Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zarządzanie szkołą XXI wieku. Perspektywa menedżerska

Zarządzanie szkołą XXI wieku jest nieocenionym wsparciem dla osób zarządzających szkołami. Może stanowić podręcznik do nauczania przedmiotu Organizacja i Zarządzanie Oświatą.

więcej

Autorzy: Izabela Bednarska-Wnuk,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-0617:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 39,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 35,10 zł. ( Oszczędzasz: 3,90 zł. )

Spis treści: 


Wprowadzenie
str. 7

Rozdział 1. Miejsce szkoły w procesie zarządzania
str. 13


1.1. Funkcjonowanie szkoły jako organizacji publicznej
str. 13

1.2. Relacje dyrektor - środowisko w zarządzaniu szkołą publiczną
str. 23

1.3. Usytuowanie dyrektora w strukturze szkoły - jego zadania i obowiązki
str. 31

Rozdział 2. Kształtowanie się menedżeryzmu oświatowego w Polsce
str. 37


2.1. Podstawowe koncepcje w zarządzaniu oświatą - ich istota i oddziaływanie na pracę dyrektora szkoły
str. 37

2.2. Zmiany w sferze edukacji a rozwój menedżeryzmu oświatowego
str. 46

2.3. Wpływ menedżeryzmu oświatowego na rolę dyrektora w zarządzaniu szkołą publiczną
str. 55

Rozdział 3. Kompetencje menedżera oświaty w świetle praktyki zarządzania szkołą
str. 63


3.1. Kompetencje jako podstawowa kategoria opisu roli kierowniczej
str. 63

3.2. Charakterystyka i zakres kompetencji dyrektora szkoły
str. 66

3.2.1. Wiedza
str. 67

3.2.2. Doświadczenie zawodowe
str. 73

3.2.3. Cechy osobowościowe
str. 77

3.2.4. Umiejętności
str. 86

3.3. Zarządzanie kompetencjami w szkole oraz praktyczne możliwości ich zastosowania
str. 96

Rozdział 4. Funkcje zarządzania menedżera oświaty - teoretyczne i praktyczne aspekty ich realizacji
str. 102


4.1. Funkcje kierownicze - istota i ich znaczenie w pracy dyrektora szkoły
str. 102

4.2. Rodzaje funkcji dyrektora szkoły
str. 106

4.3. Stanowisko dyrektora szkoły w kontekście realizacji funkcji zarządzania
str. 108

4.3.1. Planowanie
str. 108

4.3.2. Organizowanie
str. 119

4.3.2.1. Organizacja czasu pracy
str. 120

4.3.2.2. Struktura organizacyjna szkoły
str. 127

4.3.3. Motywowanie
str. 134

4.3.4. Kontrolowanie
str. 140

4.3.4.1. Dyrektor jako podmiot kontrolujący
str. 141

4.3.4.2. Dyrektor jako podmiot kontrolowany
str. 144

Rozdział 5. Kierunki zmian w zarządzaniu szkołą
str. 148


5.1. Wyzwania dla menedżera oświaty w świetle współczesnych koncepcji zarządzania - wytyczne dla dyrektorów szkół
str. 148

5.2. Zalecenia dotyczące działań wspierających adaptację menedżera oświaty w warunkach zmian
str. 161

Zakończenie
str. 167

Bibliografia
str. 171

Spis ilustracji
str. 180

Spis tabel
str. 181

Spis wykresów
str. 182


Ukryj

Opis:

Książka Zarządzanie szkołą XXI wieku. Perspektywa menedżerska prezentuje tezę o upodabnianiu się roli dyrektora szkoły publicznej do roli menedżerskiej realizowanej w organizacjach gospodarczych. Zmiany w polskiej gospodarce, wynikające przede wszystkim z transformacji ustrojowej i integracji Polski z Unią Europejską wymagają nowego spojrzenia na zarządzanie placówką oświatową. Opracowanie kompleksowo przedstawia rolę i zadania dyrektora w zarządzaniu szkołą, zwłaszcza publiczną, w zmieniającej się rzeczywistości społecznej XXI wieku Z przeprowadzonej analizy wynika, że proces menedżeryzacji kadry kierowniczej oświaty będzie się pogłębiał.

Publikacja jest nieocenionym wsparciem dla osób zarządzających szkołami. Może stanowić podręcznik do nauczania przedmiotu Organizacja i Zarządzanie Oświatą, bez względu na kierunek studiów. Oraz innych przedmiotów, które w swych programach podejmują problemy pracy dyrektora szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem podyplomowych studiów poświęconych zarządzaniu oświatą. Przydatne informacje znajdą w niej wszystkie osoby zainteresowane procesem oraz szkołą.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0486-3 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 184
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Biznes i zarządzanie / Zarządzanie
Kod: ABC-0617:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa