Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Transgraniczny system ochrony ofiar wypadków drogowych

Monografia stanowi wynik systemowego podejścia do problematyki ochrony ofiar wypadków drogowych przezwyciężającego bariery międzydyscyplinarne istniejące między ekonomią a  prawem czy prawem a organizacją i zarządzaniem.

więcej

Autorzy: Dorota Maśniak,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.06.2010 r.
Kod: KAM-1488:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 16

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 105,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 94,50 zł. ( Oszczędzasz: 10,50 zł. )

Spis treści: 


Wykaz najważniejszych skrótów
str. 13

Wprowadzenie.
str. 19

Rozdział I
Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego .
str. 27


1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego jako bezpieczeństwo publiczne.
str. 27
1.1. Komponenty ruchu drogowego jako determinanty bezpieczeństwa
str. 27
1.2. "Inżynierskie" determinanty bezpieczeństwa
str. 32
1.3. "Ludzki" determinant bezpieczeństwa
str. 35
1.3.1. Rodzaje postaw antywiktymizacyjnych uczestników ruchu drogowego
str. 35
1.3.2. Wpływ postaw wiktymizacyjnych na bezpieczeństwo
str. 39
1.3.3. Środki prawne wzmacniające postawy antywiktymizacyjne obywateli UE.
str. 47

2. Ryzyko wypadku drogowego
str. 54
2.1. Definicja ryzyka.
str. 54
2.2. Model zarządzania ryzykiem
str. 57
2.3. Ocena ryzyka.
str. 59
2.4. Kontrola ryzyka
str. 61
2.5. Finansowanie ryzyka i administrowanie programem zarządzania nim
str. 65

3. Koszty wypadków drogowych
str. 72
3.1. Metody wyceny wartości życia.
str. 72
3.1.1. Klasyfikacja metod
str. 72
3.1.2. Metoda kapitału ludzkiego.
str. 74
3.1.3. Metoda chęci do zapłaty (wartości statystycznego życia).
str. 75
3.1.4. Metoda powrotu do zdrowia .
str. 90
3.1.5. Analiza ryzyko-ryzyko.
str. 92
3.2. Struktura kosztów
str. 95
3.2.1. Klasyfikacja kosztów
str. 95
3.2.2. Koszty środków bezpieczeństwa ruchu drogowego
str. 97
3.2.3. Koszt szkód na mieniu
str. 99
3.2.4. Koszty administracyjne.
str. 101
3.2.5. Strata w produkcji (utrata dochodu).
str. 106
3.2.6. Koszty leczenia i (lub) pogrzebu.
str. 110
3.2.7. Koszty szkód niemajątkowych - "koszty ludzkie"
str. 113
3.3. Wycena kosztów wypadków drogowych
str. 121
3.3.1. Metodologia wyceny kosztów
str. 121
3.3.2. Klasyfikacja szkód na osobie - odpowiednia baza danych.
str. 127
3.3.3. Długotrwałe skutki wypadków drogowych
str. 132

Rozdział II
Ochrona ofiar wypadków drogowych.
str. 139


1. Prawne metody zarządzania ryzykiem
str. 139
1.1. Ochrona poprzez prawo.
str. 139
1.1.1. Harmonizacja przepisów prawnych.
str. 139
1.1.2. Przymus ubezpieczenia jako instrument ochrony.
str. 148
1.1.3. "Ważenie" ochrony ofiar w interesie posiadaczy pojazdów mechanicznych.
str. 155
1.1.4. Nadzór nad działalnością na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych.
str. 159
1.2. Prawne zasady ochrony
str. 167
1.2.1. Zasady operatywności systemu
str. 167
1.2.2. Zasada odpowiedzialności państwa
str. 177
1.3. Ekonomiczna analiza prawnej ochrony
str. 188
1.3.1. Wypadki drogowe w świetle ekonomicznej analizy prawa.
str. 188
1.3.2. Model internalizacji kosztów wypadku drogowego w świetle prawa deliktów.
str. 197
1.3.3. Założenie racjonalności po stronie uczestników wypadku drogowego.
str. 210
1.3.4. Wpływ ochrony ubezpieczeniowej na internalizację kosztów .
str. 213
1.3.5. Determinanty wyboru odpowiedniej metody prawnej
str. 215
1.3.6. Powiązanie zastosowania odpowiedzialności deliktowej i regulacji dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego.
str. 228

2. Instytucje służące ochronie ofiar.
str. 231
2.1. Charakter prawny i sposób finansowania instytucji służących ochronie ofiar wypadków drogowych spowodowanych ruchem pojazdu zarejestrowanego za granicą.
str. 231
2.1.1. Charakter prawny i sposób finansowania biur narodowych.
str. 231
2.1.2. Charakter prawny korespondentów.
str. 236
2.2. Charakter prawny i sposób finansowania instytucji służących ochronie ofiar zagranicznych wypadków drogowych
str. 238
2.2.1. Charakter prawny i sposób finansowania reprezentantów ds. roszczeń.
str. 238
2.2.2. Charakter prawny organów odszkodowawczych.
str. 243
2.2.3. Charakter prawny, zakres działalności i sposób finansowania ośrodków informacji.
str. 245
2.3. Organ centralny jako wyraz integracji systemu ochrony ofiar wypadków drogowych
str. 253
2.4. Instytucje gwarancyjne.
str. 255
2.4.1. Charakter prawny instytucji gwarancyjnych.
str. 255
2.4.2. Instytucje gwarancyjne jako ubezpieczyciele ostatniej instancji - zakres kompetencji
str. 260
2.4.3. Sposób finansowania instytucji gwarancyjnych.
str. 281

3. Rola publicznych instytucji zabezpieczenia społecznego i ochrony zdrowia
str. 297

Rozdział III
Gwarancje finansowe dla ofiar wypadków drogowych
str. 300


1. Dochodzenie roszczeń ofiar wypadków drogowych spowodowanych ruchem pojazdu zarejestrowanego za granicą.
str. 300
1.1. Roszczenia zaspokajane przez biuro narodowe kraju macierzystego poszkodowanego.
str. 300
1.2. Roszczenia zwrotne biura narodowego kraju macierzystego poszkodowanego .
str. 302

2. Dochodzenie roszczeń ofiar zagranicznych wypadków drogowych.
str. 305
2.1. Roszczenia zaspokajane przez reprezentantów ds. roszczeń.
str. 305
2.2. Relacja ubezpieczyciel sprawcy szkody i reprezentant ds. roszczeń.
str. 311
2.3. Podstawy odpowiedzialności i funkcje organu odszkodowawczego.
str. 313
2.4. Zasadność i funkcjonowanie regresów
str. 320
2.4.1. Regres organu odszkodowawczego państwa kraju macierzystego poszkodowanego do organu odszkodowawczego państwa rejestracji pojazdu sprawcy szkody
str. 320
2.4.2. Regres organu odszkodowawczego do funduszu gwarancyjnego
str. 324
2.5. Zakres i charakter prawny współpracy pomiędzy ośrodkami informacji
str. 329
2.6. Bezpośrednia naprawa szkody przez ubezpieczyciela OC ofiary wypadku drogowego
str. 331

3. Właściwość prawa
str. 334
3.1. Determinanty ustalenia właściwego prawa dla dochodzenia roszczeń ofiar wypadków drogowych.
str. 334
3.2. Ustalanie właściwości prawa dla rozstrzygnięć instytucji służących ochronie ofiar wypadków drogowych
str. 336
3.2.1. Prawo właściwe dla rozstrzygnięć biura narodowego
str. 336
3.2.2. Prawo właściwe dla rozstrzygnięć reprezentanta do spraw roszczeń
str. 336
3.2.3. Prawo właściwe dla rozstrzygnięć organu odszkodowawczego.
str. 346
3.2.4. Prawo właściwe dla rozstrzygnięć funduszu gwarancyjnego.
str. 348
3.3. Ustalanie właściwości prawa a przedawnienie roszczeń ofiar wypadków drogowych.
str. 349
3.4. Ocena słuszności zastosowania zasady wszechobecności.
str. 355
3.5. Różne kryteria ustalania wysokości świadczeń odszkodowawczych.
str. 359
3.6. Źródła finansowania kosztów wypadków drogowych a obowiązujące systemy kompensacji szkód.
str. 362

4. Właściwość sądu.
str. 367
4.1. Ustalanie właściwości sądu .
str. 367
4.2. Swoboda orzecznicza sądów.
str. 377

Wnioski
str. 387

Akty prawne.
str. 401

Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
str. 407

Bibliografia.
str. 411

Tabele i rysunki.
str. 435


Ukryj

Opis:

Stan prawny na: 1.06.2010 r.


  • Rozwój motoryzacji idący w parze z eliminacją granic rynku wewnętrznego powoduje istotny wzrost liczby wypadków drogowych o charakterze transgranicznym wymuszający stworzenie efektywnego systemu zinstytucjonalizowanej ochrony przed wypadkami drogowymi i finansowania ich skutków w skali UE.
  • Monografia stanowi wynik systemowego podejścia do problematyki ochrony ofiar wypadków drogowych przezwyciężającego bariery międzydyscyplinarne istniejące między ekonomią a  prawem czy prawem a  organizacją i  zarządzaniem. W prawnofinansowym ujęciu ochrona ofiar wypadków drogowych rozumiana jest szeroko i gwarantowana zarówno od strony prewencyjnej, jak i  kompensacyjnej. Wymaga dostrzeżenia zależności i  uzupełniającej roli bezpieczeństwa ruchu drogowego i  finansowania kosztów wypadków drogowych ex post.

"Wybór tematu rozprawy jest trafny. Jego walory ujawniają się tak w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Książka z  pewnością zainteresuje czytelników. Poziom merytoryczny rozważań jest bardzo wysoki. Spojrzenie na problematykę kompensacji szkód spowodowanych wypadkami drogowymi przez pryzmat finansów publicznych znacznie wzbogaciło polską literaturę, wnosząc duży wkład do nauki prawa finansowego i ubezpieczeń".

Prof. dr hab. Zdzisław Brodecki

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0489-4 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 436
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo cywilne
Kod: KAM-1488:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów