Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Kontrola robót betonowych i żelbetowych w trakcie ich realizacji i odbioru

W książce omówiono sposoby prawidłowej kontroli robót betonowych i żelbetowych prowadzonych w trakcie wznoszenia obiektu budowlanego oraz po jego wykonaniu.

więcej

Autorzy: Radosław Jasiński, Łukasz Drobiec, Adam Piekarczyk,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-0628:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 63,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 56,70 zł. ( Oszczędzasz: 6,30 zł. )

Spis treści: 

1. Wprowadzenie
str. 7


2. Dokumentacja budowy
str. 9

2.1. Projekt budowlany i wykonawczy
str. 9

2.2. Dokumentacja powykonawcza
str. 11

2.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
str. 12

3. Podział nadzoru pomiędzy uczestników procesu budowy
str. 14

4. Odbiór robót budowlanych w świetle przepisów prawa
str. 18

5. Dokumentacja kontroli i odbiorów
str. 22

6. Kontrola i odbiór robót w trakcie wznoszenia obiektu
str. 25

6.1. Kontrola i odbiór deskowań
str. 25

6.1.1. Wymagania ogólne
str. 25

6.1.2. Zalety i wady materiałów stosowanych do wykonywania deskowań
str. 28

6.1.3. Rodzaje deskowań i zasady ich stosowania
str. 29

6.1.3.1. Podział deskowań konstrukcji z betonu
str. 29

6.1.3.2. Szczegółowe wymagania i zalecenia dotyczące stosowania deskowań
str. 31

6.1.4. Kontrola wykonania i odbiór deskowania
str. 40

6.1.5. Podpieranie i montaż gęstożebrowych stropów belkowych
str. 44

6.2. Kontrola mieszanki betonowej
str. 47

6.2.1. Wymagania, właściwości i specyfikacja betonu
str. 47

6.2.2. Transport i kontrola mieszanki betonowej
str. 52

6.3. Kontrola robót betoniarskich i pielęgnacji betonu
str. 61

6.4. Kontrola i odbiór zbrojenia
str. 71

6.4.1. Rodzaje kontroli i odbiorów zbrojenia
str. 71

6.4.2. Zakres kontroli zbrojenia przy odbiorach częściowych
str. 73

6.4.3. Sposób prowadzenia kontroli zbrojenia
str. 73

6.4.4. Tolerancje wykonania zbrojenia i spoin
str. 88

7. Kontrola robót po wykonaniu obiektu
str. 93

7.1. Demontaż deskowań
str. 93

7.1.1. Ogólne wymagania dotyczące demontażu deskowań i obciążenia konstrukcji
str. 93

7.1.2. Szczegółowe zalecenia dotyczące demontażu deskowań uniwersalnych
str. 95

7.2. Kontrola zbrojenia
str. 97

7.2.1. Odkrywki i badania zbrojenia
str. 97

7.2.2. Badania nieniszczące zbrojenia w konstrukcji
str. 99

7.3. Kontrola wytrzymałości betonu
str. 104

7.3.1. Kontrola wytrzymałości betonu dostarczanego lub wykonywanego na budowie
str. 104

7.3.2. Kontrola wytrzymałości betonu w konstrukcji metodą niszczącą
str. 109

7.3.3. Kontrola wytrzymałości betonu w konstrukcji metodami nieniszczącymi
str. 127

7.4. Kontrola geometrii konstrukcji i jakości powierzchni betonu
str. 135

7.5. Wykrywanie wad i nieciągłości konstrukcji z betonu
str. 144

7.5.1. Ocena wizualna
str. 145

7.5.2. Wykrywanie wewnętrznych wad betonu metodą ultradźwiękową
str. 147

7.5.3. Lokalizacja defektów metodą młoteczkową
str. 153

Piśmiennictwo
str. 159
Ukryj

Opis:

W książce omówiono sposoby prawidłowej kontroli robót betonowych i żelbetowych prowadzonych w trakcie wznoszenia obiektu budowlanego oraz po jego wykonaniu. Przedstawiono wymagania dotyczące projektów, dokumentów powykonawczych oraz dokumentacji związanej z kontrolą i odbiorem obiektu. Opisano ponadto jak powinien wyglądać odbiór robót budowlanych w świetle przepisów prawnych oraz jaki jest podział nadzoru między uczestników procesów budowy.
W publikacji przedstawiono szczegółowo czynności związane z kontrolą i odbiorem robót prowadzonych w trakcie wznoszenia konstrukcji z betonu, w tym kontroli i odbioru deskowań, zbrojenia, mieszanki betonowej, robót betoniarskich oraz pielęgnacji betonu.

Książka zawiera również opis sposobu kontroli robót po wykonaniu obiektu, to jest demontażu deskowań, kontroli prawidłowego wykonania zbrojenia, odpowiedniej geometrii i jakości powierzchni betonu, weryfi kacji wytrzymałości betonu w konstrukcji oraz wykrywania ewentualnych wad i nieciągłości struktury elementów konstrukcyjnych z betonu.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1077-2 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 168
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Nieruchomości i budownictwo / Nieruchomości i lokale
Kod: ABC-0628:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów