Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  


Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz [EBOOK PDF + EBOOK EPUB]

Kompleksowe opracowanie zawierające analizę przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także innych aktów prawnych z zakresu prawa medycznego.

więcej

Autorzy: Dorota Karkowska,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  15 grudnia 2015 r.
Kod: ABC-0550;pakiet-el  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 167,16 zł.
Twoja cena brutto już od: 133,73 zł. ( Oszczędzasz: 33,43 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 17

Wprowadzenie do wydania drugiego | str. 27

Wprowadzenie do wydania trzeciego | str. 31

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. - o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta | str. 33

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 35

Rozdział 2. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych | str. 143

Rozdział 3. Prawo pacjenta do informacji | str. 206

Rozdział 3a. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych | str. 269

Rozdział 4. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych | str. 274

Rozdział 5. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych | str. 312

Rozdział 6. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta | str. 441

Rozdział 7. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej | str. 462

Rozdział 8. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza | str. 559

Rozdział 9. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego | str. 570

Rozdział 10. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej | str. 585

Rozdział 11. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie | str. 588

Rozdział 12. Rzecznik Praw Pacjenta | str. 591

Rozdział 13. Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów | str. 639

Rozdział 13a. Zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych | str. 662

Rozdział 14. Kary pieniężne | str. 773

Rozdział 15. Przepis końcowy | str. 776

Bibliografia | str. 777

Ukryj

Opis:

W komentarzu autorka szczegółowo omówiła powszechny katalog praw pacjenta, a także przepisy dotyczące powołania, odwołania oraz kompetencji Rzecznika Praw Pacjenta.

Najnowsze wydanie komentarza uwzględnia nowelizację obejmującą m.in.:
• art. 2 pkt.6; art. 6 pkt.3; ar.24 -32 (dokumentacja medyczna);
• art. 46, 52-53; (Rzecznik Praw Pacjenta)
• art. 67b-67o. (postępowanie przed komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych).
Publikacja została uzupełniona o najnowsze orzecznictwo oraz bibliografię.


Adresaci:
Komentarz adresowany jest do osób wykonujących zawody medyczne, m.in. lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, a także do przedstawicieli innych zawodów związanych z ochroną zdrowia, takich jak: menedżerowie, pracownicy NFZ, pracownicy socjalni, liderzy i działacze organizacji pozarządowych działających w zakresie ochrony zdrowia oraz prawnicy. Publikacja będzie przydatna również dla wykładowców i studentów szkół wyższych kształcących się w zakresie nauk medycznych oraz słuchaczy podyplomowych studiów z zakresu prawa medycznego i ochrony zdrowia.

Szczegóły towaru


, 808
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Ochrona zdrowia / Prawo medyczne i ochrona zdrowia
Kod: ABC-0550;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów