Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2010:

Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagrożenia cyberterroryzmem

Autorka przedstawia zagadnienia prawnej ochrony systemów informatycznych. Dotychczas opublikowane w Polsce prace na ten temat opisują cyberterroryzm i bezpieczeństwo informacyjne z politologicznego lub technicznego punktu widzenia, pomijając lub pobieżnie poruszając aspekt prawny, a przecież jest on w tym przypadku niezwykle istotny.

więcej

Autorzy: Aleksandra Suchorzewska,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1530:W01P01  Ilość w paczce: 16

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

Bezpieczeństwo systemów to nie tylko bezpieczeństwow sensie informatycznym, najczęściej utożsamianez wykorzystaniem odpowiednich zabezpieczeńtechnicznych i organizacyjnych. To przede wszystkimwłaściwe rozwiązania prawne gwarantujące ochronęzarówno systemów informatycznych, jak i utrzymywanychw nich danych... Autorka przedstawia zagadnienia prawnej ochronysystemów informatycznych. Dotychczas opublikowanew Polsce prace na ten temat opisują cyberterroryzmi bezpieczeństwo informacyjne z politologicznego lubtechnicznego punktu widzenia, pomijając lub pobieżnieporuszając aspekt prawny, a przecież jest on w tymprzypadku niezwykle istotny. Odpowiedzialność zazapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwapaństwa, w tym zwalczanie przestępczości cybernetycznej,spoczywa przede wszystkim na organachwładzy państwowej, które przez ustanawianie odpowiednichnorm prawnych mogą ułatwiać ochronęsystemów informatycznych, i tym samym minimalizowaćryzyko przeprowadzenia skutecznego atakuterrorystycznego w cyberprzestrzeni... W książce, obok charakterystyki i oceny obowiązującychprzepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwainformacyjnego i terroryzmu, autorka opisujerównież istotę zjawiska cyberterroryzmu i związanegoz nim bezpieczeństwa informacyjnego oraz zasadyochrony infrastruktury krytycznej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0656-0 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 396
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-1530:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów