Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2010:

Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Konstytucji RP

Prezentowana monografia zawiera obszerną analizę art. 25 ust. 2 Konstytucji RP, zgodnie z którym "władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym".

więcej

Autorzy: Wojciech Brzozowski,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.08.2010 r.
Kod: KAM-1621:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz najważniejszych skrótów
str. 7

Wprowadzenie
str. 9

Rozdział I
Bezstronność światopoglądowa władz publicznych jako konstytucyjna zasada prawa
str. 19


1. Miejsce art. 25 ust. 2 Konstytucji RP w systematyce konstytucyjnej
str. 19

2. Przekonania religijne, światopoglądowe i filozoficzne
str. 26

3. Bezstronność a neutralność
str. 29

4. Bezstronność (neutralność) światopoglądowa jako autonomiczne pojęcie konstytucyjne
str. 42

5. Normatywny charakter zasady bezstronności światopoglądowej
str. 48

6. Władze publiczne jako adresat obowiązku zachowania neutralności
str. 54

7. Uwarunkowania procesu wykładni zasady ustrojowej
str. 58

Rozdział II
Bezstronność (neutralność) światopoglądowa jako zasada określająca stosunek władz publicznych do przekonań religijnych
str. 62


1. Wolność sumienia i wyznania a stosunki państwa ze związkami wyznaniowymi
str. 62

2. Spór o istotę systemu rozdziału
str. 66

3. Rozdział, świeckość, laickość, laicyzm
str. 75

4. Państwo świeckie a państwo bezstronne światopoglądowo
str. 78

5. Bezstronność prawodawcy - próba operacjonalizacji pojęcia
str. 91

6. Bezstronność (neutralność) w stosunkach ze związkami wyznaniowymi jako gwarancja wolności sumienia i wyznania
str. 104

7. Kryminalizacja obrazy uczuć religijnych w państwie bezstronnym światopoglądowo
str. 112

Rozdział III
Bezstronność (neutralność) światopoglądowa jako zasada określająca stosunek władz publicznych do wszelkich przekonań światopoglądowych
str. 132


1. Sens projektu
str. 132

2. Krytyka bezstronności światopoglądowej ze stanowiska prawnonaturalnego
str. 134

3. Bezstronność sensu largo jako postulat moralności politycznej
str. 141

4. Problem wartości chrześcijańskich
str. 146

5. Bezstronny prawodawca wobec motywacji moralistycznej i paternalistycznej
str. 156

6. Bezstronność a granice pluralizmu politycznego
str. 168

7. Stosowalność wymogu neutralności do różnych dziedzin życia zbiorowego
str. 180

Rozdział IV
Swoboda wyrażania przekonań w życiu publicznym
str. 195


1. Neutralność zwichnięta?
str. 195

2. Wolność sumienia i wyznania osób sprawujących funkcje publiczne
str. 199

3. Szkoła publiczna wobec religii
str. 209

4. Związki wyznaniowe a sfera publiczna
str. 221

5. Bezstronność światopoglądowa a podtrzymywanie pluralizmu
str. 228

Zakończenie
str. 235

Wykaz orzeczeń
str. 241

Bibliografia
str. 245

Ukryj

Opis:

Stan prawny na: 1.08.2010 r.

Prezentowana monografia zawiera obszerną analizę art. 25 ust. 2 Konstytucji RP, zgodnie z którym "władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym". Celem pracy jest objaśnienie normatywnej treści tej zasady ustrojowej i zaproponowanie wewnętrznie spójnego modelu jej interpretacji; autor podjął także próbę uporządkowania zasobów pojęciowych dogmatyki prawa wyznaniowego.
Książka stanowi zaktualizowaną wersję rozprawy doktorskiej, która zdobyła pierwszą nagrodę w XLV Ogólnopolskim Konkursie "Państwa i Prawa" na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych.

Adresaci:
Opracowanie jest adresowane do przedstawicieli nauki prawa konstytucyjnego i wyznaniowego, studentów prawa, nauk politycznych i kierunków pokrewnych, pracowników administracji wyznaniowej oraz wszystkich osób zainteresowanych konstytucyjnym modelem stosunków państwo-kościół.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0609-6 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 260
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Konstytucja i ustrój
Kod: KAM-1621:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów