Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2010:

Paradoksy bioetyki prawniczej

Książka składa się z dwunastu esejów. Zagadnienia koncentrują się wokół tematyki bioetyki prawniczej i występujących w debacie bioetycznej paradoksów prawniczych.

więcej

Autorzy: Bartosz Brożek, Jerzy Stelmach, Marta Soniewicka, Wojciech Załuski,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1560:W01D01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 


Wstęp
str. 9

Rozdział I
Przyczyny sporów bioetycznych
str. 13


1. Czym jest bioetyka?
str. 14

2. Jak pogodzić racje naukowe z argumentami etycznymi w dyskursie bioetycznym?
str. 16

3. Jak zbudować adekwatną teorię bioetyczną?
str. 17

4. Czy dyskurs bioetyczny jest w sensie aksjologicznym zamknięty czy otwarty?
str. 19

5. Jak sobie radzić z paradoksami bioetycznymi?
str. 20

6. Jak wyznaczyć granice regulacji prawnych problemów bioetycznych?
str. 22

Rozdział II
Między Erosem a Tanatosem
str. 25


1. Dwie bioetyki
str. 25

2. Bioetyka życia
str. 27
2.1. Bioetyka życia uwzględniająca perspektywę transcendentalną
str. 28
2.2. Bioetyka interpretująca życie z pominięciem perspektywy transcendentalnej
str. 30

3. Bioetyka śmierci
str. 33
3.1. Bioetyka ujmująca śmierć w perspektywie transcendentalnej
str. 35
3.2. Bioetyka śmierci pomijająca perspektywę transcendentalną
str. 37

4. Poza dyktatem pytań ostatecznych
str. 39

5. Dyskurs bioetyczny
str. 40

6. Poszukiwanie równowagi
str. 41

Rozdział III
Pojęcie osoby w dyskusjach bioetycznych
str. 43


1. Trylemat
str. 43

2. Od maski do ontologii
str. 44

3. Nowożytne koncepcje osoby
str. 46

4. Współczesne spory o osobę
str. 48

5. Osoba w prawie
str. 50

6. Contra personam
str. 52

7. Nieostry człowiek
str. 54

Rozdział IV
Wolność jako warunek odpowiedzialności
str. 56


1. Warunki odpowiedzialności
str. 56

2. Sposoby rozumienia wolności, czyli co to znaczy, że podmiot działał w sposób wolny?
str. 57
2.1. Wolność jako wolność metafizyczna, tj. wolność woli
str. 57
2.2. Wolność jako wolność od przymusu
str. 63

3. Paradoksalność rozważań na temat wolnej woli
str. 68

Rozdział V
Argument z równi pochyłej
str. 69


1. Chaos pojęciowy
str. 69

2. Równia logiczna
str. 70

3. Soryty
str. 74

4. Równia probabilistyczna
str. 77

5. Chwyt erystyczny
str. 80

Rozdział VI
Prokreacja medycznie wspomagana
str. 82


1. Wprowadzenie
str. 82

2. Urodzenie jako szkoda bądź krzywda
str. 85
2.1. Podmiotowość poszkodowanego
str. 87
2.2. Szkoda
str. 88
2.3. Uzasadniony interes, by się nie urodzić
str. 92
2.4. Obowiązek niepowoływania i powoływania na świat
str. 98
2.5. Podsumowanie
str. 99

3. Urodzenie jako usługa
str. 101
3.1. Problem komercjalizacji reprodukcji i eksploatacji matek: sprawa Baby M.
str. 103
3.2. Problem ustalenia "naturalnego" macierzyństwa i więzi rodzinnych: sprawa Johnson v. Calvert
str. 106
3.3. Problem "niczyich" dzieci i odpowiedzialności rodzicielskiej: sprawa małżeństwa Buzzanca
str. 108
3.4. Problem niechcianych dzieci defektywnych i przedmiotu umowy: sprawa Baby Doe
str. 109
3.5. Podsumowanie
str. 110

4. Zakończenie
str. 112

Rozdział VII
Społeczeństwo "ślepe na płeć"?
str. 113


1. Wprowadzenie
str. 113

2. "Brakujące kobiety"
str. 115

3. Liberalna równość i problem dyskryminacji
str. 118

4. Uzasadnione różnicowanie i równość formalna
str. 120

5. Instytucje społeczne i nierówność faktyczna
str. 124

6. Kiedy dyskryminacja nie jest dyskryminacją - problem parytetów
str. 128

7. Podsumowanie: równość wrażliwa na tożsamość i różnicę
str. 132

Rozdział VIII
Antynomie feministycznego myślenia
str. 134


1. Feminizm
str. 134

2. Założenia
str. 134

3. Dalsze podziały
str. 137

4. Antynomie
str. 140
4.1. Antynomia wolności
str. 141
4.2. Antynomia równości
str. 142
4.3. Antynomia "-izmu
str. 144
4.4. Antynomia tożsamości
str. 145

5. Nieurzeczywistniony projekt
str. 147

Rozdział IX
Dyskryminacja genetyczna
str. 150


1. Wprowadzenie
str. 150

2. Informacje genetyczne i problem genetycznego ekscepcjonalizmu
str. 152

3. Testy genetyczne i pojęcie zdrowia
str. 158

4. Leczenie a ulepszanie natury ludzkiej
str. 161

5. Genetyczny determinizm
str. 163

6. Informacje genetyczne jako kryteria rozdziału dóbr
str. 164

7. Podsumowanie
str. 167

Rozdział X
Aspekty seksualności
str. 169


1. Wprowadzenie
str. 169

2. Homoseksualizm
str. 172

3. Przemoc seksualna, cudzołóstwo
str. 177

4. Prostytucja
str. 182

5. Pornografia
str. 187

6. Kazirodztwo
str. 190

7. Paradoksy rozważań na temat seksualności
str. 191

Rozdział XI
Eutanazja
str. 194


1. Pojęcie eutanazji
str. 194

2. Eutanazja czynna dobrowolna
str. 195
2.1. Argumenty za moralną dopuszczalnością eutanazji dobrowolnej czynnej
str. 196
2.2. Argumenty przeciw moralnej dopuszczalności eutanazji dobrowolnej czynnej
str. 199

3. Eutanazja adobrowolna
str. 202

4. Kilka uwag o "zwykłym" i wspomaganym samobójstwie
str. 204

5. Paradoksalność dyskusji na temat eutanazji
str. 205

Rozdział XII
Granice eksperymentu medycznego
str. 206


1. Nieostre granice
str. 206

2. Scio me nihil scire
str. 208

3. Granice etyczne
str. 213

4. Granice ingerencji prawnej
str. 218

5. Kultura placebo
str. 221

Indeks osobowy
str. 225

Indeks rzeczowy
str. 229

Ukryj

Opis:

Książka składa się z dwunastu esejów. Zagadnienia koncentrują się wokół tematyki bioetyki prawniczej i występujących w debacie bioetycznej paradoksów prawniczych. Tematy poruszane w książce dotyczą kwestii ogólnych, takich jak to, czym w ogóle jest bioetyka prawnicza, co o niej wiemy, a co nie, argumentów używanych w dyskusjach bioetycznych, metodologii; oraz kwestii szczegółowych, takich jak: problematyka życia i śmierci, eutanazja, prokreacja medycznie wspomagana, seksualność, homoseksualizm, feminizm, genetyka. Z uwagi na to, że wszystkie te tematy są przedmiotem gorącej debaty publicznej i angażują również refleksję prawniczą, gdy chodzi o konieczność nowych regulacji w niektórych sferach życia, książka ta może być cenną próbą uporządkowania pewnych pojęć i zagadnień.

Adresaci:
Praca kierowana jest do prawników, filozofów, lekarzy; może być polecana na Wydziałach Prawa (dla studentów prawa, zainteresowanych bioetyką, prawem medycznym i filozofią prawa), Wydziałach Lekarskich (dla studentów medycyny, zainteresowanych bioetyką i prawem medycznym), Wydziałach Humanistycznych (dla studentów filozofii zainteresowanych bioetyką).

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0644-7 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 240
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Historia, teoria i filozofia prawa
Kod: KAM-1560:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów