Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne

Konflikt pomiędzy wolnością słowa a mową nienawiści pozostaje jednym z najbardziej problematycznych obszarów w zakresie funkcjonowania demokratycznego państwa i społeczeństwa.

więcej

Autorzy: Roman Wieruszewski, Mirosław Wyrzykowski, Adam Bodnar, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1570:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 73,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 65,70 zł. ( Oszczędzasz: 7,30 zł. )

Spis treści: 


Wykaz skrótów
str. 11

Wprowadzenie
str. 13

List Minister Ewy Junczyk-Ziomeckiej, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, do organizatorów i uczestników konferencji
str. 17

Część pierwsza
Mowa nienawiści w regulacjach prawa polskiego i europejskiego
str. 19


Mateusz Woiński
Projekty nowelizacji art. 256 k.k.
str. 21

Katarzyna Pałka, Michał Kućka
Ochrona przed mową nienawiści - powództwo cywilne . czy akt oskarżenia?
str. 42

Monika Płatek
Mowa nienawiści - przesłanki depenalizacji
str. 55

Anna Śledzińska-Simon
Decyzja ramowa w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii jako trudny kompromis wobec mowy nienawiści w Unii Europejskiej
str. 93

Michał Krotoszyński
Trzecia droga: środki administracyjne w zwalczaniu mowy nienawiści (głos w dyskusji)
str. 114

Część druga
Mowa nienawiści w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych organów kontrolnych
str. 129


Aleksandra Gliszczyńska-Grabias
Orzecznictwo Komitetu Praw Człowieka oraz Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej ONZ dotyczące granic swobody wypowiedzi w odniesieniu do mowy nienawiści
str. 131

Adam Bodnar, Małgorzata Szuleka
Koncepcja "nadużycia prawa" w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności a mowa nienawiści
str. 150

Andrzej Malanowski
Orzecznictwo sądów polskich w sprawach dotyczących mowy nienawiści w świetle badań Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii "Otwarta Rzeczpospolita"
str. 173

Ireneusz C. Kamiński
Kilka uwag o art. 17 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (głos w dyskusji)
str. 179

Artur Biłgorajski
Mowa nienawiści vs. wolność słowa (głos w dyskusji)
str. 190

Paweł Kokot
Sprawa Alicji Tysiąc (głos w dyskusji)
str. 196

Część trzecia
Mowa nienawiści - aspekty społeczne
str. 205


Krzysztof Podemski
Globalizacja mowy nienawiści
str. 207

Teresa Gardocka
Język polskiego antysemityzmu
str. 220

Sergiusz Kowalski
Obecność mowy nienawiści w życiu społecznym i debacie publicznej
str. 238

Konstanty Gebert
Mowa nienawiści w religijnym prawie żydowskim: przypadek Miriam (głos w dyskusji)
str. 246

Paulina Wiśniewska
Język nienawiści w ustach polityków polskich. Analiza zagadnienia na bazie internetowych wydań środków komunikacji społecznej - pod koniec pierwszego dziesięciolecia XXI wieku (głos w dyskusji)
str. 249

Rafał Maszkowski
Mowa nienawiści w Radiu Maryja (głos w dyskusji)
str. 263

Informacje o Autorach i Redaktorach
str. 281

Ukryj

Opis:

  • Konflikt pomiędzy wolnością słowa a mową nienawiści pozostaje jednym z najbardziej problematycznych obszarów w zakresie funkcjonowania demokratycznego państwa i społeczeństwa. W książce stawiane jest pytanie o to, czy w demokratycznym państwie wolność słowa osoby głoszącej nienawistne, rasistowskie, ksenofobiczne, antysemickie, homofobiczne czy totalitarne poglądy i idee, powinna podlegać prawnym ograniczeniom - włączając w to sankcje karne - czy też wolność ta obejmuje także treści o najbardziej nawet skrajnym charakterze i wydźwięku? Jest to jednocześnie pytanie o hierarchię pozostających w konflikcie praw i wartości, w szczególności wobec zasady poszanowania równości wobec prawa oraz godności człowieka, jak również o społeczne konsekwencje karania lub niekarania za mowę nienawiści.
  • Publikacja podejmuje przede wszystkim szereg zagadnień prawnych związanych z publicznym prezentowaniem nienawistnych poglądów i postaw. Rozważaniom na tematy prawne towarzyszy refleksja nad społecznymi uwarunkowaniami funkcjonowania mowy nienawiści w dyskursie publicznym.
Chcielibyśmy, aby niniejsza publikacja przyczyniła się do pogłębienia dyskusji nad zagadnieniem mowy nienawiści. Temat ten jest szeroko omawiany w każdym demokratycznym i przestrzegającym praw człowieka państwie. Ma szczególne znaczenie w społeczeństwach wielokulturowych, w których organy stosujące prawo każdego dnia stają wobec dylematu wytyczania właściwych granic korzystania z praw i wolności przez jednych, w celu poszanowania praw i wolności drugich.

Redaktorzy

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0503-7 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 284
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Konstytucja i ustrój
Kod: KAM-1570:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów