Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Samorządowe prawo wyborcze. Komentarz

Komentarz do ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i  sejmików województw ma na celu ułatwienie przygotowania, organizacji i  przeprowadzenia wyborów samorządowych przez obwodowe i  terytorialne komisje wyborcze oraz przez administrację organów samorządu terytorialnego: gmin, powiatów i  województw.

więcej

Autorzy: Kazimierz W. Czaplicki, Bogusław Dauter, Andrzej Kisielewicz, Ferdynand Rymarz,
Seria:  Komentarze ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.08.2010 r.
Kod: KAM-0798:W02Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 126,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 113,40 zł. ( Oszczędzasz: 12,60 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 17

Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
str. 19

DZIAŁ I
PRZEPISY WSPÓLNE
str. 21


Rozdział 1
Przepisy ogólne
str. 21

Rozdział 2
Prawa wyborcze
str. 29

Rozdział 3
Organy wyborcze
str. 49

Rozdział 4
Zarządzanie wyborów
str. 92

Rozdział 5
Ustalenie liczby radnych
str. 97

Rozdział 6
Obwody głosowania
str. 101

Rozdział 7
Spis wyborców
str. 108

Rozdział 8
Przebieg głosowania
str. 121

Rozdział 9
Ustalanie wyników głosowania w obwodach głosowania
str. 155

Rozdział 10
Protesty wyborcze. Ważność wyborów
str. 167

Rozdział 10a
Komitety wyborcze
str. 193

Rozdział 10b
Nadawanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów
str. 224

Rozdział 11
Kampania wyborcza
str. 233

Rozdział 12
Finansowanie wyborów
str. 257

Rozdział 12a
Finansowanie kampanii wyborczej
str. 262

DZIAŁ II
WYBORY DO RAD GMIN. PRZEPISY SZCZEGÓLNE
str. 303


Rozdział 13
System wyborczy
str. 303

Rozdział 14
Okręgi wyborcze
str. 307

Rozdział 15
Zgłaszanie kandydatów na radnych
str. 320

Rozdział 16
Mężowie zaufania
str. 348

Rozdział 17
Karty do głosowania
str. 352

Rozdział 18
Sposób głosowania i warunki ważności głosu
str. 360

Rozdział 19
Ustalanie wyników wyborów
str. 364

DZIAŁ III
WYBORY DO RAD POWIATÓW.
PRZEPISY SZCZEGÓLNE
str. 382


Rozdział 20
Zasady ogólne
str. 382

Rozdział 21
Liczba radnych. System wyborczy
str. 385

Rozdział 22
Okręgi wyborcze
str. 387

Rozdział 23
Zgłaszanie kandydatów na radnych
str. 393

Rozdział 24
Karty do głosowania
str. 398

Rozdział 25
Sposób głosowania i warunki ważności głosu
str. 400

Rozdział 26
Ustalanie wyników wyborów
str. 403

DZIAŁ IV
WYBORY DO SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW.
PRZEPISY SZCZEGÓLNE
str. 414


Rozdział 27
Zasady ogólne
str. 414

Rozdział 28
Liczba radnych. System wyborczy
str. 416

Rozdział 29
Okręgi wyborcze
str. 418

Rozdział 30
Zgłaszanie kandydatów na radnych
str. 422

Rozdział 31
Karty do głosowania
str. 427

Rozdział 32
Sposób głosowania i warunki ważności głosu
str. 430

Rozdział 33
Ustalanie wyników wyborów
str. 433

DZIAŁ V
OGŁASZANIE WYNIKÓW WYBORÓW
str. 444


Rozdział 34
Ogłaszanie wyników wyborów na obszarze województwa
str. 444

Rozdział 35
Ogłaszanie wyników wyborów na obszarze kraju
str. 451

DZIAŁ VI
WYBORY DO ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.
PRZEPISY SZCZEGÓLNE
str. 456


Rozdział 36
Obsadzenie mandatów bez głosowania
str. 456

Rozdział 37
Wygaśnięcie mandatu radnego
str. 458

Rozdział 38
Wybory uzupełniające
str. 484

Rozdział 39
Wybory przedterminowe
str. 490

Rozdział 40
Zmiany w podziale terytorialnym państwa
str. 495

DZIAŁ VII
PRZEPISY KARNE
str. 503


DZIAŁ VIII
PRZEPISY SZCZEGÓLNE, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
str. 541


Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
str. 551

Rozdział 1
Przepisy ogólne
str. 553

Rozdział 2
Zgłaszanie i rejestracja kandydatów
str. 563

Rozdział 3
Sposób głosowania i ustalania wyników wyborów
str. 576

Rozdział 4
Kampania wyborcza i finansowanie wyborów
str. 585

Rozdział 5
Wygaśnięcie mandatu wójta
str. 592

Rozdział 5a
Przepisy karne
str. 608

Rozdział 6
Zmiany w przepisach obowiązujących
str. 619

Rozdział 7
Przepisy dostosowujące, przejściowe i końcowe
str. 619

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0424-5 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 620
Rodzaj: komentarz , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Wybory / Wybory samorządowe
Kod: KAM-0798:W02Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów