Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Czynności bankowe jako przedmiot działalności banków

W opracowaniu przeprowadzono analizę uregulowań dotyczących instytucji czynności bankowych, zawartych nie tylko w prawodawstwie krajowym, ale także w prawie Unii Europejskiej oraz w systemach prawnych: niemieckim, austriackimi, rosyjskim.

więcej

Autorzy: Iwona Ciepiela,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.08.2010 r.
Kod: KAM-1573:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 105,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 94,50 zł. ( Oszczędzasz: 10,50 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 7

Wstęp
str. 11

Rozdział I. Ewolucja treści pojęcia czynności bankowych
str. 15


1.1. Początki bankierstwa
str. 15

1.2. Bankowość w czasach nowożytnych
str. 33

1.2.1. Czynności bankowe w międzywojennych regulacjach bankowych
str. 33

1.2.2. Formy aktywności banków w dobie bankowości socjalistycznej
str. 45

1.2.3. Czynności bankowe w ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe
str. 58

Rozdział II. Treść i zakres pojęcia czynności bankowych na gruncie regulacji prawnych dotyczących polskiego systemu bankowego
str. 67


2.1. Czynności bankowe na gruncie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
str. 67

2.1.1. Pojęcie czynności bankowych
str. 67

2.1.2. Klasyfikacje czynności bankowych
str. 96

2.2. Pojęcie czynności bankowych w regulacjach dotyczących bankowości spółdzielczej
str. 106

2.3. Wykonywanie czynności bankowych przez banki specjalistyczne - banki hipoteczne
str. 119

2.4. Instytucje parabankowe
str. 131

Rozdział III. Współczesne nazewnictwo czynności bankowych
str. 153


3.1. Termin "czynności bankowe" w naukach ekonomicznych
str. 153

3.1.1. Pojęcie operacji bankowych i ich rodzaje
str. 153

3.1.2. Pojęcie usługi bankowej
str. 168

3.1.3. Pojęcie produktu bankowego
str. 190

3.2. Pojęcie czynności bankowych w naukach prawnych
str. 199

3.2.1. Czynności bankowe jako przedmiot działalności bankowej
str. 199

3.2.2. Zadania banków a czynności bankowe
str. 211

Rozdział IV. Czynności bankowe a regulacje prawa Unii Europejskiej
str. 217


4.1. Usługi w prawie Unii Europejskiej
str. 217

4.2. Treść i zakres pojęcia usług finansowych w prawie Unii Europejskiej
str. 232

4.3. Usługi finansowe a czynności bankowe
str. 247

Rozdział V. Czynności bankowe w wybranych ustawodawstwach
str. 259


5.1. Podstawowe regulacje dotyczące czynności bankowych zawarte w prawie niemieckim i austriackim
str. 259

5.2. Operacje bankowe w regulacjach rosyjskiej ustawy o bankach i działalności bankowej
str. 279

5.3. Wnioski
str. 292

Zakończenie
str. 295

Bibliografia
str. 311

Wykaz aktów prawnych
str. 331

Ukryj

Opis:

Stan prawny na: 1.08.2010 r.

To pierwsza tak wszechstronna publikacja, w sposób kompleksowy i wyczerpujący przedstawiająca problematykę czynności bankowych, zawierająca szczegółową i pogłębioną analizę prawnych i ekonomicznych aspektów podejmowania i wykonywania tych czynności przez banki oraz przewidywanych tendencji dalszego ich rozwoju. Praca porządkuje dotychczasowy stan wiedzy w tym zakresie, a także wskazuje na znaczenie czyności bankowych na krajowym i międzynarodowym rynku bankowym jako podstawowego wyznacznika przedmiotowych granic działalności banku. W opracowaniu przeprowadzono analizę uregulowań dotyczących instytucji czynności bankowych, zawartych nie tylko w prawodawstwie krajowym, ale także w prawie Unii Europejskiej oraz w systemach prawnych: niemieckim, austriackimi rosyjskim. Zaprezentowano bogate orzecznictwo sądowe, w tym Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (obecnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej). Ponadto szeroko omówiono współczesne nazewnictwo czynności bankowych stosowane w naukach ekonomicznych.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych, prawników, ekonomistów, kadry pracowniczej banków oraz wszystkich osób stosujących prawo bankowe w praktyce, a także studentów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0429-0 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 348
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo bankowe
Kod: KAM-1573:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów