Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym

Prezentowana monografia w sposób kompleksowy przedstawia problematykę ochrony wzorów przemysłowych.

więcej

Autorzy: Jakub Kępiński,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1487:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 16

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 105,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 94,50 zł. ( Oszczędzasz: 10,50 zł. )

Spis treści: 


Wykaz skrótów
str. 17

Wstęp
str. 19

Rozdział I. Definicja wzoru i przesłanki jego ochrony
str. 27

1. Definicja wzoru
str. 27
1.1. Uwagi wstępne
str. 27
1.2. Definicja wzoru w Rozporządzeniu
str. 29
1.3. Definicja wzoru w Dyrektywie
str. 30
1.4. Definicja wzoru w ustawie - Prawo własności przemysłowej
str. 30
1.5. Postać wytworu (produktu)
str. 32
1.6. Wygląd (apperance)
str. 32
1.7. Poszczególne elementy wzoru
str. 34
1.7.1. Linie (Lines)
str. 34
1.7.2. Kontury i kształt (Contours and shape)
str. 35
1.7.3. Kolor (Colour)
str. 36
1.7.4. Faktura (Texture)
str. 36
1.7.5. Materiał (Material)
str. 37
1.8. Wytwór (Product)
str. 37
1.8.1. Programy komputerowe
str. 37
1.8.2. Druki
str. 38
1.8.3. Budynki, wnętrza
str. 39
1.8.4. Żywe organizmy
str. 40
1.8.5. Symbole graficzne i kroje pisma typograficznego
str. 40
1.8.6. Wytwór złożony i części składowe
str. 42

2. Nowość i indywidualny charakter
str. 43
2.1. Uwagi wstępne
str. 43
2.2. Przyjęte rozwiązania - przepisy
str. 45
2.3. Nowość
str. 47
2.3.1. Uwagi wstępne
str. 47
2.3.2. Nowość absolutna?
str. 48
2.3.3. Wzór identyczny
str. 49
2.3.4. Test nowości a test indywidualnego charakteru
str. 50
2.4. Indywidualny charakter
str. 51
2.4.1. Uwagi wstępne
str. 51
2.4.2. Oryginalność
str. 52
2.4.3. Ogólne wrażenie
str. 52
2.4.4. Zorientowany użytkownik
str. 54
2.4.5. Zakres swobody twórczej przy opracowywaniu
str. 57

3. Udostępnienie publiczne (ujawnienie)
str. 58
3.1. Uwagi wstępne
str. 58
3.2. Udostępniony publicznie (made available to the public)
str. 59
3.2.1. Środowisko wyspecjalizowane w danym sektorze (osoby zajmujące się zawodowo dziedziną, której wzór dotyczy)
str. 60
3.2.2. Dziedzina, której wzór dotyczy
str. 61
3.3. Wzory stare i antyczne
str. 62
3.4. Wzory ujawnione w tajemnicy
str. 62
3.5. Okres łaski (grace period)
str. 63

4. Wyłączenie spod ochrony
str. 65
4.1. Wzory sprzeczne z porządkiem publicznym, dobrymi obyczajami i zawierające pewne oznaczenia
str. 65
4.2. Cechy wzorów wynikające z funkcji technicznej i wzory połączeń
str. 70
4.2.1. Uwagi wstępne
str. 70
4.2.2. Cechy wzoru wynikające z funkcji technicznej
str. 71
4.2.3. Klauzula must-fit (wzory produktów współdziałających)
str. 72
4.2.3.1. Produkty modułowe
str. 73

Rozdział II. Zgłoszenie i rejestracja wzoru przemysłowego. Treść prawa z rejestracji. Niezarejestrowany wzór wspólnotowy
str. 76


1. Zgłoszenie i rejestracja wzoru przemysłowego w Unii Europejskiej
str. 76
1.1. Zgłoszenie
str. 77
1.1.1. Podmiot uprawniony
str. 77
1.1.2. Miejsce zgłoszenia
str. 78
1.1.3. Elementy zgłoszenia
str. 78
1.1.4. Zgłoszenie zbiorowe
str. 81
1.1.5. Sposób dokonania zgłoszenia
str. 81
1.1.6. Data zgłoszenia
str. 81
1.2. Prawo pierwszeństwa
str. 82
1.3. Rejestracja
str. 82
1.3.1. Postępowanie rejestracyjne
str. 82
1.3.2. Odmowa rejestracji
str. 83
1.3.3. Wpis
str. 84
1.3.4. Publikacja oraz odroczenie publikacji
str. 84
1.4. Opłaty
str. 87
1.4.1. Uwagi wstępne
str. 87
1.4.2. Opłata rejestracyjna
str. 87
1.4.3. Opłata publikacyjna
str. 88
1.4.4. Opłata odraczająca
str. 88
1.4.5. Opłata za przedłużenie
str. 88

2. Rejestracja wzoru przemysłowego w Polsce
str. 89
2.1. Procedura rejestracji
str. 89
2.2. Uprawniony do dokonania rejestracji
str. 89
2.3. Zgłoszenie
str. 90
2.4. Prawo pierwszeństwa
str. 94
2.5. Rozpatrywanie zgłoszenia
str. 100
2.6. Umorzenie postępowania
str. 101
2.7. Odmowa udzielenia prawa z rejestracji
str. 102
2.8. Udzielnie prawa z rejestracji
str. 103

3. Treść prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
str. 104
3.1. Prawo wyłączne w ogólności
str. 104
3.2. Prawo wyłączne ze wzoru wspólnotowego
str. 106
3.2.1. Treść prawa
str. 106
3.2.2. Ograniczenia praw wyłącznych
str. 109
3.2.3. Wyczerpanie praw
str. 110
3.2.4. Prawo używacza poprzedniego
str. 112
3.2.5. Czas trwania praw wyłącznych
str. 114
3.3. Treść prawa wyłącznego w prawie polskim
str. 114
3.3.1. Treść prawa
str. 114
3.3.2. Ograniczenia praw wyłącznych
str. 116
3.3.3. Prawo używacza poprzedniego
str. 117
3.3.4. Okres trwania praw wyłącznych
str. 118

4. Niezarejestrowany wzór wspólnotowy
str. 119
4.1. Koncepcja wzoru niezarejestrowanego
str. 119
4.2. Niezarejestrowany wzór wspólnotowy a zarejestrowany wzór wspólnotowy
str. 120
4.2.1. Uwagi wstępne
str. 120
4.2.2. Możliwość współistnienia obu typów wzorów
str. 121
4.3. Okres ochrony
str. 122
4.4. Udostępnienie
str. 124
4.5. Prawa przyznane oraz zakres ochrony
str. 125
4.6. Domniemanie ważności
str. 127
4.7. Podsumowanie
str. 129

Rozdział III. Ograniczenie praw wyłącznych. Problematyka klauzuli napraw
str. 132


1. Wprowadzenie
str. 132

2. Prawo konkurencji. Orzecznictwo ETS
str. 133

3. Próby regulacji problematyki części zamiennych w Unii Europejskiej
str. 138
3.1. Części must-fit i must-match
str. 138
3.2. Projekt MPI
str. 140
3.3. Pierwszy projekt Dyrektywy i Rozporządzenia
str. 140
3.4. Ocena pierwszego projektu
str. 143
3.5. Projekt z 1996 r.
str. 145
3.6. Dyrektywa i Rozporządzenie. Klauzula freeze plus
str. 146
3.7. Wniosek Komisji
str. 149
3.8. Opinia EKES
str. 153
3.9. Dyskusja nad wnioskiem Komisji
str. 154
3.10. Dalsze prace nad Dyrektywą
str. 157

4. Regulacja problematyki części zamiennych w Polsce
str. 160
4.1. Ustawa - Prawo własności przemysłowej
str. 160
4.2. Stanowisko rządu z 2004 r.
str. 161
4.3. Projekt zmian. Licencja przymusowa
str. 164
4.4. Dyskusja nad projektem zmian
str. 165
4.5. Nowy projekt. Klauzula napraw
str. 167
4.6. Raport KPMG
str. 168
4.7. Uchwalenie zmian. Wprowadzenie klauzuli napraw
str. 172

5. Konsekwencje wprowadzenia klauzuli napraw
str. 173

6. Zakończenie
str. 176

Rozdział IV. Naruszenie i ochrona prawa z rejestracji. Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji
str. 179


1. Naruszenie prawa według prawa własności przemysłowej
str. 179

2. Środki ochrony prawa do uzyskania prawa z rejestracji oraz prawa z rejestracji w ustawie - Prawo własności przemysłowej
str. 181
2.1. Uwagi wstępne
str. 181
2.2. Roszczenia cywilnoprawne
str. 184
2.2.1. Przepisy
str. 184
2.2.2. Roszczenie o zaprzestanie działań grożących naruszeniem prawa
str. 185
2.2.3. Roszczenie o zaniechanie naruszenia
str. 186
2.2.4. Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia
str. 187
2.2.5. Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści
str. 188
2.2.6. Roszczenie o naprawienie szkody
str. 189
2.2.7. Środki alternatywne
str. 193
2.2.8. Roszczenie o wynagrodzenie twórcy za korzystanie z wzoru przemysłowego
str. 194
2.2.9. Przeniesienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego uzyskanego przez osobę nieuprawnioną
str. 195
2.2.10. Podanie do publicznej wiadomości części lub całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu
str. 195
2.2.11. Środki proceduralne w celu zabezpieczenia roszczeń
str. 197
2.2.12. Przedawnienie roszczeń
str. 199
2.3. Ochrona administracyjnoprawna
str. 201
2.3.1. Uwagi wstępne
str. 201
2.3.2. Moment dochodzenia, podmiot uprawniony, treść żądania
str. 201
2.3.3. Środki celnoprawne
str. 203
2.3.1.1. Uwagi wstępne
str. 203
2.3.1.2. Obowiązujące przepisy
str. 204
2.4. Ochrona karnoprawna
str. 206
2.4.1. Uwagi wstępne
str. 206
2.4.1.1. Czyny zabronione
str. 207

3. Ochrona przed naruszeniem w Unii Europejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem)
str. 211
3.1. Uwagi wstępne
str. 211
3.2. Sądy wspólnotowe w sprawach wzorów
str. 212
3.3. Postępowanie w razie naruszenia prawa do wzoru
str. 216
3.4. Środki przeciwdziałające naruszeniom
str. 218
3.4.1. Uwagi wstępne
str. 218
3.4.2. Środki zabraniające pozwanemu kontynuowania działań, które naruszają lub grożą naruszeniem wzoru wspólnotowego
str. 219
3.4.3. Środki polegające na zajęciu podrobionych produktów
str. 220
3.4.4. Środki polegające na zajęciu materiałów i narzędzi wykorzystanych w przeważającej mierze do wytworzenia podrobionych dóbr, jeżeli ich właściciel wiedział, do jakich celów były one użyte, lub było to oczywiste w określonych okolicznościach
str. 220
3.4.5. Inne środki przewidziane w ustawodawstwach krajowych
str. 221
3.5. Odwołanie
str. 221

4. Unieważnienie
str. 222
4.1. Unieważnienie w prawie polskim
str. 222
4.1.1. Uwagi wstępne
str. 222
4.1.2. Uprawniony do wniesienia wniosku o unieważnienie
str. 223
4.1.3. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku
str. 223
4.1.4. Procedura
str. 224
4.2. Unieważnienie w prawie wspólnotowym
str. 225
4.2.1. Unieważnienie przed OHIM. Uwagi wstępne
str. 225
4.2.2. Podstawy unieważnienia
str. 226
4.2.3. Procedura
str. 231
4.2.3.1. Wszczęcie
str. 231
4.2.3.2. Wniosek
str. 231
4.2.3.3. Rozpatrywanie
str. 232
4.2.3.4. Zawieszenie
str. 233
4.2.3.5. Odwołanie do Izby Odwoławczej
str. 233
4.2.3.6. Odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości
str. 236
4.2.4. Unieważnienie wzoru przed Sądem wspólnotowym wzorów wspólnotowych
str. 239
4.2.5. Skutki unieważnienia
str. 241

5. Inne sposoby utraty prawa do wzorów
str. 241
5.1. Zrzeczenie się prawa
str. 241
5.1.1. Instytucja zrzeczenia się w prawie polskim
str. 241
5.1.2. Instytucja zrzeczenia się w prawie Unii Europejskiej (art. 51 Rozporządzenia)
str. 242
5.2. Wygaśnięcie
str. 244
5.2.1. Uwagi wstępne
str. 244
5.2.2. Upływ czasu
str. 244
5.2.3. Nieuiszczenie opłaty
str. 245

Rozdział V. Ochrona prawnoautorska wzoru przemysłowego
str. 247


1. Uwagi wstępne
str. 247

2. Koncepcja ochrony kumulowanej w pracach nad harmonizacją wspólnotowego sytemu ochrony wzorów
str. 249
2.1. Propozycje
str. 249
2.2. Zastosowane rozwiązanie
str. 251
2.3. Wprowadzone rozwiązania
str. 251

3. Zalety i wady sytemu ochrony wzorów oraz ochrony autorskoprawnej
str. 252
3.1. Zalety i wady systemu ochrony wzorów
str. 252
3.2. Wady i zalety sytemu ochrony autorskoprawnej
str. 254

4. Regulacje przyjęte w polskim prawie autorskim
str. 255
4.1. Uwagi wstępne
str. 255
4.2. Wzory zdobnicze jako przedmiot ochrony prawa autorskiego
str. 255
4.3. Utwór wzornictwa przemysłowego
str. 257
4.3.1. Uwagi wstępne
str. 257
4.3.2. Przejaw działalności twórczej (oryginalność)
str. 259
4.3.3. Indywidualny charakter (indywidualność)
str. 260
4.3.4. Ustalenie
str. 262

5. Ochrona prawnoautorska
str. 264
5.1. Podmioty prawa autorskiego
str. 264
5.1.1. Uwagi wstępne
str. 264
5.1.2. Twórca
str. 264
5.1.3. Współtwórcy
str. 265
5.1.4. Pracodawca
str. 266
5.2. Prawa autorskie
str. 266
5.2.1. Uwagi wstępne
str. 266
5.2.2. Prawa osobiste
str. 267
5.2.3. Prawa majątkowe
str. 269
5.3. Środki ochrony
str. 270
5.3.1. Uwagi wstępne
str. 270
5.3.2. Ochrona autorskich praw osobistych
str. 271
5.3.3. Ochrona autorskich praw majątkowych
str. 273
5.3.4. Przepisy karne
str. 277

6. Wzajemna zależność ochrony autorskoprawnej i ochrony płynącej z ustawy - Prawo własności przemysłowej
str. 278
6.1. Uwagi wstępne
str. 278
6.2. Autorskie prawa osobiste w stosunku do utworów wzornictwa przemysłowego
str. 279
6.3. Autorskie prawa majątkowe w stosunku do utworów wzornictwa przemysłowego
str. 281
6.3.1. Uwagi wstępne
str. 281
6.3.2. Wyłączenie autorskich praw majątkowych (art. 116 p.w.p.)
str. 281
6.3.3. Rozważania nad regulacją art. 116 p.w.p.
str. 283

7. Podstawowe różnice obu systemów ochrony. Próba znalezienia rozwiązania
str. 286

Rozdział VI. Ochrona wzoru jako wzór użytkowy, znak towarowy i na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
str. 290


1. Uwagi wstępne
str. 290

2. Wzór użytkowy
str. 291
2.1. Uwagi wprowadzające
str. 291
2.2. Definicja
str. 291
2.2.1. Nowość
str. 292
2.2.2. Użyteczność
str. 293
2.2.3. Rozwiązanie techniczne
str. 293
2.2.4. Kształt, budowa lub zestawienie przedmiotu o trwałej postaci
str. 294
2.3. Skutki
str. 294

3. Ochrona znaków towarowych w prawie polskim (z uwzględnieniem orzecznictwa ETS)
str. 295
3.1. Uwagi wstępne
str. 295
3.2. Obowiązujące przepisy
str. 296
3.3. Znak towarowy
str. 297
3.3.1. Funkcje
str. 297
3.3.2. Definicja i zdolność rejestrowa
str. 298
3.3.3. Prawo ochronne. Charakter i treść
str. 300
3.4. Problem ochrony wzorów przemysłowych jako znaków towarowych po wygaśnięciu prawa z rejestracji
str. 301
3.4.1. Uwagi wstępne
str. 301
3.4.2. Orzeczenie Philips v. Remington
str. 302
3.4.3. Orzeczenie Benetton v. G-Star
str. 307
3.4.4. Wnioski
str. 309
3.5. Próba rozgraniczenia ochrony wzorów przemysłowych i znaków towarowych
str. 313

4. Zakaz niewolniczego naśladownictwa w polskiej ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
str. 315
4.1. Uwagi wstępne
str. 315
4.2. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa - Prawo własności przemysłowej
str. 316
4.3. Przepisy dopuszczające możliwość ochrony wzorów przemysłowych
str. 318
4.4. Naśladownictwo towaru
str. 318
4.5. Dozwolone naśladownictwo (art. 13 ust. 2 u.z.n.k.)
str. 322
4.6. Zakaz naśladowania chronionego wzoru w Rozporządzeniu
str. 323
4.7. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a wolny przepływ towaru
str. 324
4.8. Sankcje
str. 328
4.8.1. Uwagi wstępne
str. 328
4.8.2. Odpowiedzialność cywilna
str. 328
4.8.3. Odpowiedzialność karna
str. 329

5. Próba oceny systemu ochrony kumulowanej
str. 331

Zakończenie
str. 335

Literatura
str. 341


Ukryj

Opis:

  • Prezentowana monografia w sposób kompleksowy przedstawia problematykę ochrony wzorów przemysłowych. Omówione szczegółowo zostały w niej m.in.: definicja wzoru przemysłowego, przesłanki konieczne do uzyskania jego ochrony, procedura rejestracji wzoru, a także ochrona wzoru na podstawie przepisów prawa autorskiego, prawa znaków towarowych i prawa nieuczciwej konkurencji. Wszystkie te zagadnienia zostały opracowane w odniesieniu do prawa Unii Europejskiej.
  • Producenci zdają sobie sprawę z wagi wyglądu produktu i w walce o klienta prześcigają się w wytwarzaniu produktów coraz to ładniejszych, ciekawszych i bardziej zaskakujących. By sprostać wymaganiom stawianym przez konsumentów, producenci muszą ponieść duże nakłady finansowe. Dlatego ustawodawcy przewidzieli możliwość ochrony produktów, w przypadku których najważniejszy jest odpowiedni wygląd.
  • Monografia zainteresuje prawników, rzeczników patentowych, studentów prawa, a także osoby, którym zależy na ochronie swoich produktów - producentów, projektantów i artystów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0442-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 348
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo własności przemysłowej
Kod: KAM-1487:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów