Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2010:


Autorzy: Andrzej Skowron,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  8.06.2010 r.
Kod: KAM-1465:W02P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 


Wykaz skrótów
str. 9

Przedmowa
str. 13

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
str. 17

Dział I
Zasady ogólne
str. 17

Dział II
Sąd
str. 87


Rozdział 1. Właściwość i skład sądu
str. 93

Rozdział 2. Wyłączenie sędziego
str. 113

Dział III
Strony, obrońcy i pełnomocnicy
str. 119


Rozdział 3. Oskarżyciel publiczny
str. 121

Rozdział 4. Obwiniony i jego obrońca
str. 145

Rozdział 5. Pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy i pełnomocnicy
str. 170

Dział IV
Czynności procesowe
str. 198

Dział V
Dowody
str. 241


Rozdział 6. Przepisy ogólne
str. 247

Rozdział 7. Przeprowadzanie poszczególnych dowodów. Przeszukanie
str. 256

Dział VI
Środki przymusu
str. 285


Rozdział 8. Zatrzymanie
str. 286

Rozdział 9. Zabezpieczenie i zajęcie przedmiotów
str. 299

Rozdział 10. Kary porządkowe i pozostałe środki przymusu
str. 303

Dział VII
Czynności wyjaśniające
str. 319

Dział VIII
Postępowanie zwyczajne
str. 343


Rozdział 11 . Wszczęcie postępowania. Orzekanie przed rozprawą
str. 344

Rozdział 12. Przygotowanie do rozprawy
str. 392

Rozdział 13. Rozprawa
str. 408

Rozdział 14. Postępowanie w sprawach osób podlegających orzecznictwu sądów wojskowych
str. 463

Dział IX
Postępowania szczególne
str. 477


Rozdział 15. Postępowanie przyspieszone
str. 482

Rozdział 16. Postępowanie nakazowe
str. 500

Rozdział 17. Postępowanie mandatowe
str. 508

Dział X
Środki odwoławcze
str. 548

Dział XI
Nadzwyczajne środki zaskarżenia
str. 582


Rozdział 18. Kasacja
str. 584

Rozdział 19. Wznowienie postępowania
str. 591

Dział XII
Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia
str. 602


Rozdział 20. Odszkodowanie za niesłuszne ukaranie lub zatrzymanie
str. 602

Dział XIIa
Postępowanie w sprawach ze stosunków międzynarodowych
str. 617


Rozdział 20a.
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia oraz wykonanie orzeczenia sądu lub innego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia
str. 620

Rozdział 20b.
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub obowiązku naprawienia szkody lub też orzeczenia zasądzającego koszty postępowania oraz wykonanie orzeczenia sądu lub innego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej o karach o charakterze pieniężnym
str. 630

Dział XIII
Koszty postępowania
str. 632


Literatura
str. 643

Skorowidz
str. 653

Ukryj

Opis:

Stan prawny na: 8.06.2010 r.

W 2006 r. ukazało się pierwsze wydanie komentarza do Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, które spotkało się z zainteresowaniem nauki i praktyki, o czym świadczą liczne odwołania do zawartych tam tez w publikacjach innych autorów. Obecne wydanie komentarza, uaktualnione i poprawione, jest wynikiem dalszych doświadczeń oraz coraz to bogatszego dorobku literatury przedmiotu. Autor konsekwentnie przedstawia koncepcje wykładni przepisów mających służyć głównie usprawnieniu postępowania, formułując przy tym tezy w wielu przypadkach odbiegające od utartych poglądów. Szczególna zaleta komentarza są poglądy autora na kwestie, które zazwyczaj bywają przemilczane przez innych komentatorów, a także ich aktualność. W komentarzu zamieszczono bowiem tezy dotyczące przepisów znowelizowanych ustawą z dnia 5 listopada 2009 r., które weszły w życie z dniem 8 czerwca 2010 r. Zaletą komentarza jest także jego przydatność dla praktyki, szczególnie osób parających się obroną w tego rodzaju sprawach - adwokatów i radców prawnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0173-2 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 684
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo wykroczeń
Kod: KAM-1465:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa