Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2010:

Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz

W przedmiotowym komentarzu dokonano analizy przepisów normatywnych regulujących status pracowników samorządowych. Publikacja zawiera także liczne odniesienia do aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie administracji publicznej oraz zagadnień ustrojowych państwa.

więcej

Autorzy: Wojciech Drobny, Marcin Mazuryk, Piotr Zuzankiewicz,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.07.2010 r.
Kod: ABC-0563:W01P01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 7

Wstęp
str. 9

Ustawa
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
str. 13


Rozdział 1
Przepisy ogólne
str. 15

Rozdział 2
Nawiązanie z pracownikiem samorządowym zatrudnianym na podstawie umowy o pracę stosunku pracy i zmiana tego stosunku pracy
str. 67

Rozdział 3
Obowiązki pracownika samorządowego
str. 103

Rozdział 4
Uprawnienia pracownika samorządowego
str. 138

Rozdział 5
Zmiany w przepisach obowiązujących
str. 174

Rozdział 6
Przepisy przejściowe
str. 192

Rozdział 7
Przepisy końcowe
str. 206

Bibliografia
str. 209

Ukryj

Opis:

Stan prawny na: 1.07.2010 r.

W przedmiotowym komentarzu dokonano analizy przepisów normatywnych regulujących status pracowników samorządowych. Publikacja zawiera także liczne odniesienia do aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie administracji publicznej oraz zagadnień ustrojowych państwa. Opracowanie uwzględnia dotychczasowe orzecznictwo, publicystykę oraz publikacje naukowe dotyczące pragmatyki zawodowej o pracownikach samorządowych. Niniejszy komentarz napisany przez praktyków ma na celu przybliżenie Czytelnikom nie tylko kwestii związanych ze stosowaniem przepisów ustawy, ale także wyjaśnienie zagadnień funkcjonowania administracji publicznej.

Adresaci:
Książka jest skierowana zarówno do pracowników zatrudnionych w administracji samorządowej dla których będzie stanowiła cenną pomoc w codziennej pracy, jak i aktywnych działaczy społecznych i samorządowych biorących czynny udział w życiu społeczności lokalnych. W zamyśle autorów publikacja ma także służyć jako pomoc dydaktyczna dla środowisk naukowych zajmujących się problematyką administracji publicznej oraz studentów prawa, administracji i nauk politycznych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0499-3 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 222
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: ABC-0563:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów