Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2010:

Unijny obowiązek odmowy zastosowania przez sąd krajowy ustawy niezgodnej z dyrektywą Unii Europejskiej

W publikacji zostały omówione mechanizmy działania sądów krajowych w sprawach unijnych w oparciu o zasady pierwszeństwa, efektywności, ekwiwalentności i bezpośredniego skutku.

więcej

Autorzy: Piotr Brzeziński,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1611:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 11

Rozdział I
Niezgodność norm w prawie
str. 15


1. Podstawowe pojęcia
str. 15

1.1. Niezgodność norm w rozumieniu prawa krajowego
str. 15

1.2. Niezgodność norm w rozumieniu prawa unijnego
str. 18

1.3. Pojęcie sprawy unijnej
str. 25

Rozdział II
Zasady obowiązujące sąd rozpoznający sprawę unijną
str. 32


1. Zasada pierwszeństwa w ujęciu unijnym
str. 32

2. Zasada efektywności
str. 50

2.1. Zasada efektywności a zasada efektywnej ochrony sądowej
str. 53

2.2. Zasada efektywności a wykonywanie uprawnień unijnych przez jednostki
str. 56

2.3. Zakres zastosowania zasady efektywności
str. 58

3. Zasada ekwiwalentności
str. 77

3.1. Ekwiwalentność roszczeń
str. 79

3.2. Kryteria stosowania zasady ekwiwalentności
str. 85

3.3. Zarzut naruszenia zasady ekwiwalentności
str. 91

4. Zasada ekwiwalentności a zasada efektywności
str. 96

5. Zasada pierwszeństwa a zasada efektywności
str. 100

6. Zasada bezpośredniego skutku prawa unijnego
str. 104

6.1. Doktryna bezpośredniego skutku w znaczeniu subiektywnym
str. 113

6.2. Doktryna bezpośredniego skutku w znaczeniu obiektywnym
str. 132

6.3. Horyzontalna i wertykalna bezpośrednia skuteczność dyrektyw
str. 140

6.4. Bezpośrednia skuteczność dyrektyw w układzie triangularnym
str. 154

6.5. Przesłanki bezpośredniego skutku
str. 159

6.6. Bezpośredni skutek dyrektywy a bezpośredni skutek innych aktów prawa unijnego
str. 169

7. Wnioski
str. 176

Rozdział III
Niezgodność ustawy z prawem unijnym
str. 178


1. Niezgodność ustawy z pierwotnym prawem unijnym
str. 178

2. Niezgodność ustawy z pochodnym prawem unijnym
str. 190

2.1. Niezgodność ustawy z rozporządzeniem
str. 190

2.2. Niezgodność ustawy z decyzją
str. 199

2.3. Niezgodność ustawy z zaleceniem i opinią
str. 208

3. Niezgodność ustawy z ogólnymi zasadami prawa unijnego
str. 219

4. Niezgodność ustawy z umową międzynarodową Unii Europejskiej
str. 233

5. Wnioski
str. 248

Rozdział IV
Sądowa kwalifikacja wypadków prawnych w związku z odmową zastosowania ustawy krajowej
str. 252


1. Podstawa prawna unijnego obowiązku odmowy zastosowania ustawy niezgodnej z dyrektywą
str. 252

2. Przesłanki odmowy zastosowania ustawy niezgodnej z dyrektywą w świetle doktryny substytucji i wykluczenia
str. 258

2.1. Bezskuteczność prounijnej wykładni prawa krajowego
str. 272

2.2. Niezgodność ustawy z dyrektywą
str. 290

2.3. Nieefektywność ustawy
str. 304

2.4. Nierównorzędność (nieekwiwalentność) ustawy
str. 318

2.5. Naruszenie obowiązku wystąpienia do Trybunału w trybie art. 267 TFUE
str. 330

2.6. Niemożność zastosowania środków zabezpieczających
str. 342

2.7. Nieprawidłowa implementacja dyrektywy
str. 356

2.8. Brak implementacji dyrektywy
str. 366

2.9. Brak notyfikacji środków implementujących
str. 375

2.10. Brak notyfikacji Komisji krajowych standardów technicznych i regulacji prawnych wchodzących w zakres postanowień dyrektywy
str. 380

2.11. Naruszenie tzw. obowiązku efektu blokującego
str. 393

3. Wnioski
str. 403

Zakończenie
str. 407

Bibliografia
str. 409

Literatura
str. 409

Akty normatywne
str. 440

Ustawy krajowe
str. 445

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i Sądu
str. 445

Opinie rzeczników generalnych
str. 461

Orzecznictwo sądów polskich
str. 464

Ukryj

Opis:

Od dnia 1 maja 2004 r. każdy sąd w Polsce stosujący prawo unijne jest sądem unijnym w znaczeniu funkcjonalnym. W sprawach unijnych sądy krajowe musza stosować standardy rozstrzygnięć, które wykraczają poza znane w prawie krajowym koncepcje interpretacyjne. Prawidłowe rozstrzyganie spraw unijnych wymaga wiec od sądów państw członkowskich Unii Europejskiej właściwego posługiwania się zasadami prawa unijnego. Pomimo dużego zainteresowania przedstawicieli doktryny różnymi aspektami stosowania prawa unijnego problematyka odmowyzastosowania ustawy krajowej niezgodnej z dyrektywa nie doczekała się szerszego opracowania w polskiej literaturze. Niniejsza praca stanowi próbę uzupełnienia tej luki. W publikacji zostały omówione mechanizmy działania sądów krajowych w sprawach unijnych w oparciu o zasady pierwszeństwa, efektywności, ekwiwalentności i bezpośredniego skutku. Przeanalizowano sytuacje, w których sądy, uwzględniając przesłanki interpretacyjne wynikające z wymienionych zasad, maja obowiązek odmówić zastosowania ustawy krajowej niezgodnej z przepisami dyrektywy. W książce podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na wiele pytań, z którymi sądy krajowe stykają się, dokonując oceny zgodności ustawy krajowej z postanowieniami dyrektywy.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1126-7 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 456
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe prywatne
Kod: KAM-1611:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa