Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do przewozu przesyłek

Przedmiotem niniejszego opracowania jest problematyka ustalenia wysokości odszkodowania należnego od przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu przesyłek.

więcej

Autorzy: Dorota Ambrożuk,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1628:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 8

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 105,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 94,50 zł. ( Oszczędzasz: 10,50 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 13

Rozdział I
Generalne zasady naprawienia szkody w prawie cywilnym
str. 21


1. Uwagi ogólne
str. 21

2. Pojęcie szkody; rodzaje szkód
str. 22

3. Związek przyczynowy
str. 29

4. Metody ustalenia wysokości szkody
str. 37

5. Sposoby naprawienia szkody
str. 40

6. Zasada pełnego odszkodowania
str. 42

7. Mierniki służące ustaleniu wysokości odszkodowania
str. 48

8. Sądowe miarkowanie odszkodowania
str. 49

9. Zagadnienia dowodowe
str. 50

Rozdział II
Ustalenie szkody w prawie przewozowym
str. 53


1. Ogólna charakterystyka zasad odpowiedzialności przewoźnika
str. 53

2. Szkoda prawnie relewantna
str. 65

2.1. Uwagi wprowadzające
str. 65

2.2. Szkoda w substancji przesyłki
str. 66

2.3. Ubytki naturalne
str. 75

2.4. Dalsze majątkowe następstwa szkody bezpośredniej w przesyłce
str. 77

2.5. Inne szkody
str. 82

3. Zwrot kosztów związanych z przewozem
str. 86

4. Rola związku przyczynowego w zakresie odpowiedzialności za stan przesyłki
str. 90

5. Związek czasowy z przewozem jako podstawowe iunctim pomiędzy szkodą w przesyłce a świadczeniem przewoźnika
str. 92

6. Przeprowadzenie dowodu co do istnienia i rozmiaru szkody
str. 94

Rozdział III
Ograniczenie długu, odpowiedzialności i wysokości odszkodowania w prawie przewozowym
str. 104


1. Uwagi wprowadzające
str. 104

2. Ograniczenie długu i odpowiedzialności
str. 106

3. Ograniczenie wysokości odszkodowania - charakter prawny
str. 109

4. Ustalenie szkody a ustalenie odszkodowania
str. 112

5. Pełne odszkodowanie - zasada czy wyjątek na gruncie prawa przewozowego?
str. 115

Rozdział IV
Ustalenie wysokości odszkodowania za szkody w substancji przesyłki
str. 118


1. Zwykła wartość przesyłki jako górna granica odszkodowania należnego od przewoźnika
str. 118

2. Moment miarodajny dla ustalenia zwykłej wartości przesyłki
str. 122

3. Kryteria ustalenia zwykłej wartości przesyłki
str. 124

3.1. Uwagi wprowadzające
str. 124

3.2. Rachunek sprzedawcy (dostawcy)
str. 126

3.3. Cennik obowiązujący w dniu nadania do przewozu
str. 139

3.4. Wartość rzeczy tego samego rodzaju i gatunku
str. 141

3.5. Ustalenie wartości przesyłki przez rzeczoznawcę
str. 143

4. Deklaracja wartości przesyłki - charakter prawny, skutki deklaracji
str. 146

5. Problematyka ustalenia odszkodowania za szkody w substancji przesyłek nietypowych
str. 157

6. Ustalenie odszkodowania za uszkodzenie przesyłki
str. 163

7. Problematyka przeliczenia wartości przesyłki wyrażonej w walucie obcej na krajową
str. 170

Rozdział V
Ustalenie odszkodowania za szkody inne niż w substancji przesyłki
str. 176


1. Odszkodowanie za szkody wynikające z niedotrzymania terminu przewozu przesyłki
str. 176

2. Odszkodowanie za szkody wynikające z niewykonania polecenia zmiany umowy przewozu
str. 184

3. Odszkodowanie za szkodę wynikającą z niewykorzystania dokumentów dołączonych do listu przewozowego
str. 189

4. Odszkodowanie za szkody wynikające z niewykonania polecenia pobrania
str. 191

Rozdział VI
Kwotowe ograniczenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym
str. 193


1. Ewolucja kwotowego ograniczenia wysokości odszkodowania w prawie przewozowym
str. 193

2. Sposoby określenia kwoty ograniczenia
str. 197

3. Problematyka przeliczenia jednostek obliczeniowych na walutę krajową
str. 200

4. Granice odszkodowania
str. 208

5. Kwestia ewentualnego wprowadzenia kwotowych limitów wysokości odszkodowania do ustawy - prawo przewozowe
str. 212

Rozdział VII
Wyłączenie prawa do ograniczenia wysokości odszkodowania
str. 218


1. Uwagi wprowadzające
str. 218

2. Wina umyślna i rażące niedbalstwo jako formy winy kwalifikowanej
str. 225

3. Inne koncepcje formy winy nieumyślnej zrównanej w skutkach z winą umyślną
str. 230

4. Próba oceny regulacji
str. 234

Rozdział VIII
Relacje pomiędzy odszkodowaniem ubezpieczeniowym a odszkodowaniem należnym od przewoźnika
str. 238


1. Uwagi wprowadzające
str. 238

2. Ubezpieczenia transportowe - pojęcie, rodzaje
str. 240

2.1. Ubezpieczenie mienia w transporcie cargo
str. 242

2.2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika
str. 246

3. Ustalenie odszkodowania ubezpieczeniowego
str. 250

4. Wpływ wypłaty odszkodowania ubezpieczeniowego na wysokość odszkodowania należnego od przewoźnika
str. 261

Uwagi końcowe
str. 267

Bibliografia
str. 277

Ukryj

Opis:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest problematyka ustalenia wysokości odszkodowania należnego od przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu przesyłek. Rozważania dotyczą przede wszystkim regulacji zawartej w ustawie z 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe, której przepisy autorka porównała do analogicznych regulacji, wynikających z innych ustaw odnoszących się do umowy przewozu (kodeksu cywilnego, kodeksu morskiego, prawa lotniczego, prawa pocztowego) oraz do konwencji międzynarodowych zawierających cywilnoprawną regulację umowy przewozu. Celem publikacji jest ocena przedmiotowych uregulowań zawartych w ustawie - prawo przewozowe w kontekście zmienionych warunków społeczno-gospodarczych. Autorka sformułowała również wnioski de lege ferenda odnośnie do obszarów, gdzie istnieje potrzeba zmian.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0610-2 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 288
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo transportowe
Kod: KAM-1628:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów