Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Adam Górski,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1436:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 93,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 84,51 zł. ( Oszczędzasz: 9,39 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Rozdział I
Zarys problematyki. Źródła pytań ustrojowych
str. 15


1. Uwagi ogólne. Podstawy prawne, zasady podstawowe i główne problemy międzynarodowego ścigania karnego
str. 16

2. Metody, środki prawne i instrumenty tworzenia prawa (obszaru) europejskiego ścigania karnego
str. 30

2.1. Pojęcie ścigania karnego w Unii Europejskiej (dlaczego "europejskie ściganie karne"?)
str. 30

2.2. Metody tworzenia prawa europejskiego ścigania karnego i ich ustrojowe konsekwencje
str. 36

2.2.1. Uwagi ogólne
str. 36

2.2.2. Funkcje zasady wzajemnego uznawania in abstracto
str. 51

2.3. Podstawowe instrumenty "wzajemnego uznawania" funkcjonujące w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
str. 55

2.3.1. Europejski nakaz aresztowania (ENA)
str. 56

2.3.2. Instytucja zespołów dochodzeniowo-śledczych i jej podstawy prawne
str. 61

2.3.3. Istota europejskiego nakazu dowodowego
str. 63

2.3.4. Konwencja z 2000 r. o pomocy prawnej w sprawach karnych
str. 67

2.3.5. Decyzja ramowa w sprawie zamrażania dowodów i mienia
str. 70

2.3.6. Wzajemne uznawanie kar o charakterze finansowym
str. 71

2.3.7. Wzajemne uznawanie nakazów konfiskaty
str. 75

2.3.8. Uznawanie wyroków skazujących
str. 78

2.4. Decyzja ramowa między prawem konstytucyjnym a europejskim: zmiana paradygmatu europejskiego ścigania karnego?
str. 79

2.4.1. Uwagi ogólne
str. 81

2.4.2. Problem ważności decyzji ramowej w sprawie ENA - sprawa C-303/05, Advocaten voor de Wereld
str. 109

2.4.3. Unia Europejska a prawo represyjne - orzeczenie C-176/03, Komisja v. Rada
str. 114

2.5. Instrumenty współpracy w sprawach karnych w traktacie konstytucyjnym oraz traktacie z Lizbony - różnice w stosunku do stanu zastanego
str. 119

2.6. Multicentryczność systemu prawa a ściganie karne w Unii Europejskiej
str. 131

Rozdział II
Usuwanie konstytucyjnych przeszkód współpracy w sprawach karnych w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
str. 156

1. Zakaz wydawania obywateli własnych
str. 156

1.1. Wprowadzenie
str. 156

1.2. Zakaz wydawania własnych obywateli w prawie karnym międzynarodowym oraz w systemie europejskiego ścigania karnego
str. 158

2. Zasada podwójnej karalności
str. 181

Rozdział III
Kluczowe problemy procesu europeizacji ścigania karnego
str. 203


1. Problem suwerenności
str. 203

1.1. Pojęcia ogólne. Definicja
str. 203

1.2. Suwerenność bodinowska i kelsenowska
str. 206

1.3. Suwerenność a prawo karne międzynarodowe
str. 209

1.4. Suwerenność - podsumowanie
str. 214

2. Ściganie karne w Unii Europejskiej a problem "demokratycznego deficytu"
str. 219

3. Ściganie karne w Unii Europejskiej a zapewnianie skuteczności prawu europejskiemu
str. 233

Rozdział IV
Ściganie karne w Unii Europejskiej w poszczególnych doktrynach konstytucyjnych i orzecznictwie państw członkowskich
str. 250


1. Uwagi wstępne
str. 250

2. Ściganie karne w Unii Europejskiej w niemieckiej doktrynie konstytucyjnej i orzecznictwie
str. 253

3. Ściganie karne w Unii Europejskiej w polskiej doktrynie konstytucyjnej i orzecznictwie
str. 283

3.1. Suwerenność państwa a problem zgodnej wykładni - uwagi na marginesie wyroku Trybunału Konstytucyjnego
str. 297

4. Ściganie karne w Unii Europejskiej w doktrynie konstytucyjnej i orzecznictwie Republiki Czeskiej
str. 312

5. Ściganie karne w Unii Europejskiej w doktrynie konstytucyjnej i orzecznictwie Republiki Cypru
str. 327

6. Ściganie karne w Unii Europejskiej w doktrynie konstytucyjnej i orzecznictwie Republiki Finlandii
str. 330

7. Ściganie karne w Unii Europejskiej w orzecznictwie i doktrynach konstytucyjnych Republiki Węgierskiej
str. 334

8. Ściganie karne w Unii Europejskiej w praktyce konstytucyjnej Republiki Francuskiej
str. 339

9. Ściganie karne w Unii Europejskiej w orzecznictwie i doktrynie Republiki Włoch
str. 342

10. Wspólne problemy konstytucyjne europejskiego ścigania karnego i sposób ich rozwiązania
str. 346

Rozdział V
Wartość poznawcza i uniwersalność doktryn i stanowisk konstytucyjnych dotyczących europejskiego ścigania karnego
str. 357

Rozdział VI
Wnioski wynikające z krajowych stanowisk konstytucyjnych - pozorny czy rzeczywisty konflikt konstytucyjny w obszarze europejskiego ścigania karnego?
str. 362

Rozdział VII
Identyfikacja podstawowych konfliktów konstytucyjnych w przestrzeni europejskiego ścigania karnego i możliwości ich rozwiązania
str. 388

Rozdział VIII
Rozróżnienie doktryn i stanowisk konstytucyjnych w odniesieniu do prawa wspólnotowego oraz (unijnego) prawa europejskiego ścigania karnego w poprzednim stanie traktatowym. Wnioski w nowym stanie traktatowym
str. 399

Rozdział IX
Zagadnienia ustrojowe europejskiego ścigania karnego od Amsterdamu do Lizbony - podsumowanie
str. 410

Bibliografia
str. 447

Akty prawa europejskiego
str. 493

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0422-1 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 500
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-1436:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów