Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Organizowanie i dokumentowanie pracy w szkole podstawowej. Praktyczne rozwiązania

Niniejsza publikacja ma na celu wsparcie dyrektorów szkół, na których spoczywa odpowiedzialność za realizację tego zadania w dostosowaniu prowadzonej dokumentacji do nowych wymagań.

więcej

Autorzy: Bożena Fronckiewicz, Jolanta Kołodziejska,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-0619:W01D03  Ilość w paczce: 40

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wstęp
str. 7

1. STATUT SZKOŁY

1.1. Ogólne zasady techniki prawodawczej
str. 8
1.2. Pierwszy statut
str. 9
1.3. Wprowadzanie zmian do statut
str. 9
1.4. Arkusz analizy statutu szkoły podstawowej
str. 14

2. REGULAMINY ORGANÓW SZKOŁY
2.1. Regulamin rady pedagogicznej
str. 19
2.2. Regulamin samorządu uczniowskiego
str. 27
2.3. Regulamin rady rodziców
str. 34
2.4. Regulamin rady szkoły
str. 39
2.5. Sposoby rozwiązywania sporów między organami szkoły
str. 43

3. DYREKTOR SZKOŁY
3.1. Role, zadania, kompetencje i odpowiedzialność
str. 44
3.2. Zestawienie zadań realizowanych przez dyrektora szkoły podstawowej
str. 48
3.3. Harmonogram podstawowych czynności kierowniczych i administracyjnych dyrektora w ciągu roku szkolnego
str. 50

4. ORGANIZACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO
4.1. Zasady przygotowania arkusza organizacji nowego roku szkolnego
str. 55
4.2. Realizacja ramowych planów nauczania
str. 59

5. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA I OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
5.1. Wymagana dokumentacja przebiegu nauczania
str. 61
5.2. Dokumentacja realizacji obowiązku szkolnego
str. 64

6. ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA
6.1. Ogólne zasady organizacji nadzoru pedagogicznego
str. 74
6.2. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły
str. 78
6.3. Załączniki do planu nadzoru pedagogicznego
str. 80
6.4. Procedura przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej
str. 96
6.5. Procedura obserwacji zajęć i innych czynności
str. 98
6.6. Plan i harmonogram obserwacji prowadzonych przez dyrektora
str. 100
6.7. Procedura organizacji awansu zawodowego nauczycieli
str. 103

7. INDYWIDUALIZACJA PRACY Z NIEPEŁNOSPRAWNYM UCZNIEM SZKOŁY OGÓLNODOSTĘPNEJ
7.1. Podstawy prawne organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych
str. 107
7.2. Strategie dostosowania wymagań do potrzeb uczniów
str. 113
7.3. Działania podejmowane wobec ucznia z opinią lub orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej
str. 117
7.4. Przykłady planowania pracy z uczniem wymagającym dostosowania wymagań edukacyjnych
str. 120

Literatura / źródła informacji
str. 153

Informacja o autorach
str. 155


Ukryj

Opis:

Od września 2009 r. rozpoczęto się wdrażanie w szkołach nowej podstawy programowej. Temu przedsięwzięciu towarzyszą również zmiany w ustawie o systemie oświaty i ustawie Karta Nauczyciela.Niniejsza publikacja ma na celu wsparcie dyrektorów szkół, na których spoczywa odpowiedzialność za realizację tego zadania w dostosowaniu prowadzonej dokumentacji do nowych wymagań. Książka zawiera praktyczne informacje dotyczące obowiązujących procedur oraz wzory dokumentów, wskazuje podstawy prawne uchwalania regulaminów organów szkoły, także dotyczące kompetencji tych organów, organizacji roku szkolnego oraz sprawowania nadzoru pedagogicznego - w tym procedur ewaluacji wewnętrznej, obserwacji zajęć i organizacji awansu zawodowego nauczycieli.Według nowej podstawy programowej "szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwój u każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości". W książce umieszczono również propozycje dostosowania wymagań do potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół podstawowych ogólnodostępnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0433-7 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 156
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Oświata / Zarządzanie w oświacie
Kod: ABC-0619:W01D03 Miejsce wydania: Warszawa