Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce

Prezentowana publikacja jest na rynku wydawniczym jedynym kompleksowym i aktualnym opracowaniem problematyki prawnej ochrony zabytków nieruchomych w  Polsce. W monografii zostały przedstawione uwarunkowania historyczne, konstytucyjne oraz prawnomiędzynarodowe omawianego zagadnienia.

więcej

Autorzy: Katarzyna Zalasińska,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1576:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 93,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 84,51 zł. ( Oszczędzasz: 9,39 zł. )

Opis:

Prezentowana publikacja jest na rynku wydawniczymjedynym kompleksowym i  aktualnym opracowaniemproblematyki prawnej ochrony zabytków nieruchomych w  Polsce. W  monografii zostały przedstawioneuwarunkowania historyczne, konstytucyjne oraz prawnomiędzynarodowe omawianego zagadnienia.Publikacja zawiera także rozważania na temat przedmiotu regulacji – definicji zabytku nieruchomego w  prawie polskim oraz organizacji administracji konserwatorskiej.Krytycznemu osądowi Autorka poddajeprzede wszystkim obowiązujące przepisy z  zakresu prawnej ochrony zabytków nieruchomych, w  szczególnościte dotyczące form ochrony zabytków (wpis do rejestru, uznanie za pomnik historii, utworzenie parku kulturowego, ustalenie ochrony w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego). ,,Recenzowana rozprawa jest jedną z  nielicznych w  ostatnich latach prac poświęconych administracyjnoprawnymproblemom ochrony zabytków. Wcześniejszapraca pióra prof. Jana Pruszyńskiego powstała kilkadziesiąt lat temu, na tle zupełnie innej ustawy niż obecnie obowiązująca i  w  innych warunkach społeczno-gospodarczych (...) Stąd też temat rozprawy należy uznać za dotyczący niewątpliwie istotnego zagadnieniaze sfery materialnego prawa administracyjnego”.Z  recenzji prof. dr. hab. Marka Wierzbowskiego

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0642-3 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 332
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Zabytki / Rejestr zabytków
Kod: KAM-1576:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów