Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Wydziedziczenie w prawie polskim na tle porównawczym

Monografia w kompleksowy sposób przedstawia instytucje prawa spadkowego związane ze swobodą rozrządzania majątkiem na wypadek śmierci i z uprawnieniami osób bliskich spadkodawcy, ingerującymi w tę swobodę.

więcej

Autorzy: Mariusz Załucki,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1580:W01D01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 13

Rozdział 1
Zagadnienia ogólne i niektóre problemy terminologiczne
str. 21


1. Uwagi ogólne
str. 21

2. Prawo do dziedziczenia
str. 24

3. Swoboda rozrządzania majątkiem na wypadek śmierci
str. 34

4. Uprawnienia osób bliskich spadkodawcy
str. 39

5. Wykluczenie od dziedziczenia
str. 43

6. Wydziedziczenie. Pojęcie i charakterystyka ogólna
str. 46

Rozdział 2
Ewolucja uregulowań dotyczących swobody testowania w kontekście wydziedziczenia
str. 51


1. Uwagi ogólne
str. 51

2. Prawo greckie
str. 53

3. Prawo rzymskie
str. 56

4. Prawo anglosaskie
str. 66

5. Prawo na ziemiach polskich
str. 70

Rozdział 3
Wydziedziczenie a inne instytucje służące wykluczeniu spadkobiercy od dziedziczenia
str. 89


1. Uwagi ogólne
str. 89

2. Wydziedziczenie a niegodność dziedziczenia
str. 90

3. Wydziedziczenie a zrzeczenie się dziedziczenia
str. 94

4. Wydziedziczenie a testament negatywny
str. 98

5. Wydziedziczenie a wykluczenie małżonka od dziedziczenia
str. 103

6. Wydziedziczenie a odrzucenie spadku
str. 106

7. Wnioski
str. 108

Rozdział 4
Europejskie i międzynarodowe determinanty regulacji ustawowych z zakresu wydziedziczenia
str. 110


1. Uwagi ogólne
str. 110

2. Europejskie i międzynarodowe podstawy prawa spadkowego
str. 111

3. Regulacje dotyczące ochrony praw człowieka
str. 115

4. Wnioski
str. 121

Rozdział 5
Konstytucyjne determinanty regulacji ustawowych z zakresu wydziedziczenia
str. 124


1. Uwagi ogólne
str. 124

2. Prawo dziedziczenia w Konstytucji RP z 1997 r.
str. 135

3. Prawo dziedziczenia w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego RP
str. 138

4. Wnioski
str. 158

Rozdział 6
Wydziedziczenie w prawie wybranych państw obcych
str. 163


1. Uwagi ogólne
str. 163

2. Wydziedziczenie w systemach zachowku
str. 164

2.1. Prawo niemieckie
str. 165

2.1.1. Uwagi ogólne
str. 165

2.1.2. Swoboda testowania
str. 167

2.1.3. Uprawnienia osób bliskich spadkodawcy
str. 171

2.1.4. Wykluczenie od dziedziczenia
str. 176

2.1.4.1. Pojęcie i konstrukcja prawna wydziedziczenia
str. 179

2.1.4.2. Przesłanki wydziedziczenia
str. 186

2.1.4.3. Skutki prawne wydziedziczenia
str. 191

2.2. Prawo austriackie
str. 196

2.3. Prawo holenderskie
str. 203

3. Wydziedziczenie w systemach rezerwy
str. 209

3.1. Prawo szwajcarskie
str. 210

3.1.1. Uwagi ogólne
str. 210

3.1.2. Swoboda testowania
str. 212

3.1.3. Uprawnienia osób bliskich spadkodawcy
str. 214

3.1.4. Wykluczenie od dziedziczenia
str. 216

3.1.4.1. Pojęcie i konstrukcja prawna wydziedziczenia
str. 218

3.1.4.2. Przesłanki wydziedziczenia
str. 220

3.1.4.3. Skutki prawne wydziedziczenia
str. 229

3.2. Prawo francuskie
str. 231

3.3. Prawo ukraińskie
str. 235

4. Wydziedziczenie w systemach anglosaskich
str. 238

4.1. Prawo angielskie
str. 239

4.1.1. Uwagi ogólne
str. 239

4.1.2. Swoboda testowania
str. 244

4.1.3. Uprawnienia osób bliskich spadkodawcy
str. 250

4.1.4. Wykluczenie od dziedziczenia
str. 257

4.1.4.1. Pojęcie i konstrukcja prawna wydziedziczenia
str. 259

4.1.4.2. Przesłanki wydziedziczenia
str. 262

4.1.4.3. Skutki prawne wydziedziczenia
str. 262

4.2. Prawo amerykańskie (Stanów Zjednoczonych Ameryki)
str. 264

4.2.1. Uwagi ogólne
str. 264

4.2.2. Swoboda testowania
str. 268

4.2.3. Uprawnienia osób bliskich spadkodawcy
str. 272

4.2.4. Wykluczenie od dziedziczenia
str. 278

4.2.4.1. Pojęcie i konstrukcja prawna wydziedziczenia
str. 280

4.2.4.2. Przesłanki wydziedziczenia
str. 285

4.2.4.3. Skutki prawne wydziedziczenia
str. 286

4.3. Prawo kanadyjskiej prowincji Quebec
str. 288

5. Tendencje rozwoju ustawodawstwa
str. 291

Rozdział 7
Wydziedziczenie w prawie polskim de lege lata
str. 299


1. Uwagi ogólne
str. 299

2. Swoboda rozrządzania majątkiem na wypadek śmierci
str. 304

3. Uprawnienia osób bliskich spadkodawcy
str. 315

3.1. Uwagi ogólne
str. 315

3.2. Alimentacyjna ochrona osób bliskich w prawie rodzinnym
str. 317

3.3. Zachowek
str. 322

3.4. Uprawnienia dziadków spadkodawcy
str. 332

3.5. Inne uprawnienia osób bliskich spadkodawcy
str. 334

3.6. Wnioski
str. 336

4. Pozbawienie uprawnień
str. 336

4.1. Uwagi ogólne
str. 336

4.2. Uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego
str. 340

4.3. Pozbawienie zachowku
str. 344

4.4. Pozbawienie uprawnień dziadków spadkodawcy
str. 350

4.5. Pozbawienie innych uprawnień osób bliskich spadkodawcy
str. 351

4.6. Wnioski
str. 353

5. Pojęcie i konstrukcja wydziedziczenia
str. 354

5.1. Definicja legalna
str. 355

5.3. Forma oświadczenia
str. 359

5.4. Treść oświadczenia
str. 362

5.4.1. Określenie osoby wydziedziczanej
str. 363

5.4.2. Wskazanie przyczyny
str. 366

5.4.3. Rodzaje wydziedziczenia
str. 373

6. Podstawy wydziedziczenia
str. 383

6.1. Uporczywe postępowanie wbrew woli spadkodawcy w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego
str. 385

6.2. Popełnienie umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażąca obraza czci spadkodawcy
str. 397

6.3. Uporczywe niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych
str. 405

7. Skutki prawne wydziedziczenia
str. 418

7.1. Skutki dotyczące osoby wydziedziczanej
str. 420

7.2. Skutki dotyczące innych osób
str. 428

7.3. Przebaczenie
str. 431

7.4. Odwoływalność wydziedziczenia
str. 438

8. Charakter prawny prawa do wydziedziczenia
str. 442

Rozdział 8
Wydziedziczenie w prawie polskim de lege ferenda
str. 452


1. Uwagi ogólne
str. 452

2. Ocena istniejących uregulowań
str. 453

3. Propozycje zmian
str. 464

Zakończenie
str. 473

Wykaz podstawowych aktów prawnych
str. 477

Wykaz podstawowych orzeczeń
str. 482

Bibliografia
str. 487

Ukryj

Opis:


  • Monografia w kompleksowy sposób przedstawia instytucje prawa spadkowego związane ze swobodą rozrządzania majątkiem na wypadek śmierci i z uprawnieniami osób bliskich spadkodawcy, ingerującymi w tę swobodę. Autor wyczerpująco omawia konstrukcję prawną wydziedziczenia, występującą w systemie prawa polskiego, na tle innych wybranych ustawodawstw.
  • Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla prawników poszukujących wnikliwego opracowania tematu, łączy teorię z praktyką. Będzie także przydatna dla wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu, zwłaszcza zaś dla osób, które uczestniczą w rozstrzyganiu konkretnych spraw spadkowych, w tym sędziów, adwokatów czy radców prawnych. Może również stanowić lekturę uzupełniającą do wykładu z prawa spadkowego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0566-2 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 514
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne
Kod: KAM-1580:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów