Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

Czy można łatwo i szybko korzystać ze zwolnienia podatkowego w Specjalnych Strefach Ekonomicznych? Z pewnością niezbędna jest do tego rzetelna wiedza i zrozumienie mechanizmów rządzących tym popularnym instrumentem wspierania inwestycji.

więcej

Autorzy: Agnieszka Tałasiewicz,
Seria:  Poradniki podatkowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1479:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 136,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 122,40 zł. ( Oszczędzasz: 13,60 zł. )

Spis treści: 

Przedmowa
str. 9

Wstęp
str. 11

Rozdział 1. Wprowadzenie do zagadnień specjalnych stref ekonomicznych
str. 13


1.1. Podstawowe informacje o specjalnych strefach ekonomicznych
str. 13

1.2. Podstawowe akty prawne regulujące kwestie strefowe
str. 17

1.3. Rys historyczny
str. 19

Rozdział 2. Zezwolenie strefowe jako podstawa korzystania z pomocy publicznej w SSE
str. 31


2.1. Zakres zezwolenia strefowego
str. 31

2.1.1. Informacje wstępne
str. 31

2.1.2. Przedmiot zezwolenia strefowego
str. 32

2.1.3. Działalności wyłączone z możliwości objęcia zezwoleniem strefowym
str. 33

2.2. Spełnianie podstawowych wymogów związanych z prowadzeniem działalności w SSE
str. 37

2.2.1. Wymogi wynikające wprost z zezwolenia
str. 37

2.2.2. Wymogi wynikające z przepisów strefowych
str. 40

2.2.3. Wypełnienie warunków a moment przysługiwania zwolnienia
str. 40

2.3. Zmiana zezwolenia
str. 41

2.3.1. Kiedy zmienia się zezwolenie strefowe?
str. 41

2.3.2. Kto może dokonać zmian w zezwoleniu strefowym?
str. 42

2.3.3. Jak zmienić zezwolenie?
str. 42

2.3.4. Co można zmienić?
str. 42

2.4. Sukcesja zezwolenia strefowego w przypadku przekształceń
str. 45

2.4.1. Rodzaje przekształceń
str. 45

2.4.2. Zasady ogólne dotyczące sukcesji generalnej i podatkowej
str. 46

2.4.3. Przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstwa strefowego
str. 47

2.4.4. Łączenie lub podział przedsiębiorstwa strefowego
str. 47

2.4.5. Przeniesienia własności udziałów (akcji) w przedsiębiorstwie strefowym
str. 48

2.4.6. Przeniesienie własności składników majątkowych przedsiębiorstwa strefowego
str. 49

Rozdział 3. Zarys procedury rozliczania w SSE
str. 50


3.1. Wyliczenie wartości dostępnej puli pomocy publicznej
str. 50

3.2. Wyliczenie wartości pomocy publicznej
str. 51

3.3. Porównanie zwolnienia podatkowego z dostępną pulą pomocy publicznej w wartościach zdyskontowanych
str. 53

Rozdział 4. Dostępna pula pomocy publicznej
str. 54


4.1. Koszty kwalifikowane
str. 55

4.1.1. Koszty nowej inwestycji
str. 56

4.1.2. Koszty pracy
str. 89

4.2. Dyskontowanie
str. 94

4.2.1. Wzór matematyczny
str. 94

4.2.2. Stopy dyskontowe
str. 97

4.2.3. Dyskontowanie kosztów pracy
str. 102

4.3. Intensywność pomocy
str. 103

4.3.1. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)
str. 104

4.3.2. Zmiana statusu w trakcie działalności w SSE
str. 105

4.3.3. Przepisy przejściowe
str. 109

4.3.4. Duże projekty inwestycyjne
str. 111

4.4. Moment korzystania z pomocy publicznej
str. 115

4.4.1. Dzień udzielenia pomocy
str. 115

4.4.2. Moment rozpoczęcia korzystania z pomocy publicznej w SSE
str. 116

4.5. Łączenie z innymi formami pomocy
str. 120

4.5.1. Zasada kumulacji
str. 120

4.5.2. Ekwiwalent dotacji brutto
str. 125

4.5.3. Dyskontowanie pomocy otrzymanej w wielu formach
str. 127

4.5.4. Praktyczne aspekty ubiegania się o pomoc z różnych źródeł
str. 130

Rozdział 5. Określenie dochodu z działalności zwolnionej
str. 131


5.1. Podstawowe zasady określania dochodu zwolnionego
str. 131

5.1.1. Odpowiednie zastosowanie przepisów podatkowych
str. 131

5.1.2. Zakres działalności generującej dochód zwolniony
str. 132

5.1.3. Dochód zwolniony w przypadku objęcia statusem strefy istniejącego zakładu (inwestycja typu brownfield)
str. 133

5.2. Wydzielenie organizacyjne
str. 133

5.2.1. Działalność prowadzona poza SSE a przesłanki wydzielenia
str. 134

5.2.2. Stosowanie cen transferowych
str. 145

5.2.3. Dwa lub więcej zezwoleń
str. 152

5.3. Rozliczanie strat
str. 158

5.3.1. Rozliczane straty w świetle przepisów ustawy o CIT
str. 158

5.3.2. Rozliczane straty w świetle przepisów ustawy o PIT
str. 166

5.3.3. Potencjalne rozwiązanie problemu
str. 166

5.4. Zaliczki na podatek
str. 167

5.4.1. Zwalnianie z opodatkowania zaliczek miesięcznych
str. 167

5.4.2. Zaliczki uproszczone
str. 169

5.5. Fundusz strefowy
str. 171

5.6. Deklaracje podatkowe
str. 172

5.6.1. Zeznanie roczne
str. 172

5.6.2. Deklaracje miesięczne
str. 173

Rozdział 6. Przychody z działalności strefowej
str. 175


6.1. Charakterystyka dochodów z działalności gospodarczej na terenie strefy
str. 175

6.1.1. Wstęp
str. 175

6.1.2. Dochód w rozumieniu przepisów podatkowych
str. 175

6.1.3 Klasyfikacja działalności prowadzonej na terenie strefy
str. 176

6.1.4. Działalność gospodarcza określona w zezwoleniu
str. 177

6.1.5. Działalność dodatkowa nieokreślona w zezwoleniu, niestanowiąca odrębnej działalności gospodarczej
str. 179

6.1.6. Działalność gospodarcza nieokreślona w zezwoleniu
str. 183

6.2. Charakterystyka wyrobu wytworzonego na terenie strefy
str. 185

6.2.1. Wprowadzenie
str. 185

6.2.2. Pojęcie wytworzenia
str. 185

6.2.3. Wytworzenie na terenie strefy
str. 187

6.2.4. Wytworzenie w trakcie obowiązywania zwolnienia podatkowego
str. 188

6.3. Kategorie przychodów z działalności na terenie strefy
str. 189

6.3.1. Przychody z działalności podstawowej
str. 189

6.3.2. Przychody z działalności podstawowej wykraczającej poza strefę
str. 190

6.3.3. Przychody z czynności związanych ze strefową działalnością podstawową, wykraczających poza strefę
str. 190

6.3.4. Przychody z działalności pomocniczej na terenie strefy
str. 191

6.3.5. Przychody z działalności handlowej
str. 192

6.3.6. Przychody finansowe
str. 192

6.3.7. Pozostałe przychody operacyjne
str. 198

6.3.8. Podsumowanie
str. 201

6.4. Alokowanie przychodów do działalności zwolnionej oraz opodatkowanej
str. 201

Rozdział 7. Koszty działalności strefowej
str. 207


7.1. Charakterystyka kosztów działalności gospodarczej na terenie strefy
str. 207

7.1.1. Zasady ogólne
str. 207

7.1.2. Ewidencja kosztów działalności strefowej
str. 207

7.2. Alokowanie kosztów do działalności zwolnionej oraz opodatkowanej
str. 210

7.2.1. Kiedy wystąpi konieczność alokacji kosztów?
str. 210

7.2.2. Jakie koszty podlegają alokacji?
str. 211

7.2.3. Jak należy stosować klucze alokacji kosztów?
str. 212

7.3. Kategorie kosztów działalności na terenie strefy
str. 216

7.3.1. Koszty związane z uzyskaniem zezwolenia strefowego oraz koszty bieżące ponoszone w trakcie fazy inwestycyjnej na terenie strefy
str. 216

7.3.2. Koszty bieżące działalności na terenie strefy
str. 219

Rozdział 8. Kontrole w SSE
str. 223


8.1. Kontrola wypełniania warunków zezwolenia
str. 223

8.2. Kontrola prawidłowości korzystania ze zwolnienia podatkowego
str. 228

8.3. Przebieg kontroli prowadzonej przez organy podatkowe
str. 229

8.4. Kontrola prowadzona przez urzędy kontroli skarbowej
str. 231

8.5. Zakres badania organów podatkowych
str. 231

8.6. Kontrola zgodności pomocy z zasadami wspólnego rynku
str. 232

8.7. Kontrole pośrednio dotyczące przedsiębiorców
str. 234

8.8. Podsumowanie
str. 235

Rozdział 9. Rozpoczęcie działalności w SSE
str. 236


9.1. Informacje wstępne
str. 236

9.2. Przetargi i rokowania
str. 237

9.2.1. Definicje
str. 237

9.2.2. Procedury krajowe
str. 238

9.2.3. Wątpliwości w ramach procedur
str. 239

9.2.4. Udział Komisji Europejskiej
str. 240

9.3. Rozszerzenie SSE
str. 242

9.3.1. Nowe możliwości
str. 242

9.3.2. Kryteria obejmowania gruntów prywatnych statusem SSE
str. 242

9.3.3. Aspekty proceduralne
str. 246

9.4. Rozpoczęcie inwestycji w SSE
str. 247

Rozdział 10. Zakończenie działalności w SSE
str. 249


10.1. Cofnięcie zezwolenia
str. 251

10.1.1. Przesłanki cofnięcia zezwolenia
str. 251

10.1.2. Konsekwencje podatkowe w przypadku dochodu strefowego
str. 253

10.1.3. Konsekwencje podatkowe w przypadku straty strefowej
str. 254

10.2. Wygaszenie zezwolenia
str. 255

Załącznik 1. Słownik pojęć
str. 257

Załącznik 2. Wykaz aktów prawnych
str. 261

O Autorach
str. 269

Ukryj

Opis:


Czy można łatwo i szybko korzystać ze zwolnienia podatkowego w Specjalnych Strefach Ekonomicznych? Z pewnością niezbędna jest do tego rzetelna wiedza i zrozumienie mechanizmów rządzących tym popularnym instrumentem wspierania inwestycji.

Eksperci Działu Doradztwa Podatkowego Ernst & Young, pod kierunkiem Agnieszki Tałasiewicz, przygotowali kompleksowe opracowanie, w którym przedstawiają najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych i korzystaniem z dostępnego w nich zwolnienia podatkowego.

To pierwsza taka publikacja na rynku, stanowiąca kompendium wiedzy na temat zasad rządzących udzielaniem pomocy w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, oraz doskonały praktyczny przewodnik po problematyce strefowej - zarówno dla osób zajmujących się rozliczaniem działalności w Strefie, jak i dla inwestorów dopiero rozważających skorzystanie z tej zachęty inwestycyjnej.

W opracowaniu znajdą Państwo wyczerpujące informacje na temat Specjalnych Stref Ekonomicznych: od historii ich powstawania, poprzez procedurę wchodzenia do Strefy, szczegółową analizę aspektów związanych z poprawnym rozliczaniem działalności w niej prowadzonej, kontrole działalności strefowej, aż po zakończenie korzystania z ulgi w SSE.

Znajomość poruszanych w publikacji istotnych kwestii pomoże każdemu sprawnie i prawidłowo korzystać ze zwolnienia podatkowego dostępnego w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Tę książkę trzeba przeczytać!

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0201-2 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 272
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe
Kod: KAM-1479:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów