odstąpienia od wymierzenia kary w polskim systemie prawnym wyraźnie wzrasta. W kolejnych kodyfikacjach karnych sukcesywnie poszerzano podstawy instytucji odstąpienia od ukarania, a rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę w aktualnie obowiązującym stanie prawnym stanowią doskonałe potwierdzenie tej tendencji.

Autor przedstawia unormowanie odstąpienia od wymierzenia kary w prawie karnym powszechnym oraz w prawie karnym skarbowym, a w przypadku niektórych zagadnień - również w powszechnym prawie wykroczeń.

Celem publikacji jest ukazanie istoty tej instytucji, a także określenie przesłanek branych pod uwagę przez sąd przy podejmowaniu decyzji o jej zastosowaniu. Rozważania te stały się punktem wyjścia do określenia polityczno-kryminalnych funkcji instytucji odstąpienia od ukarania. Z tych względów monografia adresowana jest nie tylko do przedstawicieli doktryny zajmujących się prawem karnym, lecz także do przedstawicieli organów wymiaru sprawiedliwości, dla których może być przydatna w codziennej pracy.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1374-2 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 372
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-1700:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów