Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 


Podziękowania
str. 9

Przedmowa
str. 11


Instytut RBL
str. 12

Nadzieja związana z przyszłością HR
str. 13

CZĘŚĆ I. PODRĘCZNIK TRANSFORMACJI PRAKTYKI ZZL
str. 15


Rozdział 1. Wstęp do transformacji ZZL
str. 17

Źródła (skąd wzięła się ta książka)
str. 17

Odbiorcy (kto powinien przeczytać tę książkę)
str. 18

Nasza defi nicja transformacji praktyki ZZL
str. 22

Model transformacji ZZL
str. 22

Narzędzia transformacji ZZL
str. 24

Faza 1. Kontekst biznesowy
str. 27

Rozdział 2. Dlaczego przeprowadzać transformację?
str. 29

Świadomość ogólnego otoczenia biznesowego oraz oczekiwań interesariuszy
str. 31

Uzasadnij projekt transformacji ZZL
str. 40

Podsumowanie
str. 42

Faza 2. Wyniki
str. 45

Rozdział 3. Jakie są wyniki transformacji praktyki ZZL?
str. 47

Ocena z punktu widzenia interesariuszy
str. 47

Ocena z punktu widzenia umiejętności
str. 48

Podsumowanie
str. 61

Faza 3. Reorganizacja ZZL
str. 65

Rozdział 4. Przebudowa działu HR
str. 67

Transformacja strategii ZZL
str. 67

Transformacja organizacji działu HR
str. 70

Obszar 1: centra obsługi
str. 73

Obszar 2: ZZL korporacyjne (nadzorcze)
str. 77

Obszar 3: dział HR w jednostkach biznesowych (partnerstwo strategiczne)
str. 79

Obszar 4: centra wiedzy
str. 81

Obszar 5: wykonawcy operacyjni
str. 84

Podsumowanie: przebudowa działu HR
str. 87

Rozdział 5. Jak przeprowadzić transformację
str. 88

Praca działu HR: cztery obszary praktyk
str. 89

Proces: sposoby rozwijania praktyk ZZL
str. 102

Wprowadzanie zmian: transformacja praktyk ZZL
str. 105

Rozdział 6. Doskonalenie specjalistów HR
str. 106

Krok 1: teoria i standardy
str. 106

Krok 2: ocena
str. 114

Krok 3: inwestycje
str. 117

Krok 4: ocena i kontynuacja
str. 122

Podsumowanie
str. 123

Faza 4. Odpowiedzialność za transformację ZZL
str. 125

Rozdział 7. Podział odpowiedzialności za transformację
str. 127

Przywódcy i specjaliści HR
str. 128

Menedżerowie operacyjni
str. 130

Klienci i inwestorzy
str. 135

Konsultanci i doradcy
str. 139

Łączenie różnych punktów widzenia w zespole ds. transformacji ZZL
str. 142

Rozdział 8. Realizacja projektu transformacji
str. 143

Co powinno się stać: punkty przełomowe, działania i wyniki
str. 143

Dzieje się to, co powinno się dziać
str. 152

Podsumowanie: proces przeprowadzenia transformacji ZZL
str. 160

CZĘŚĆ II. RELACJE Z POLA BITWY: STUDIA PRZYPADKÓW
str. 161


Wstęp do studiów przypadków
str. 163

Rozdział 9. Flextronics: budowanie od podstaw strategicznej organizacji HR
str. 165

Faza 1: kontekst biznesowy
str. 165

Faza 2: identyfi kowanie głównych umiejętności organizacyjnych
str. 167

Faza 3: projektowanie ZZL - rozwój organizacji, praktyk i specjalistów
str. 168

Faza 4: odpowiedzialność i trwała zmiana
str. 173

Następne kroki
str. 174

Rozdział 10. Pfizer: mniej, lepiej, szybciej
str. 175

Faza 1: kontekst biznesowy
str. 175

Faza 2: wyniki przedsiębiorstwa
str. 180

Faza 3a: klasyfi kacja pracy (przebudowa ZZL I)
str. 180

Faza 3b: organizacja pracy (przebudowa ZZL II)
str. 182

Faza 3c: wzór na talent (przebudowa ZZL III)
str. 185

Faza 4: realizacja
str. 186

Następne kroki
str. 186

Rozdział 11. Intel: przeniesienie akcentu z
taktyki na strategię
str. 189

Faza 1: historia i kontekst biznesowy
str. 189

Faza 2: oczekiwane wyniki
str. 192

Faza 3: reorganizacja ZZL
str. 193

Faza 4: realizacja i odpowiedzialność
str. 197

Następne kroki
str. 198

Rozdział 12. Takeda: budowanie umiejętności w prężnie rozwijającej się filii
str. 199

Początki
str. 199

Faza 1: kontekst biznesowy
str. 199

Faza 2: wyniki
str. 200

Faza 3: reorganizacja ZZL
str. 202

Organizacja, praktycy i specjaliści HR
str. 202

Faza 4: odpowiedzialność i ciągła komunikacja
str. 205

Następne kroki
str. 205

Aneks: zestaw narzędzi transformacji ZZL
str. 207

Bibliografia i polecane lektury
str. 213

Bibliografia
str. 213

Polecane lektury
str. 215

Noty o autorach
str. 217

Noty o współautorach
str. 221

Indeks
str. 227

Ukryj

Opis:Autorzy książki, szefowie grupy doradczej RBL, pokazują, jak wielki wpływ mają praktyki zarządzania zasobami ludzkimi na funkcjonowanie catego przedsiębiorstwa. Uważają, że ze względu na kontekst działalności firmy oraz oczekiwania klientów i inwestorów działy HR powinny rozważyć reorganizację swojej pracy. W szczególności podpowiadają, jak:

  • uwzględniać zmiany w otoczeniu biznesowym,
  • planować cele przekształceń i oceniać ich realizację,
  • reorganizować pracę działów i specjalistów HR,
  • dzielić odpowiedzialność i zadania wśród osób zaangażowanych w transformację.

Koncepcję autorów ilustrują inspirujące studia przypadków czterech dużych firm, opisane przez osoby kierujące projektami transformacji. W książce zamieszczono też praktyczne narzędzia pozwalające szefom HR zaprojektować i zrealizować przekształcenia we własnych działach, a dzięki temu przyczynić się do sukcesu swojej firmy.

"Bardzo wnikliwy i praktyczny podręcznik. Żelazna pozycja dla prezesów, menedżerów i szefów HR pragnących zmaksymalizować wymierne wyniki przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w ZZL i przekształcenie działu HR. Kupię kilka egzemplarzy dla zespołu HR w Nokii."

Hallstein Moerk, wiceprezes wykonawczy ds. HR, Nokia


"Książka ta ma na celu rzeczywiste podniesienie rangi obszaru ZZL. W obliczu coraz większej złożoności otoczenia, Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi podkreśla, że dział HR powinien utrzymywać kontakt z menedżerami operacyjnymi, klientami oraz inwestorami".

Tony McCarthy, szef działu personalnego i efektywności organizacyjnej, British Airways

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0627-0 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 236
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: HR Kadry / Zarządzanie personelem
Kod: OFE-0585:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów