Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Działalność gospodarcza w konstrukcji prawnej podatku

Monografia stanowi kompleksowe opracowanie problematyki dotyczącej podatkowych skutków podejmowania, wykonywania i  zakończenia działalności gospodarczej.

więcej

Autorzy: Paweł Borszowski,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.09.2010 r.
Kod: KAM-1607:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 105,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 94,50 zł. ( Oszczędzasz: 10,50 zł. )

Spis treści: 


Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 13

Rozdział I
Definicja działalności gospodarczej w prawie
str. 17


1. Uwagi ogólne
str. 17

2. Istota ujęcia zjawisk ekonomicznych (gospodarczych) w ramy prawnej regulacji
str. 18

3. Regulacja prawna działalności gospodarczej a wartość jednolitości i pewności prawa
str. 19

4. Definicja legalna działalności gospodarczej
str. 25

4.1. Podstawa normatywna formułowania definicji
str. 25

4.2. Charakter prawny definicji zawartej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej
str. 27

4.3. Elementy definicji działalności gospodarczej
str. 30

5. Wykorzystanie definicji działalności gospodarczej w prawie podatkowym
str. 36

5.1. Związek opodatkowania z obrotem gospodarczym
str. 36

5.2. Zagadnienie autonomii prawa podatkowego
str. 38

5.3. Formułowanie definicji działalności gospodarczej w ustawach podatkowych
str. 40

5.4. Wyróżnienie elementów definicji działalności gospodarczej w prawie podatkowym
str. 46

6. Unijne pojęcie działalności gospodarczej
str. 51

7. Pojęcie działalności gospodarczej w międzynarodowym prawie podatkowym
str. 55

8. Podsumowanie
str. 58

Rozdział II
Czynniki kształtujące zakres pojęcia działalności... gospodarczej w prawie podatkowym
str. 60


1. Uwagi ogólne
str. 60

2. Czynniki wynikające z definicji działalności gospodarczej
str. 61

3. Czynniki wynikające z celów opodatkowania
str. 74

4. Znaczenie elementów konstrukcji prawnej podatku
str. 92

5. Znaczenie unijnego pojęcia działalności gospodarczej i pojęcia działalności gospodarczej w międzynarodowym prawie podatkowym
str. 105

6. Podsumowanie
str. 113

Rozdział III
Podatkowe skutki podejmowania działalności gospodarczej
str. 115


1. Uwagi ogólne
str. 115

2. Uprawnienie do podejmowania działalności gospodarczej
str. 117

3. Podejmowanie działalności gospodarczej jako zachowanie się podmiotu
str. 122

4. Podejmowanie działalności gospodarczej wyznacznikiem podmiotu podatku
str. 131

5. Określenie przedmiotu opodatkowania podmiotów podejmujących działalność gospodarczą
str. 141

5.1. Zakres przychodów podmiotów podejmujących działalność gospodarczą
str. 143

5.2. Zakres kosztów podatkowych służących podejmowaniu działalności gospodarczej
str. 153

5.2.1. Warunek celowości a podjęcie działalności gospodarczej
str. 155

5.2.2. Przykłady kosztów podatkowych służących podejmowaniu działalności gospodarczej
str. 158

5.3. Kształtowanie się przedmiotu opodatkowania w podatkach samorządowych
str. 163

6. Podejmowanie działalności gospodarczej a inne elementy konstrukcji prawnej podatku
str. 171

6.1. Szczególny charakter stawki podatkowej
str. 172

6.2. Podejmowanie działalności gospodarczej a zastosowanie zwolnień podatkowych
str. 177

6.2.1. Zwolnienia przedmiotowe w podatkach dochodowych
str. 177

6.2.2. Zwolnienia w podatku od nieruchomości
str. 193

6.3. Wybór zryczałtowanych form opodatkowania
str. 202

7. Podsumowanie
str. 205

Rozdział IV
Podatkowe skutki wykonywania działalności gospodarczej.
str. 208


1. Uwagi ogólne
str. 208

2. Uprawnienie do wykonywania działalności gospodarczej
str. 209

3. Wykonywanie działalności gospodarczej jako zachowanie się podmiotu
str. 219

4. Zakres wykonywania działalności gospodarczej w konstrukcji elementu podmiotu podatku
str. 233

4.1 Wpływ zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na zakres pojęcia podatnika podatku od towarów i usług
str. 239

5. Wyznaczenie zakresu przedmiotowego podatku dla podmiotów wykonujących działalność gospodarczą
str. 244

5.1. Definicja przychodów należnych
str. 246

5.1.1. Przychody z wykonywania działalności gospodarczej jako kwoty należne
str. 247

5.1.2. Przychody należne jako przychody związane z wykonywaną działalnością gospodarczą
str. 252

5.1.3. Znaczenie regulacji zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej dla przychodów podatkowych
str. 258

5.2. Zakres kosztów podatkowych "z wykonywania" działalności gospodarczej
str. 262

5.2.1. Warunek celowości
str. 264

5.2.1.1. Celowość a racjonalność i pozorność
str. 273

5.2.1.2. Celowość i efektywność a zasada prawdy obiektywnej
str. 280

5.2.1.3. Warunek celowości a zawieszenie wykonywania działalności go. spodarczej
str. 284

5.2.2. .Koszty amortyzacji (odpisy amortyzacyjne) jako charakterystyczny skutek wykonywania działalności gospodarczej
str. 289

5.2.3. Wydatki niezaliczone do kosztów podatkowych
str. 293

5.3. Kształtowanie się zwolnień przedmiotowych
str. 301

5.3.1. Regulacja w podatku dochodowym od osób fizycznych
str. 301

5.3.2. Regulacja w podatku dochodowym od osób prawnych
str. 310

5.4. Wykonywanie działalności gospodarczej jako doprecyzowanie przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości
str. 322

6. Kształtowanie się stawki podatkowej
str. 334

7. Implikacje unijnego pojęcia działalności gospodarczej
str. 352

8. Podsumowanie
str. 361

Rozdział V
Podatkowe skutki zakończenia działalności gospodarczej
str. 364


1. Uwagi ogólne
str. 364

2. Uprawnienie do zakończenia działalności gospodarczej
str. 365

3. Zakończenie działalności gospodarczej jako zachowanie się podmiotu
str. 366

4. Wpływ zakończenia działalności gospodarczej na definicję podatnika podatku od towarów i usług
str. 369

5. Ustalenie dochodu z działalności gospodarczej przy jej zakończeniu
str. 373

6. Zakończenie działalności gospodarczej a elementy konstrukcji podatku od nieruchomości
str. 379

7. Regulacja skutków zakończenia działalności gospodarczej w przepisach ordynacji podatkowej
str. 385

8. Podsumowanie
str. 398

Zakończenie
str. 401

Literatura
str. 413

Wykaz aktów prawnych
str. 427

Wykaz orzecznictwa
str. 433

Ukryj

Opis:

Stan prawny na: 1.09.2010 r.

Monografia stanowi kompleksowe opracowanie problematyki dotyczącej podatkowych skutków podejmowania, wykonywania i  zakończenia działalności gospodarczej. W książce przedstawiono zagadnienie definiowania działalności gospodarczej przez ustawodawcę podatkowego, omówiono także granice jego autonomii w ramach kształtowania podatkowych skutków prowadzenia działalności gospodarczej, mając na względzie zasadę wolności gospodarczej jako podstawę funkcjonowania gospodarki. Z tego względu niniejsza publikacja ma znaczenie nie tylko dla ustawodawcy podatkowego, ale także dla podatników, organów podatkowych oraz sądów administracyjnych.

"(...) praca jest oryginalnym opracowaniem niemającym odpowiednika w  polskiej literaturze, w  której dotychczas problematyka ta była przedstawiana jedynie fragmentarycznie. Jest to jednocześnie problematyka nie tylko ważka teoretycznie, lecz mająca także istotne znaczenie dla praktyki opodatkowania".

z  recenzji prof. dr. hab. Ryszarda Mastalskiego

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0570-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 444
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: KAM-1607:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów