Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań

Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne

więcej

Autorzy: Ewa Walińska (red. nauk.),
Seria:  Akademicka. Ekonomia
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0622:W02P01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Wstęp | str. 9

Wykaz stosowanych skrótów | str. 11

Część I. Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej | str. 13

Rozdział 1. Pojęcie i istota rachunkowości | str. 15


1.1. Pytania | str. 15

1.2. Testy | str. 16

Rozdział 2. Podstawowe kategorie finansowe i ogólne zasady ich pomiaru | str. 20

2.1. Pytania | str. 20

2.2. Testy | str. 21

2.3. Zadania i problemy | str. 24

2.3.1. Wskazówki do zadań | str. 24

2.3.2. Przykłady zadań i problemów wraz z rozwiązaniami | str. 25

2.3.3. Zadania i problemy do samodzielnego rozwiązania | str. 27

Rozdział 3. Ogólne zasady sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych | str. 31

3.1. Pytania | str. 31

3.2. Testy | str. 32

3.3. Zadania i problemy | str. 35

3.3.1. Wskazówki do zadań | str. 35

3.3.2. Przykłady zadań i problemów wraz z rozwiązaniami | str. 36

3.3.3. Zadania i problemy do samodzielnego rozwiązania | str. 40

Rozdział 4. Ewidencja księgowa | str. 49

4.1. Pytania | str. 49

4.2. Testy | str. 50

4.3. Zadania i problemy | str. 52

4.3.1. Wskazówki do zadań | str. 52

4.3.2. Przykłady zadań i problemów wraz z rozwiązaniami | str. 53

4.3.3. Zadania i problemy do samodzielnego rozwiązania | str. 59

Rozdział 5. Podatki w rachunkowości | str. 63

5.1. Pytania | str. 63

5.2. Testy | str. 64

5.3. Zadania i problemy | str. 67

5.3.1. Wskazówki do zadań | str. 67

5.3.2. Przykłady zadań i problemów wraz z rozwiązaniami | str. 69

5.3.3. Zadania i problemy do samodzielnego rozwiązania | str. 78

Część II. Szczegółowe zasady pomiaru, prezentacji i ewidencji typowych kategorii systemu rachunkowości | str. 87

Rozdział 6. Rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe | str. 89


6.1. Pytania | str. 89

6.2. Testy | str. 90

6.3. Zadania i problemy | str. 93

6.3.1. Wskazówki do zadań | str. 93

6.3.2. Przykłady zadań i problemów wraz z rozwiązaniami | str. 94

6.3.3. Zadania i problemy do samodzielnego rozwiązania | str. 101

Rozdział 7. Inwestycje a instrumenty finansowe | str. 107

7.1. Pytania | str. 107

7.2. Testy | str. 108

7.3. Zadania i problemy | str. 112

7.3.1. Wskazówki do zadań | str. 112

7.3.2. Przykłady zadań i problemów wraz z rozwiązaniami | str. 112

7.3.3. Zadania i problemy do samodzielnego rozwiązania | str. 123

Rozdział 8. Rzeczowe aktywa obrotowe | str. 130

8.1. Pytania | str. 130

8.2. Testy | str. 131

8.3. Zadania i problemy | str. 134

8.3.1. Wskazówki do zadań | str. 134

8.3.2. Przykłady zadań i problemów wraz z rozwiązaniami | str. 135

8.3.3. Zadania i problemy do samodzielnego rozwiązania | str. 147

Rozdział 9. Rozrachunki | str. 154

9.1. Pytania | str. 154

9.2. Testy | str. 155

9.3. Zadania i problemy | str. 158

9.3.1. Wskazówki do zadań | str. 158

9.3.2. Przykłady zadań i problemów wraz z rozwiązaniami | str. 159

9.3.3. Zadania i problemy do samodzielnego rozwiązania | str. 175

Rozdział 10. Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy | str. 182

10.1. Pytania | str. 182

10.2. Testy | str. 183

10.3. Zadania i problemy | str. 186

10.3.1. Wskazówki do zadań | str. 186

10.3.2. Przykłady zadań i problemów wraz z rozwiązaniami | str. 186

10.3.3. Zadania i problemy do samodzielnego rozwiązania | str. 199

Rozdział 11. Aktywa i rezerwy z tytułu podatku dochodowego odroczonego | str. 209

11.1. Pytania | str. 209

11.2. Testy | str. 210

11.3. Zadania i problemy | str. 213

11.3.1. Wskazówki do zadań | str. 213

11.3.2. Przykłady zadań i problemów wraz z rozwiązaniami | str. 213

11.3.3. Zadania i problemy do samodzielnego rozwiązania | str. 229

Rozdział 12. Kapitał własny | str. 238

12.1. Pytania | str. 238

12.2. Testy | str. 238

12.3. Zadania i problemy | str. 241

12.3.1. Wskazówki do zadań | str. 241

12.3.2. Przykłady zadań i problemów wraz z rozwiązaniami | str. 241

12.3.3. Zadania i problemy do samodzielnego rozwiązania | str. 248

Rozdział 13. Zasady ustalania wyniku finansowego | str. 252

13.1. Pytania | str. 252

13.2. Testy | str. 253

13.3. Zadania i problemy | str. 256

13.3.1. Wskazówki do zadań | str. 256

13.3.2. Przykłady zadań i problemów wraz z rozwiązaniami | str. 257

13.3.3. Zadania i problemy do samodzielnego rozwiązania | str. 276

Rozdział 14. Zmiany polityki rachunkowości i szacunków oraz błędy lat poprzednich | str. 284

14.1. Pytania | str. 284

14.2. Testy | str. 285

14.3. Zadania i problemy | str. 287

14.3.1. Wskazówki do zadań | str. 287

14.3.2. Przykłady zadań i problemów wraz z rozwiązaniami | str. 288

14.3.3. Zadania i problemy do samodzielnego rozwiązania | str. 295

Część III. Aneksy | str. 303

Aneks nr 1. Przykładowy plan kont - wykaz kont syntetycznych i analitycznych | str. 305

Aneks nr 2. Rozwiązania testów | str. 349

Aneks nr 3. Katalog wybranych kosztów niebędących kosztami uzyskania przychodów | str. 351


Ukryj

Opis:

Publikacja jest zbiorem pytań kontrolnych, testów, zadań i problemów, dotyczących tak ogólnych, jak i szczegółowych zagadnień rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, regulowanych przepisami polskiego prawa bilansowego. Zawiera ponadto wskazówki metodyczne, ułatwiające samodzielne analizowanie i wieloaspektowe interpretowanie prezentowanych przypadków, osadzonych w polskich realiach prawno-gospodarczych (autorzy korzystali z własnych doświadczeń związanych z wdrażaniem rozwiązań sprawozdawczych i ewidencyjnych w polskich przedsiębiorstwach różnych branż), a także odpowiedzi na pytania testowe oraz wzorcowe rozwiązania wybranych zadań i problemów. Wykorzystanie w zadaniach zamieszczonego w aneksie przykładowego planu kont umożliwia poznanie dobrych praktyk w zakresie ewidencji księgowej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3464-8 , Format: B5 (176 x 250 mm) , 356
Rodzaj: podręcznik biznes , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Rachunkowość
Kod: OFE-0622:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów