Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Zdzisław Gawlik, Andrzej Janiak, Andrzej Kidyba (red.), Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Grzegorz Kozieł, Elżbieta Niezbecka, Tomasz Sokołowski,
Seria:  Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.08.2014 r.
z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. poz. 827), wchodzących w życie 25 grudnia 2014 r.

Kod: KAM-1588:W02P01  Ilość w paczce: 6

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 249,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 224,10 zł. ( Oszczędzasz: 24,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 17

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny | str. 21


TYTUŁ XI
SPRZEDAŻ | str. 23

DZIAŁ I. Przepisy ogólne | str. 23

DZIAŁ II. Rękojmia za wady | str. 101

Dział II. Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej | str. 189

DZIAŁ III. Gwarancja jakości | str. 196

DZIAŁ IV. Szczególne rodzaje sprzedaży | str. 217

Rozdział I. Sprzedaż na raty | str. 217

Rozdział II. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej. Sprzedaż na próbę | str. 224

Rozdział III. Prawo odkupu | str. 232

Rozdział IV. Prawo pierwokupu | str. 237

TYTUŁ XII
ZAMIANA | str. 249

TYTUŁ XIII
DOSTAWA | str. 252

TYTUŁ XIV
KONTRAKTACJA | str. 268

TYTUŁ XV
UMOWA O DZIEŁO | str. 294

TYTUŁ XVI
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE | str. 381

TYTUŁ XVII
NAJEM I DZIERŻAWA | str. 448

DZIAŁ I. Najem | str. 448

Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 448

Rozdział II. Najem lokalu | str. 509

DZIAŁ II. Dzierżawa | str. 568

TYTUŁ XVII1
UMOWA LEASINGU | str. 617

TYTUŁ XVIII
UŻYCZENIE | str. 676

TYTUŁ XIX
POŻYCZKA | str. 688

TYTUŁ XX
UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO | str. 702

TYTUŁ XXI
ZLECENIE | str. 727

TYTUŁ XXII
PROWADZENIE CUDZYCH SPRAW BEZ ZLECENIA | str. 788

TYTUŁ XXIII
UMOWA AGENCYJNA | str. 817

TYTUŁ XXIV
UMOWA KOMISU | str. 905

TYTUŁ XXV
UMOWA PRZEWOZU | str. 941

DZIAŁ I. Przepisy ogólne | str. 941

DZIAŁ II. Przewóz osób | str. 948

DZIAŁ III. Przewóz rzeczy | str. 954

TYTUŁ XXVI
UMOWA SPEDYCJI | str. 979

TYTUŁ XXVII
UMOWA UBEZPIECZENIA | str. 1000

DZIAŁ I. Przepisy ogólne | str. 1000

DZIAŁ II. Ubezpieczenia majątkowe | str. 1062

DZIAŁ III. Ubezpieczenia osobowe | str. 1111

TYTUŁ XXVIII
PRZECHOWANIE | str. 1128

TYTUŁ XXIX
ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWO ZASTAWU I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ UTRZYMUJĄCYCH HOTELE I PODOBNE ZAKŁADY | str. 1162

TYTUŁ XXX
UMOWA SKŁADU | str. 1185

TYTUŁ XXXI
SPÓŁKA | str. 1225

TYTUŁ XXXII
PORĘCZENIE | str. 1314

TYTUŁ XXXIII
DAROWIZNA | str. 1337

TYTUŁ XXXIII1
PRZEKAZANIE NIERUCHOMOŚCI | str. 1380

TYTUŁ XXXIV
RENTA I DOŻYWOCIE | str. 1387

DZIAŁ I. Renta | str. 1387

DZIAŁ II. Dożywocie | str. 1399

TYTUŁ XXXV
UGODA | str. 1421

TYTUŁ XXXVI
PRZYRZECZENIE PUBLICZNE | str. 1429

TYTUŁ XXXVII
PRZEKAZ I PAPIERY WARTOŚCIOWE | str. 1444

DZIAŁ I. Przekaz | str. 1444

DZIAŁ II. Papiery wartościowe | str. 1458

Literatura | str. 1521

Skorowidz rzeczowy | str. 1529

Ukryj

Opis:

W opracowaniu uwzględniono zmiany legislacyjne, jakie miały miejsce od czasu ostatniego wydania w 2010 r., w tym m.in, wprowadzone przez ustawę z 9 maja 2014 r, o informowaniu o cenach towarów i usług oraz ustawę z 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia 2014 r., jak również najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, dorobek doktryny oraz aktualną literaturę Przedmiotu.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3276-7 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 1544
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: CYWILNE PRAWO
Kod: KAM-1588:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów