Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Transgraniczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji przekazywania danych osobowych z Polski do państw trzecich

W książce po raz pierwszy w tak szerokim zakresie zostały przeanalizowane uwarunkowania ponadgranicznego przekazywania danych osobowych do państw trzecich.

więcej

Autorzy: Bogdan Fischer,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1590:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 16

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 105,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 94,50 zł. ( Oszczędzasz: 10,50 zł. )

Spis treści: 

Wykaz ważniejszych skrótów
str.9

Wprowadzenie
str.13

Rozdział I

Wstępne zagadnienia terminologiczne
str.25

1. Wstęp
str. 25

2. Pojęcie prawa administracyjnego
str.26

3. Źródła prawa administracyjnego
str. 32

4. Europeizacja polskiego prawa administracyjnego
str.44

5._Współzależności między prawem administracyjnym a prawemmiędzynarodowym publicznym
str.52

6. Pojęcie granicy
str.54

7. Pojęcia podstawowe przetwarzania i ochrony danych osobowych
str. 56

7.1. Pojęcie danych osobowych oraz istota ich ochrony
str. 56

7.2. Podstawy prawne dopuszczalności przetwarzania danych osobowych
str.60

8. Uwagi końcowe
str.66

Rozdział II

Transfer danych a autonomia informacyjna osoby fizycznej
str.68

1. Wstęp
str.68

2. Interdyscyplinarne ujęcie znaczenia informacji i mechanizmów jej przekazywania
str.70

2.1. Informacja jako pojęcie podstawowe
str.70

2.2. Otoczenie informacyjne i źródła informacji
str.74

2.3. Etymologia, definicja, istota, rodzaje korporacji
str.77

2.4. Czynniki organizacyjne, strukturalne i techniczne wpływające na transfer danych
str.83

2.4.1. Czynniki organizacyjno-techniczne
str. 84

2.4.2. Nowe instytucje prawa pracy jako przykładczynników strukturalnych
str.87

3. Dane osobowe pracowników przetwarzane przez administratora danych
str.91

3.1. Podstawy przetwarzania danych pracowniczych
str.93

3.1.1. Przepisy prawa
str. 93

3.1.2. Zgoda
str.99

3.1.3. Usprawiedliwiony cel
str.103

3.2. Dane z monitoringu w miejscu pracy
str.103

4. Uwagi końcowe
str.108

Rozdział III

Transgraniczność prawa administracyjnego w obszarze przepływudanych osobowych ponad granicami
str.111

1. Wstęp
str.111

2. Procesy wpływające na transgraniczność prawaadministracyjnego
str.113

2.1. Odróżnienie prawa unijnego od prawamiędzynarodowego
str. 113

2.2. Możliwości konwergencji i ekspansji pojęć z nauko zarządzaniu
str.117

2.3. Płaszczyzny międzynarodowiania prawaadministracyjnego
str.119

2.4. Międzynarodowa współpraca administracji na obszarzedanych osobowych
str.127

2.5. Zakres otwarcia prawa administracyjnego na różne formywspółpracy
str.130

3. Regulacje międzynarodowe prawa do prywatności i prawado informacji
str.133

4. Regulacje międzynarodowe ponadgranicznego transferudanych
str.139

5. Uwagi końcowe
str.148

Rozdział IV

Ponadgraniczny transfer danych w_dyrektywie_95/46 WEI w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych
str.152

1. Wstęp
str.152

2. Podstawowe zasady transferu danych zawarte w dyrektywie
str.154

3. Podstawowe pojęcia dotyczące transferu danych zgodniez ustawą polską
str.156

4. Aspekt podmiotowy transferu danych
str.159

5. Operacje transferu danych osobowych
str.163

6. Uwagi końcowe
str.167

Rozdział V

Adekwatność ochrony w państwie trzecim
str. 169

1. Wstęp
str.169

2. Zagwarantowanie odpowiedniego poziomu ochrony
str.170

3. Dalsze i zwrotne przekazanie danych
str.180

4. Oceny adekwatności poziomu ochrony w danym krajuprzeprowadzane przez Komisję Europejską
str.183

5. Bezpieczna przystań
str. 186

6. Decyzje Komisji Europejskiej dotyczące konkretnej sytuacjitransferu
str.195

7. Uwagi końcowe
str.197

Rozdział VI

Odstępstwa od zakazu przekazywania danych do krajuniegwarantującego adekwatnej ochrony
str. 199

1. Wstęp
str.199

2. Jednolitość wykładni odstępstw przewidzianych w dyrektywie95/46/WE i w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych
str.200

2.1. Przesłanka zgody
str.203

2.2. Umowa między administratorem danych i osobą, którejdane dotyczą
str.207

2.3. Względy publiczne i ochrona żywotnych interesów osoby
str.209

2.4. Dane ogólnie dostępne
str.211

3. Zgoda GIODO na transfer danych do kraju trzeciego
str. 213

4. Powiadomienie o upoważnieniach
str.223

5. Uwagi końcowe
str.226

Rozdział VII

Standardowe klauzule umowne jako instrument transferu danych
str.229

1. Wstęp
str.229

2. Umowy transferowe zgodnie z dyrektywą 95/46/WE
str.229

3. Standardowe klauzule umowne - zagadnienia szczegółowe
str.235

3.1. Klauzule dla administratorów
str.238

3.2. Klauzule dla przetwarzających na zlecenie
str.247

4. Umowy transferowe w prawie polskim
str.251

5. Uwagi końcowe
str.255

Rozdział VIII

Wiążące reguły korporacyjne
str.258

1. Wstęp
str.258

2. Ogólne założenia i cel opracowania wiążących regułkorporacyjnych
str.259

2.1. Bezpieczeństwo informacji
str.262

2.2. Procedura wzajemnej akceptacji
str.264

3. Wiążące reguły korporacyjne w relacjach wewnętrznychi zewnętrznych
str.270

4. Opis procesu zmiany i przepływu danych
str. 278

5. Uwagi końcowe
str.281

Zakończenie
str.285

Summary
str.295

Wykaz źródeł
str.297

Ukryj

Opis:

W książce po raz pierwszy w tak szerokim zakresie zostały przeanalizowane uwarunkowania ponadgranicznego przekazywania danych osobowych do państw trzecich.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0647-8 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 320
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: KAM-1590:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów