Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2010:

VAT w wyjaśnieniach organów podatkowych. Komentarz. Linie interpretacyjne

Komentarz do VAT w wyjaśnieniach organów podatkowych zawiera przede wszystkim olbrzymią ilość orzeczeń sądów zarówno polskich jak i Unijnych.

więcej

Autorzy: Dagmara Dominik, Małgorzata Militz, Marcin Bącal,
Seria:  Komentarz. Linie interpretacyjne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-0602:W01P01  Ilość w paczce: 4

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 


Przedmowa
str. 9

Od Autorów
str. 11

Wykaz skrótów
str. 13

USTAWA Z DNIA 11 MARCA 2004 R. O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
str. 17

DZIAŁ I
Przepisy ogólne
str. 19

DZIAŁ II
Zakres opodatkowania
str. 29


Rozdział 1
Przepisy ogólne
str. 29

Rozdział 2
Dostawa towarów i świadczenie usług
str. 54

Rozdział 3
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
str. 103

Rozdział 4
Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną
str. 161

DZIAŁ III
Podatnicy i płatnicy
str. 175

DZIAŁ IV
Obowiązek podatkowy
str. 223


Rozdział 1
Zasady ogólne
str. 223

Rozdział 2
Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
str. 262

Rozdział 3
Obowiązek podatkowy u małych podatników
str. 290

DZIAŁ V
Miejsce świadczenia
str. 296


Rozdział 1
Miejsce świadczenia przy dostawie towarów
str. 296

Rozdział 2
Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
str. 332

Rozdział 3
Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług
str. 339

DZIAŁ VI
Podstawa opodatkowania
str. 399

DZIAŁ VII
Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów
str. 473

DZIAŁ VIII
Wysokość opodatkowania
str. 505


Rozdział 1
Stawki
str. 505

Rozdział 2
Zwolnienia
str. 747

Rozdział 3
Zwolnienia z tytułu importu towarów
str. 859

Rozdział 4
Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%
str. 935

Rozdział 5
Szczególne przypadki określania wysokości podatku należnego
str. 973

DZIAŁ IX
Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe
str. 981


Rozdział 1
Odliczenie i zwrot podatku
str. 981

Rozdział 1a
Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności
str. 1099

Rozdział 2
Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego
str. 1125

DZIAŁ X
Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku
str. 1162


Rozdział 1
Rejestracja
str. 1162

Rozdział 2
Deklaracje
str. 1192

Rozdział 3
Informacje podsumowujące
str. 1206

Rozdział 4
Zapłata podatku
str. 1216

DZIAŁ XI
Dokumentacja
str. 1226


Rozdział 1
Faktury
str. 1226

Rozdział 2
Ewidencje
str. 1275

Rozdział 3
Kasy rejestrujące
str. 1297

Rozdział 4
Terminy przechowywania dokumentów
str. 1338

DZIAŁ XII
Procedury szczególne
str. 1344


Rozdział 1
Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców
str. 1344

Rozdział 2
Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych
str. 1381

Rozdział 3
Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki
str. 1407

Rozdział 4
Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków
str. 1426

Rozdział 5
Szczególne procedury dotyczące złota inwestycyjnego
str. 1446

Rozdział 6
System zwrotu podatku podróżnym
str. 1448

Rozdział 7
Procedury szczególne dotyczące podmiotów zagranicznych świadczących na terytorium Wspólnoty usługi elektroniczne osobom niepodlegającym opodatkowaniu
str. 1464

Rozdział 8
Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - procedura uproszczona
str. 1467

DZIAŁ XIII
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
str. 1475


Rozdział 1
Zmiany w przepisach obowiązujących
str. 1475

Rozdział 2
Przepisy przejściowe i końcowe
str. 1478

ZAŁĄCZNIKI
str. 1525

Szczegółowy spis treści
str. 1553

Ukryj

Opis:

Oddana w ręce Czytelników książka stanowi najbardziej kompleksowe i najobszerniejsze jak dotychczas opracowanie indywidualnych interpretacji wydawanych przez polskie organy podatkowe w zakresie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Autorzy umieścili w niej ponad 2700 wyjaśnień i interpretacji wydanych na przestrzeni lat 2004–2010. Publikacja ma na celu ułatwienie zaznajomienia się z poglądami resortu fi nansów dotyczącymi VAT wszystkim tym, którzy na co dzień borykają się z problemami w tym zakresie. Dzięki przejrzystemu układowi umożliwia łatwe i szybkie odnalezienie poszukiwanego zagadnienia i stanowiska prezentowanego przez organ podatkowy. Będzie również pomocna przy ocenie możliwych skutków w zakresie VAT oraz pozwoli na zminimalizowanie ryzyka podatkowego związanego z interesującą Czytelnika transakcją. Książka jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców: podatników VAT, profesjonalnych pełnomocników (doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów) oraz pracowników organów skarbowych, a także pracowników biur rachunkowych, naukowców i studentów interesujących się zagadnieniami prawa podatkowego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0204-3 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 1588
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: ABC-0602:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów