Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej

"[...] Praca imponuje doskonałą analizą i wyczerpującym wykładem."

więcej

Autorzy: Janusz Ruszkowski,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1544:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 105,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 94,50 zł. ( Oszczędzasz: 10,50 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 17

Rozdział I
Termin i koncepcje "ponadnarodowości" w studiach europejskich
str. 27


1. Przyjęta perspektywa badawcza
str. 27

2. Termin "ponadnarodowość"
str. 43

3. Koncepcje "ponadnarodowości" w studiach europejskich
str. 51
3.1. Koncepcje "ponadnarodowości" w teoriach studiów europejskich
str. 52
3.2. Instrumentalne koncepcje "ponadnarodowości"
str. 62
3.3. Przedmiotowe koncepcje "ponadnarodowości"
str. 76
3.4. Autorskie koncepcje "ponadnarodowości"
str. 86

4. Atrybuty wczesnego zastosowania "ponadnarodowości" w praktyce europejskiej
str. 89

Rozdział II
Teoretyczne etapy budowy poziomu ponadnarodowego
str. 96


1. Utworzenie instytucji międzynarodowych o charakterze ponadnarodowym
str. 97
1.1. Motywy utworzenia instytucji ponadnarodowej
str. 97
1.2. Cechy instytucji ponadnarodowej
str. 108

2. Delegowanie uprawnień
str. 112
2.1. Teoria delegowania
str. 112
2.2. Proces delegowania
str. 139

3. Kontrola zarządzania kompetencjami wydelegowanymi
str. 151
3.1. Kontrola mocodawcy nad agentem
str. 151
3.2. Wymykanie się agenta spod kontroli mocodawcy
str. 158

Rozdział III
Poziom ponadnarodowy w systemie politycznym UE Ukształtowanie i atrybuty
str. 165


1. Ustanowienie instytucji ponadnarodowych we Wspólnotach Europejskich
str. 166

2. Pierwotne delegowanie kompetencji w systemie politycznym UE
str. 170
2.1. Państwa członkowskie jako mocodawca w delegowaniu pierwotnym
str. 171
2.2. Ponadnarodowi agenci w UE
str. 185

3. Kontrola państw nad instytucjami ponadnarodowymi w systemie politycznym UE
str. 202
3.1. Kontrola mocodawców nad agentami w systemie politycznym UE
str. 202
3.2. Kontrola państw nad Komisją Europejską
str. 204
3.3. Kontrola państw nad Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości
str. 208
3.4. Kontrola państw nad Europejskim Bankiem Centralnym
str. 210

4. Wymykanie się instytucji ponadnarodowych spod kontroli państw
str. 210
4.1. Wymykanie się Komisji Europejskiej spod kontroli państw
str. 211
4.2. Wymykanie się ETS spod kontroli państw
str. 213
4.3. Wymykanie się EBC spod kontroli państw
str. 215
4.4. Wymykanie się instytucji spod kontroli jako cecha ponadnarodowości
str. 215

5. Atrybuty poziomu ponadnarodowego w systemie politycznym UE
str. 216
5.1. Prawo wspólnotowe
str. 217
5.2. Ponadnarodowe polityki
str. 230
5.3. Ponadnarodowe ugrupowania polityczne
str. 234
5.4. Elity europejskie
str. 241
5.5. Europejskie mass media
str. 249

Rozdział IV
Ponadnarodowe zarządzanie w systemie politycznym UE
str. 255


1. Pojęcie i typologia ponadnarodowego zarządzania
str. 256
1.1. Governance i jego odmiany
str. 256
1.2. Wielopoziomowe zarządzanie (multi-level governance)
str. 262
1.3. Poziomy rozmyte
str. 268
1.4. Zarządzanie ponadnarodowe jako kategoria w studiach europejskich
str. 277

2. Instrumenty zarządzania ponadnarodowego w systemie politycznym UE
str. 282
2.1. Metoda wspólnotowa jako źródło zarządzania ponadnarodowego
str. 282
2.2. Regulacja w zarządzaniu ponadnarodowym
str. 285
2.3. Ponadnarodowe podejmowanie decyzji
str. 289
2.4. Maksymalizacja kompetencji instytucji ponadnarodowych (spill-over)
str. 296
2.5. Delegowanie wtórne w zarządzaniu ponadnarodowym
str. 318

Rozdział V
Ponadnarodowy wpływ
str. 355


1. Europeizacja
str. 357
1.1. Europeizacja bottom-up
str. 367
1.2. Europeizacja top-down
str. 372
1.3. Europeizacja ad extra
str. 382

2. Harmonizacja versus koordynacja
str. 385

3. Ponadnarodowy nadzór
str. 392

4. Pomijanie państw
str. 398

Zakończenie
str. 409

Bibliografia
str. 413

Ukryj

Opis:

"(...) Autor w oparciu o imponującą ilościowo literaturę analizuje tzw. wieloszczeblowe zarządzanie (multi-level-governance) Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem poziomu ponadnarodowego i trafnie dowodzi wzrostu roli oraz znaczenia tego szczebla w  odniesieniu do poziomu narodowego, czyli państw członkowskich. Praca imponuje doskonałą analizą i wyczerpującym wykładem." z  recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Głowackiego"Monografia charakteryzuje się bezspornymi walorami merytorycznymi i  formalnymi (...). Autor z  powodzeniem rozwiązał podjęty problem badawczy. Czytelnik zapoznaje się z  nieznanymi lub mało znanymi aspektami funkcjonowania systemu politycznego Unii Europejskiej, jakimi są: poziom ponadnarodowy, ponadnarodowe zarządzanie oraz ponadnarodowy wpływ na państwa członkowskie Unii. Najbardziej frapujące, a  zarazem najmniej zbadane w  polskiej literaturze, są cztery procesy analizowane z dużą wprawą i kompetencją przez Autora. Są to: pierwotne delegowanie kompetencji przez państwa członkowskie Unii Europejskiej na rzecz instytucji ponadnarodowych, stanowiące "motor napędowy" wielopoziomowego zarządzania, w tym zarządzania ponadnarodowego w Unii; wtórne delegowanie kompetencji przez instytucje ponadnarodowe na rzecz agencji wspólnotowych i pozawspólnotowych, odbywające się bardzo często poza kontrolą państw; wymykanie się instytucji ponadnarodowych spod kontroli państw, które jest odwrotnie proporcjonalne do poziomu kontroli państw nad tymi instytucjami; a  także długofalowe skutki ponadnarodowego wpływu integracji europejskiej na państwa członkowskie Unii."z  recenzji prof. dr. hab. Janusza Węca

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0493-1 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 444
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe prywatne
Kod: KAM-1544:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów