Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:

Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych

Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych

Głównym celem tej książki jest poszerzenie wiedzy na temat zarządzania międzykulturowego w filiach zagranicznych korporacji transnarodowych w aspekcie barier kulturowych.

więcej

Autorzy: Małgorzata Rozkwitalska,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0661:W01P01  Ilość w paczce: 15

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

O autorce
str. 7

Wstęp
str. 9

Rozdział 1. Zarządzanie międzykulturowe w filiach zagranicznych korporacji transnarodowych
str. 19


1.1. Zarządzanie międzykulturowe jako dyscyplina naukowa
str. 19

1.2. Stan badań nad filiami zagranicznymi korporacji transnarodowych
str. 30

1.3. Znaczenie i zakres zarządzania międzykulturowego w filiach zagranicznych korporacji transnarodowych
str. 44

Rozdział 2. Bariery kulturowe w zarządzaniu filiami zagranicznymi korporacji transnarodowych
str. 57


2.1. Źródła barier w interakcjach międzykulturowych związane z kulturą narodową
str. 57

2.2. Organizacyjne źródła barier kulturowych w zarządzaniu filiami zagranicznymi
str. 71

2.3. Zakorzenione w jednostce źródła barier kulturowych w zarządzaniu filiami zagranicznymi
str. 90

Rozdział 3. Model efektywności kulturowej w zarządzaniu filiami zagranicznymi korporacji transnarodowych
str. 100


3.1. Pojęcie i koncepcja efektywności kulturowej korporacji transnarodowej
str. 100

3.2. Poziomy efektywności kulturowej korporacji transnarodowych
str. 117

Rozdział 4. Filie zagraniczne korporacji transnarodowych w Polsce - aspekty metodologiczne
str. 131


4.1. Charakterystyka podmiotów z kapitałem zagranicznym i filii zagranicznych w Polsce
str. 131

4.2. Koncepcja badań własnych filii zagranicznych korporacji transnarodowych w Polsce
str. 143

4.3. Charakterystyka próby badawczej i uczestników badania
str. 151

Rozdział 5. Interakcje międzykulturowe w filiach zagranicznych korporacji transnarodowych w Polsce - wyniki badań własnych
str. 162


5.1. Rodzaje barier kulturowych w badanych filiach zagranicznych korporacji transnarodowych
str. 162

5.2. Obszary występowania barier kulturowych i ich istotność
str. 178

5.3. Mechanizmy rozpoznawania i przełamywania barier kulturowych w badanych filiach zagranicznych korporacji transnarodowych
str. 188

Zakończenie
str. 199

1. Podsumowanie rozważań teoretycznych
str. 199

2. Podsumowanie wyników badań własnych
str. 201

3. Propozycje usprawnień w obszarze zarządzania międzykulturowego w filiach zagranicznych korporacji transnarodowych
str. 206

Załącznik 1. Charakterystyka typów filii zagranicznych
str. 211

Załącznik 2. Postrzeganie dystansu kulturowego
str. 215

Załącznik 3. Teorie biznesu międzynarodowego - streszczenie głównych koncepcji
str. 218

Załącznik 4. Zalety i wady zastosowanej w pracy metodologii badań własnych
str. 225

Załącznik 5. Bariery kulturowe w filiach zagranicznych korporacji transnarodowych w Polsce - przykłady z badań własnych
str. 227

Załącznik 6. Tabele uzupełniające charakterystykę badanych filii zagranicznych korporacji transnarodowych
str. 272

Bibliografia
str. 275

Wykaz skrótów
str. 287

Indeks
str. 289


Ukryj

Opis:

W warunkach ekspansji biznesu międzynarodowego i wzrostu liczby filii zagranicznych, w których zachodzą interakcje międzykulturowe, istnieje potrzeba rozwoju wiedzy i prowadzenia badań w zakresie zarządzania tymi interakcjami. Dyscyplina zarządzania międzykulturowego znajduje się przy tym we wstępnej fazie rozwoju i obszar ten jest stosunkowo słabo opisany w literaturze, zwłaszcza w odniesieniu do zarządzania interakcjami międzykulturowymi w korporacjach. Głównym celem tej książki jest poszerzenie wiedzy na temat zarządzania międzykulturowego w filiach zagranicznych korporacji transnarodowych w aspekcie barier kulturowych.
Główne obszary tematyczne to:

  • zarządzanie międzykulturowe jako dyscyplina badawcza - jego definicja, fazy rozwoju, znaczenie i przedmiot zainteresowań,
  • klasyfikacja barier kulturowych, skuteczne mechanizmy ich przełamywania, w tym metody adaptacji w otoczeniu wielokulturowym,
  • model efektywności kulturowej korporacji transnarodowych, determinanty zarządzania międzykulturowego, czynniki tworzące efektywność kulturową,
  • problemy metodologiczne związane z badaniem filii zagranicznych korporacji transnarodowych w Polsce,
  • analiza barier kulturowych w zarządzaniu filiami zagranicznymi korporacji w Polsce - typów, obszarów występowania i ich istotności, mechanizmów przełamywania barier wraz z propozycją usprawnień w wybranych obszarach zarządzania międzykulturowego.
Adresaci:
Książka może być źródłem pogłębionej wiedzy dla studentów wyższych lat studiów magisterskich, słuchaczy studiów doktoranckich oraz kadry naukowo-dydaktycznej kierunków związanych z zarządzaniem i ekonomią. Wyniki badań i propozycje usprawnień są również adresowane do osób uczestniczących w interakcjach międzykulturowych w filiach zagranicznych korporacji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-755-6 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , s. 292
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Biznes i zarządzanie / Zarządzanie
Kod: OFE-0661:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów