Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Dariusz R. Kijowski (red.nauk.),
Seria:  Duże Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.12.2014 r.
Kod: KAM-1393:W02P01  Ilość w paczce: 6

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 220,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 198,00 zł. ( Oszczędzasz: 22,00 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Przedmowa | str. 21

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji | str. 23

Uwagi wstępne | str. 25

DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE | str. 27


Rozdział 1
Zasady ogólne | str. 27

Rozdział 2
Organy egzekucyjne | str. 318

Rozdział 3
Zasady prowadzenia egzekucji | str. 363

Rozdział 4
Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego | str. 520

Rozdział 5
Zbieg egzekucji | str. 595

Rozdział 6
Koszty egzekucyjne | str. 618

Rozdział 7
Udzielanie pomocy obcemu państwu oraz korzystanie z jego pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych (uchylony) | str. 681

Oddział 1. Zasady ogólne | str. 681

Oddział 2. Udzielanie informacji | str. 738

Oddział 3. Powiadamianie | str. 749

Oddział 4. Dochodzenie lub zabezpieczanie należności pieniężnych | str. 758

DZIAŁ II
EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH | str. 830


Rozdział 1
Przepisy ogólne | str. 830

Rozdział 2
Egzekucja z wynagrodzenia za pracę | str. 875

Rozdział 3
Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej | str. 888

Rozdział 4
Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych | str. 897

Rozdział 5
Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych | str. 929

Oddział 1. Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych | str. 929

Oddział 2. Egzekucja z praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub innych rachunkach oraz z wierzytelności z rachunków pieniężnych | str. 946

Oddział 3. Egzekucja z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych | str. 960

Oddział 4. Egzekucja z weksla | str. 963

Oddział 5. Egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej | str. 978

Oddział 6. Egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 987

Oddział 7. Egzekucja z pozostałych praw majątkowych | str. 997

Rozdział 6
Egzekucja z ruchomości | str. 999

Oddział 1. Zajęcie | str. 999

Oddział 2. Sprzedaż | str. 1032

Rozdział 7
Egzekucja z nieruchomości | str. 1057

Oddział 1. Zasady ogólne | str. 1057

Oddział 2. Zajęcie | str. 1071

Oddział 3. Opis i oszacowanie wartości nieruchomości | str. 1093

Oddział 4. Obwieszczenie o licytacji | str. 1109

Oddział 5. Wadium | str. 1117

Oddział 6. Licytacja | str. 1119

Oddział 7. Przybicie | str. 1129

Oddział 8. Przyznanie własności | str. 1135

Rozdział 8
Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego | str. 1146

Rozdział 9
Podział kwoty uzyskanej z egzekucji | str. 1151

Oddział 1. Zasady ogólne | str. 1151

Oddział 2. Zasady szczególne dotyczące podziału kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości | str. 1167

DZIAŁ III
EGZEKUCJA OBOWIĄZKÓW O CHARAKTERZE NIEPIENIĘŻNYM | str. 1177


Rozdział 1
Przepisy wspólne | str. 1177

Rozdział 2
Grzywna w celu przymuszenia | str. 1182

Rozdział 3
Wykonanie zastępcze | str. 1195

Rozdział 4
Odebranie rzeczy ruchomej | str. 1205

Rozdział 5
Odebranie nieruchomości. Opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń | str. 1210

Rozdział 6
Przymus bezpośredni | str. 1218

DZIAŁ IV
POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE | str. 1231


Rozdział 1

Przepisy wspólne | str. 1231

Rozdział 2
Zabezpieczenie należności pieniężnych | str. 1299

Rozdział 3
Zabezpieczenie obowiązków o charakterze niepieniężnym | str. 1324

DZIAŁ IVA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW USTAWY | str. 1331


Rozdział 1
Odpowiedzialność odszkodowawcza | str. 1331

Rozdział 2
Odpowiedzialność porządkowa | str. 1341

DZIAŁ V
PRZEPISY WPROWADZAJĄCE I KOŃCOWE | str. 1356

Bibliografia | str. 1363

Wykaz orzeczeń | str. 1381

Skorowidz przedmiotowy | str. 1413Ukryj

Opis:

Komentarz umożliwia ustalenie istoty i zakresu obowiązywania poszczególnych pojęć i instytucji prawnych funkcjonujących w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Szczegółowo omówiono w nim wszystkie sposoby stosowania środków egzekucyjnych, tj.:

  • egzekucję należności pieniężnych,
  • egzekucję obowiązków o charakterze niepieniężnym,
  • postępowanie zabezpieczające, a także
  • odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy egzekucyjnej.


Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3488-4 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 1424
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE / Postępowanie egzekucyjne w administracji
Kod: KAM-1393:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa