Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Potyczki prawne dyrektora szkoły. Rola prawa w wybranych obszarach zarządzania szkołą

Potyczki prawne dyrektora szkoły to książka, która w sposób lekki i przystępny prowadzi czytelnika przez istotne problemy prawne związane z codziennie realizowanymi zadaniami, pomagając je zrozumieć i rozwiązać zgodnie z literą prawa.

więcej

Autorzy: Krzysztof Gawroński,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-0618:W01D01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Słowo wstępne
str. 13

Wprowadzenie
str. 17


Rozdział 1. Model dyrektora współczesnej szkoły
str. 27


1. Zadania współczesnej szkoły
str. 27

2. Model dyrektora szkoły
str. 35

3. Dyrektor szkoły wobec europejskich kompetencji nauczycieli
str. 46

4. Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej
str. 47

5. Delegowanie uprawnień
str. 53

6. Niezbędna retoryka
str. 56

7. Podstawy organizacji spotkań rady pedagogicznej
str. 60

Rozdział 2. Jak czytać prawo (nie tylko) oświatowe?
str. 66


1. Konstrukcja prawa
str. 66

2. Akt prawny - pojęcie i budowa
str. 68

3. Język prawny i język prawniczy
str. 69

4. Rodzaje wypowiedzi
str. 69

5. Budowa przepisu prawnego
str. 70

6. Rodzaje norm i przepisów prawnych
str. 71

7. Stosunek prawny - pojęcie i klasyfikacja
str. 72

8. Fakty prawne
str. 73

9. Pojęcie osoby fizycznej jako podmiotu stosunków prawnych
str. 74

10. Charakterystyka osoby prawnej jako podmiotu stosunków prawnych
str. 76

11. Zasady prawa
str. 79

12. Źródła prawa (systemu prawa)
str. 82

13. Rodzaje wnioskowania (rozumowania, argumentacji) prawniczego (reguły inferencyjne - usuwania luk w prawie)
str. 83

14. Wykładnia prawa - pojęcie i klasyfikacja
str. 84

15. Wykładnia, czyli interpretacja
str. 88

16. Ustalenie stanu faktycznego
str. 91

17. Akty normatywne
str. 92

18. Wyrażenia kluczowe
str. 97

19. Prawo oświatowe
str. 103

Rozdział 3. Status prawny dyrektora szkoły
str. 109


1. Kim jest dyrektor szkoły w świetle prawa? Usytuowanie prawne dyrektora szkoły w systemie organizacyjnym oświaty
str. 109

2. Kompetencje formalne dyrektora szkoły
str. 112

3. Stosowanie przepisów ustawy o pracownikach samorządowych
str. 113

4. Stosowanie przepisów ustawy o samorządzie gminnym
str. 114

5. Wprowadzenie do ustawy o finansach publicznych
str. 115

6. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny
str. 115

7. Obsługa finansowa szkoły a odpowiedzialność dyrektora
str. 118

Rozdział 4. Kierowanie i zarządzanie szkołą w świetle przepisów prawa
str. 120


1. Podstawy organizacji i zarządzania szkołą
str. 120

2. Techniki i metody zarządzania
str. 123

3. Czy prawo daje jednoznaczne możliwości dokonywania zmian?
str. 126

4. Dlaczego występują bariery i opory wobec zmian?
str. 126

5. Dzielenie się odpowiedzialnością za szkołę sposobem zapewnienia jej rozwoju i przyszłości - opis przypadku
str. 128

Rozdział 5. Badanie, ewaluacja, planowanie, rozwój w świetle prawa
str. 134


1. Badanie rzeczywistości szkolnej
str. 134

2. Jakość w edukacji
str. 135

3. Nadzór pedagogiczny w prawie oświatowym
str. 138

4. Ewaluacja i kontrola
str. 150

5. Ewaluacja wewnętrzna w szkole - zadania dyrektora
str. 150

6. Planowanie rozwoju szkoły, ucznia i nauczyciela
str. 151

7. Zarządzanie szkołą metodą projektów
str. 154

8. Cel i adresat promocji
str. 157

Rozdział 6. Organizacja zespołów w szkole - prawo i życie
str. 159


1. Konieczność działania zespołowego
str. 161

2. Doradcy
str. 162

3. Kształcenie kadr kierowniczych
str. 167

4. Dlaczego potrzebna jest praca zespołowa?
str. 172

5. Możliwości i obowiązek tworzenia zespołów wynikające z przepisów prawa
str. 173

6. Zespoły nauczycielskie
str. 175

Rozdział 7. Negocjacje drogą do sukcesów szkoły - teoria i praktyka
str. 179


1. Dlaczego warto znać podstawy negocjacji?
str. 179

2. Co to są negocjacje?
str. 181

3. Etapy negocjacji
str. 182

4. Metody negocjacji
str. 183

5. Charakterystyka czynników związanych z procesem negocjacji
str. 185

6. Rachunek korzyści i strat
str. 185

7. Partnerstwo stron oraz zasada dobrej wiary i woli porozumienia stron
str. 186

8. Rzetelna wiedza i informacja
str. 186

9. Modele negocjacji
str. 186

10. Style negocjacji
str. 187

11. Strategie negocjacji
str. 188

12. Techniki negocjacyjne
str. 189

13. Ustalenie proceduralne
str. 192

14. Strategia negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów wewnętrznych
str. 193

15. Satysfakcja w negocjacjach
str. 194

16. Ocena realizacji celów
str. 194

17. Kontakty interpersonalne
str. 195

18. Technika dokonywania ustępstw
str. 195

19. BATNA w negocjacjach
str. 197

20. Integratywna strategia negocjacji
str. 199

21. Reguły postępowania
str. 200

22. Identyfikacja interesów
str. 201

23. Sformułowanie problemu negocjacyjnego
str. 202

24. Poszukiwanie rozwiązań - decyzje
str. 203

25. Dystrybutywna strategia negocjacji
str. 204

26. Gry negocjacyjne
str. 206

27. Konsekwencje braku porozumienia
str. 212

28. Wykonanie działań alternatywnych
str. 212

29. Perswazja za pomocą słów
str. 214

Rozdział 8. Rodzice i wychowawcy - współpraca, bez której szkoła nie będzie skuteczna
str. 216


1. Rodzice w szkole - projekt współpracy
str. 216

2. Preambuła
str. 216

3. Prawa i obowiązki rodziców w Europie
str. 217

4. Współpraca rodziców ze szkołą
str. 221

5. Jak wygląda współpraca szkoły z rodzicami w Finlandii?
str. 223

6. Formy współpracy szkoły z rodzicami
str. 225

7. Cele i zasady współdziałania nauczycieli i rodziców
str. 226

8. Formy współpracy rodziców ze szkołą
str. 228

9. Prawa rodziców i rad rodziców w Polsce w świetle aktualnie obowiązujących aktów prawnych
str. 241

Rozdział 9. Przykładowe rozwiązania problemów
str. 249


1. Najczęściej występujące problemy z obszaru regulacji dwóch podstawowych ustaw
str. 249

2. Procedura rozwiązywania problemów prawnych zawartych w pytaniach
str. 250

3. Uwagi ogólne dotyczące problematyki pytań kierowanych do ekspertów Prawa oświatowego
str. 250

Bibliografia
str. 259

Indeks rzeczowy
str. 263Ukryj

Opis:

Potyczki prawne dyrektora szkoły to książka, która w sposób lekki i przystępny prowadzi czytelnika przez istotne problemy prawne związane z codziennie realizowanymi zadaniami, pomagając je zrozumieć i rozwiązać zgodnie z literą prawa. Ma również na celu pobudzenie myśli i wywołanie dyskusji. Prawo wyznacza jedynie twarde (bezwzględne) standardy - również w zarządzaniu szkołą, ale na szczęście nie reguluje wszystkiego, co stanowi treść rzeczywistości szkolnej, skupiając się na warunkach i relacjach w niej zachodzących. Książka zbiera doświadczenia autora z ostatnich dwudziestu kilku lat oraz odpowiedzi udzielone na około dwa tysiące pytań kierowniczej kadry oświatowej, przesłanych do serwisu Prawo Oświatowe wydawanego przez Wolters Kluwer Polska.

Analiza zadań zawodowych, przed którymi staje dyrektor szkoły, wskazuje, że zdecydowana większość z nich wymaga wiedzy z szeroko rozumianego prawa.Sama wiedza pozwala na zrozumienie istoty prawnej procesów i relacji zachodzących w szkole. Dopiero umiejętność jej aplikacji w konkretnej sprawie świadczy o kompetencjach dyrektora. Dlatego też takie znaczenie ma dzielenie się umiejętnościami wynikającymi z wieloletniego doświadczenia. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku oddawanej do rąk Czytelnika książki. Jej Autor jest przede wszystkim praktykiem - z sytuacjami, które analizuje, spotykał się w trakcie swojej pracy zawodowej. Teraz służy swą wiedzą (interpretacja przepisów) i doświadczeniem (umiejętność postępowania) aktualnym i przyszłym dyrektorom szkół.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0487-0 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 268
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Oświata / Prawo w oświacie
Kod: ABC-0618:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów