Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Zarządzanie w opiece zdrowotnej

Głównym celem publikacji jest wsparcie edukacji i rozwoju menedżerów specjalizujących się w organizacjach opieki zdrowotnej i systemach ochrony zdrowia, a także osób, które podejmują studia podyplomowe z zakresu polityki zdrowotnej, zarządzania służbą zdrowia i tematów pokrewnych.

więcej

Autorzy: Kieran Walshe (red.), Judith Smith,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0594:W01D02  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Współautorzy
str.15
Wstęp
str.21

Rozdział 1. Wprowadzenie: obecne i przyszłe wyzwania zarządzania w służbie zdrowia
Kieran Walshe i Judith Smith
str.23
Wprowadzenie
str.23
Systemy opieki zdrowotnej, polityka i społeczeństwo
str.24
Organizacje opieki zdrowotnej i zarządzanie opieką zdrowotną
str.27
O książce i pracy z nią
str.30

CZĘŚĆ I. ZDEFINIOWANIE OTOCZENIA
str.35

Rozdział 2. Polityka zdrowotna i proces świadczenia usług zdrowotnych: aspekty związane z zarządzaniem
Jennifer Dixon
str.37
Wprowadzenie i przegląd zagadnień
str.37
Dynamika reform w służbie zdrowia
str.38
Reforma NHS w Wielkiej Brytanii
str.44
Ideologia
str.49
Wpływ na dynamikę reformy opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii
str.52
Wnioski
str.55
Podsumowanie
str.55

Rozdział 3. Finansowanie świadczeń zdrowotnych: systemy finansowania i koszty opieki zdrowotnej
Suzanne Robinson
str.60
Wprowadzenie
str.60
Finansowanie służby zdrowia: analiza ram instytucjonalnych
str.61
Funkcjonalne elementy procesu finansowania opieki zdrowotnej
str.62
Finansowanie służby zdrowia
str.64
Gromadzenie funduszy
str.68
Powszechne opodatkowanie
str.68
Opodatkowanie celowe
str.70
Podatki lokalne
str.71
Ubezpieczenie społeczne
str.72
Ubezpieczenie prywatne
str.72
Opłaty i współpłatność za opiekę zdrowotną
str.75
Sposoby dystrybucji funduszy
str.77
Konieczność obniżenia kosztów i wydatków w opiece zdrowotnej
str.78
Wnioski
str.79
Podsumowanie
str.80

Rozdział 4. System opieki zdrowotnej: przegląd systemów świadczenia usług zdrowotnych
Lawrence Benson
str.85
Wprowadzenie
str.85
Typologia systemów opieki zdrowotnej
str.85
Systemy opieki zdrowotnej: przykłady typowych organizacji opieki zdrowotnej
str.89
Ścieżka pacjenta w systemie opieki zdrowotnej
str.93
Systemy opieki zdrowotnej oraz modele własności i kontroli w placówkach opieki zdrowotnej
str.95
Systemy i organizacje opieki zdrowotnej: czy forma własności i kontroli ma znaczenie?
str.100
Wnioski
str.102
Podsumowanie
str.103

Rozdział 5. Zarządzanie technologiami medycznymi i innowacjami w opiece zdrowotnej
Ruth McDonald i Tom Walley
str.108
Wprowadzenie
str.108
Czym jest HTA?
str.109
Ustalanie priorytetów w HTA
str.114
Wyzwania na przyszłość
str.120
Wnioski
str.122
Podsumowanie
str.123

Rozdział 6. Zdrowie i dobrostan: szerszy kontekst dla zarządzania w opiece zdrowotnej
Ann Mahon
str.127
Wprowadzenie
str.127
Definicje zdrowia i choroby
str.127
Statystyki dotyczące stanu zdrowia
str.131
Determinanty stanu zdrowia
str.140
Wpływ służby zdrowia na stan zdrowia ludności: perspektywy rozwoju opieki zdrowotnej
str.146
Niwelowanie różnic w stanie zdrowia społeczeństwa: przykłady
doświadczeń europejskich
str.147
Poprawa stanu zdrowia rdzennej ludności
str.149
Rola menedżerów opieki zdrowotnej
str.150
Wnioski
str.151
Podsumowanie
str.151

CZĘŚĆ II. ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI SŁUŻBY ZDROWIA
str.157

Rozdział 7. Zarządzanie placówkami podstawowej opieki zdrowotnej
Judith Smith
str.159
Wprowadzenie
str.159
Zarządzanie w podstawowej opiece zdrowotnej
str.161
Wnioski
str.175
Podsumowanie
str.175

Rozdział 8. Zarządzanie w krótkoterminowej opiece szpitalnej
Dave Evans
str.179
Wprowadzenie
str.179
Krótkoterminowe leczenie szpitalne - model tradycyjny, nowe możliwości i modele alternatywne
str.180
Leczenie szpitalne w Stanach Zjednoczonych: pionierskie zmiany
str.186
Opieka krótkoterminowa w Wielkiej Brytanii: polityka zmian
str.188
Opieka krótkoterminowa w Czechach: potrzeba zmian
str.193
Wnioski
str.194
Podsumowanie
str.195

Rozdział 9. Zarządzanie w sektorze ochrony zdrowia psychicznego
Steve Onyett, Helen Lester
str.199
Wprowadzenie
str.199
Definicja zdrowia psychicznego
str.199
Wyzwania: kwestie fiskalne
str.201
Wyzwania: kontekst polityczny
str.201
Wyzwania: rozbieżność między teorią a rzeczywistością
str.202
Bieżące wyzwania dla zarządzających
str.203
Zarządzanie zespołami leczenia środowiskowego
str.204
Zaangażowanie różnych grup interesów
str.206
Integracja zmian z istniejącym systemem
str.208
Wnioski
str.211
Podsumowanie
str.211

Rozdział 10. Rozwój usług zdrowotnych i realizacja inwestycji kapitałowych
Andrew Hine
str.216
Wprowadzenie
str.216
Część 1: Tworzenie biznesplanu
str.217
Partnerstwo w rozwoju i procesie świadczenia usług - nowy wymiar świadczenia usług
str.221
Część 2: Przygotowanie analizy biznesowej dla inwestycji kapitałowej
str.221
Określenie kontekstu strategicznego - zapewnienie, że usługa jest spójna z ogólną strategią organizacji
str.222
Pełna analiza biznesowa - stworzenie planu projektu
str.227
Część 3: Inwestycje kapitałowe - od wyboru opcji do realizacji
str.227
Finansowanie: przegląd dostępnych opcji
str.232
Wnioski
str.232
Podsumowanie
str.233

Rozdział 11. Planowanie i formułowanie strategii
Neil Goodwin
str.236
Wprowadzenie
str.236
Otoczenie sektora opieki zdrowotnej: zmiany i reformy
str.237
Otoczenie w sektorze opieki zdrowotnej i odpowiednie sformułowanie strategii
str.242
Planowanie strategiczne w praktyce
str.244
Regulacje i planowanie strategiczne
str.250
Wnioski
str.252
Podsumowanie
str.253

Rozdział 12. Zarządzanie systemem i kontraktowanie w opiece zdrowotnej
Juliet Woodin
str.257
Wprowadzenie
str.257
Kontekst polityczny
str.257
Definicje kontraktowania i zarządzania systemem
str.260
Zarządzanie systemem i kontraktowanie w teorii i praktyce
str.261
Instytucja zarządzająca systemem
str.270
Wpływ zarządzania systemem
str.273
Wnioski
str.277
Podsumowanie
str.277

Rozdział 13. Technologie i systemy informatyczne: tak kuszące, tak skomplikowane
Justin Keen
str.284
Wprowadzenie
str.284
Dlaczego IT jest tak kuszące
str.284
Od teorii do polityki
str.286
Obecna sytuacja: analiza dostępnych dowodów
str.288
Obecna sytuacja: dyfuzja
str.289
W kierunku lepszych regulacji
str.293
Wnioski
str.295
Podsumowanie
str.296

Rozdział 14. Zarządzanie zasobami ludzkimi w opiece zdrowotnej
Anne McBride, Paula Hyde
str.299
Wprowadzenie
str.299
Charakterystyka personelu medycznego w Wielkiej Brytanii
str.300
Dlaczego zarządzanie zasobami ludzkimi?
str.301
Dlaczego alternatywne formy pracy?
str.306
Kontekst polityczny w Wielkiej Brytanii
str.307
Wdrażanie alternatywnych form pracy: przykład Programu Zmian Personelu
str.309
Powiązania między podejściem opartym na zarządzaniu personelem a alternatywnymi formami pracy
str.312
Wnioski
str.313
Podsumowanie
str.313

Rozdział 15. Współpraca z personelem medycznym
Carol Brooks
str.319
Wprowadzenie
str.319
Kontekst historyczny: zmieniający się charakter relacji menedżerów
i lekarzy w Wielkiej Brytanii
str.320
Współpraca z lekarzami w zakresie zarządzania i kierowania
str.323
Współpraca menedżerów i lekarzy a kultura zawodu
str.326
Współpraca z lekarzami w różnych strukturach organizacyjnych
str.329
Wnioski
str.333
Podsumowanie
str.333

Rozdział 16. Kierowanie i zadania zarządów w organizacjach opieki zdrowotnej
Naomi Chambers
str.337
Wprowadzenie
str.337
Tendencje w kierowaniu służbą zdrowia
str.338
Formy zarządów w opiece zdrowotnej
str.340
Rola zarządu
str.343
Jak stworzyć efektywny zarząd?
str.347
Wnioski
str.351
Podsumowanie
str.351

Rozdział 17. Działalność we współpracy z innymi jednostkami
Jon Glasby
str.356
Wprowadzenie
str.356
Dlaczego niezbędna jest współpraca?
str.357
Kontekst polityczny
str.359
Przydatne koncepcje teoretyczne
str.361
Teorie zmiany
str.362
Poziom i zakres współpracy
str.363
Różne poziomy współpracy
str.363
Kluczowe czynniki, które mogą usprawniać lub utrudniać współpracę
str.364
Ograniczenia wdrażania zmian strukturalnych
str.366
Wnioski
str.367
Podsumowanie
str.367

Rozdział 18. Pomiar wyników i wdrażanie ulepszeń
Tim Freeman
str.372
Wprowadzenie
str.372
Rozwój systemów regulacyjno-kontrolnych
str.373
Model koncepcyjny: macierz źródeł kontroli i podejmowanych działań
str.375
Regulacje
str.378
Wykorzystywanie mierników efektywności w zarządzaniu efektywnością
str.385
Wnioski
str.389
Podsumowanie
str.390

CZĘŚĆ III. TEORIE, MODELE I TECHNIKI ZARZĄDZANIA
str.397

Rozdział 19. Metody przewodzenia w organizacji i ich rozwój w opiece zdrowotnej
Edward Peck
str.399
Wprowadzenie
str.399
Ewolucja teorii przywództwa
str.402
Koncepcyjne modele przywództwa w opiece zdrowotnej
str.406
Model rozwoju przywództwa
str.408
Badania dotyczące rozwoju przywództwa w opiece zdrowotnej
str.409
Wnioski
str.414
Podsumowanie
str.414

Rozdział 20. Rozwój organizacyjny i projektowanie organizacji
Deborah Davidson, Edward Peck
str.421
Wprowadzenie
str.421
Dominujący model organizacji
str.422
Wykroczenie poza dominujący model organizacji
str.426
Postrzeganie projektowania i rozwoju organizacji poprzez metafory
str.428
Postrzeganie projektowania i rozwoju organizacji poprzez sensemaking ('nadawanie sensu')
str.431
Analiza projektowania i rozwoju organizacji z perspektywy złożonych systemów adaptacyjnych i teorii chaosu
str.433
Analiza projektowania i rozwoju organizacji przy uwzględnieniu czynnika kultury
str.435
Wpływ na projektowanie i rozwój organizacji: znaczenie rozwoju organizacyjnego
str.437
Wnioski
str.438
Podsumowanie
str.439

Rozdział 21. Indywidualna efektywność
Kim Jelphs
str.446
Wprowadzenie
str.446
Samoświadomość
str.447
Samozarządzanie
str.452
Udana współpraca z innymi
str.454
Refleksyjny praktyk
str.457
Wnioski
str.459
Podsumowanie
str.460

Rozdział 22. Docenić wyzwania wynikające ze zmian
Ann Shacklady-Smith
str.465
Wprowadzenie
str.465
Czynniki powodujące zmiany
str.466
Teoria zmiany
str.468
Typologie zmiany
str.470
Wybór metody wdrażania zmiany
str.473
Menedżer jako inicjator zmiany
str.475
Studia przypadków dotyczące zarządzania zmianą
str.476
Wnioski
str.480
Podsumowanie
str.480

Rozdział 23. Zarządzanie zasobami
Anne Tofts
str.486
Wprowadzenie
str.486
Tworzenie biznes planu i proces zarządzania efektywnością
str.487
Budżetowanie i controlling kosztów
str.495
Składniki i charakter kosztów
str.498
Analiza biznesowa
str.500
Wnioski
str.504
Podsumowanie
str.505

Rozdział 24. Zarządzanie personelem: dynamika pracy w zespole
Helen Parker
str.508
Wprowadzenie
str.508
Czym jest zespół?
str.509
Proces rozwoju zespołu
str.512
Modele zespołu
str.516
Role odgrywane w zespole
str.518
Utrzymanie efektywnego zespołu
str.522
Koncentracja na rzeczywistych problemach
str.522
Wnioski
str.523
Podsumowanie
str.524

Rozdział 25. Zaangażowanie odbiorców świadczeń zdrowotnych
Shirley McIver
str.527
Wprowadzenie
str.527
Określenie świadczeniobiorców i celów
str.528
Angażowanie świadczeniobiorców w decyzje dotyczące metod leczenia i opieki zdrowotnej
str.531
Angażowanie świadczeniobiorców w proces rozwoju usług
str.534
Zaangażowanie potencjalnych użytkowników i opinii publicznej
str.539
Wnioski
str.542
Podsumowanie
str.542

Rozdział 26. Doskonalenie jakości w opiece zdrowotnej
Ruth Boaden
str.549
Wprowadzenie
str.549
Rozwój doskonalenia jakości
str.551
Techniki doskonalenia jakości
str.557
Przegląd
str.568
Wnioski
str.571
Podsumowanie
str.572

Rozdział 27. Badania, ewaluacja i zarządzanie oparte na dowodach naukowych
Kieran Walshe
str.579
Wprowadzenie
str.579
Rozwój opieki zdrowotnej opartej na dowodach naukowych
str.580
Zarządzanie i polityka oparte na dowodach naukowych
str.584
Wnioski
str.595
Podsumowanie
str.595

Rozdział 28. Podsumowanie: złożoność, zmiana i kreatywność w zarządzaniu w opiece zdrowotnej
Judith Smith, Kieran Walshe
str.599
Wprowadzenie
str.599
Zarządzanie w obliczu złożoności
str.600
Zarządzanie w obliczu zmian
str.602
Kreatywne zarządzanie prowadzące do coraz lepszej opieki zdrowotnej
str.604
Wnioski ogólne
str.607
Indeks
str.609

Ukryj

Opis:

Książka stanowi kompleksową, opartą zarówno na wynikach badań naukowych, jak i doświadczeniach menedżerów pracujących w ochronie zdrowia publikację z dziedziny niezwykle ważnej dla każdego kraju i społeczeństwa. Powstała jako efekt wspólnej pracy autorów zajmujących się tą problematyką w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii.
Jej głównym celem jest wsparcie edukacji i rozwoju menedżerów specjalizujących się w organizacjach opieki zdrowotnej i systemach ochrony zdrowia, a także osób, które podejmują studia podyplomowe z zakresu polityki zdrowotnej, zarządzania służbą zdrowia i tematów pokrewnych. Została podzielona na trzy części.
W pierwszej zdefiniowano kontekst polityczny, społeczny i ekonomiczny, w którym funkcjonują placówki opieki zdrowotnej.
W drugiej omówiono charakterystyczne cechy zarządzania w opiece zdrowotnej.
W trzeciej zaprezentowano teorie, idee, modele, ramy organizacyjne i techniki z obszaru biznesu i zarządzania, które powinny być wykorzystywane w opiece zdrowotnej.
Szczegółowo omówiono między innymi następujące zagadnienia:

 • zasady finansowania służby zdrowia,
 • technologia i innowacje w opiece zdrowotnej,
 • poziom zdrowia, dobrobytu i kwestie zdrowia publicznego,
 • zarządzanie w poszczególnych sektorach opieki zdrowotnej,
 • rozwój usług zdrowotnych i inwestycje kapitałowe,
 • zarządzanie systemem i kontraktowanie,
 • systemy informatyczne w służbie zdrowia,
 • praca z personelem medycznym,
 • kierowanie placówkami opieki zdrowotnej,
 • pomiar wyników i wdrażanie ulepszeń,
 • metody przewodzenia w organizacji i rozwój organizacyjny,
 • zarządzanie zmianą,
 • praca w zespołach i zarządzanie ludźmi,
 • ewaluacja i zarządzanie oparte na podstawach naukowych.
Na końcu każdego rozdziału znajdują się ćwiczenia sprawdzające, zaprojektowane w sposób, który pozwoli zastosować zdobytą wiedzę w praktyce, obszerna bibliografia, a także adresy stron WWW i przydatne źródła do dalszych samodzielnych studiów

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1166-3 , Oprawa: miękka , Format: B5 , s. 616
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia
Kod: OFE-0594:W01D02 Miejsce wydania: Warszawa