Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości

Dzięki całościowemu przedstawieniu problemu upadłości firm i zaprezentowaniu zupełnie nowego systemu wczesnego ostrzegania, opartego na podstawach makro- i mikroekonomicznych, publikacja ta będzie stanowić ważny wkład w lepsze zrozumienie tego zjawiska, występującego właściwie od zawsze w dziedzinie ekonomii.

więcej

Autorzy: Tomasz Korol,
Seria:  Finanse i Inwestycje
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0608:W01P01  Ilość w paczce: 30

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 63,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 56,70 zł. ( Oszczędzasz: 6,30 zł. )

Spis treści: 

O autorze
str. 7

Wstęp
str. 9

CZĘŚĆ 1. EKONOMICZNE ASPEKTY UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
str. 17

Rozdział 1.1. Wprowadzenie
str. 19

Rozdział 1.2. Charakterystyka zależności między fazami kryzysu, rodzajami upadłości a endogenicznymi i egzogenicznymi przyczynami upadłości przedsiębiorstw
str. 23

1.2.1. Zdefiniowanie pojęcia upadłości przedsiębiorstw
str. 23
1.2.2. Charakterystyka podstawowych faz kryzysu w przedsiębiorstwie
str. 25
1.2.3. Charakterystyka podstawowych typów upadłości firm
str. 29
1.2.4. Endogeniczne i egzogeniczne przyczyny upadłości przedsiębiorstw w zależności od fazy kryzysu i rodzaju upadłości
str. 35

Rozdział 1.3. Cechy "demograficzne" przedsiębiorstw a przyczyny upadłości firm
str. 53

Rozdział 1.4. Ryzyko upadłości przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej
str. 62


1.4.1. Zdefiniowanie ryzyka upadłości firm
str. 62
1.4.2. Klasy ryzyka upadłości firm - rating
str. 77

Rozdział 1.5. Koncepcyjny model upadłości przedsiębiorstw
str. 80

CZĘŚĆ 2. METODOLOGIA PROGNOZOWANIA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ FIRM
str. 85

Rozdział 2.1. Wprowadzenie
str. 87
Rozdział 2.2. Klasyfikacja metod prognozowania upadłości przedsiębiorstw
str. 91
Rozdział 2.3. Systematyzacja modeli prognozowania upadłości
str. 98
Rozdział 2.4. Krótka charakterystyka metodologii wybranych modeli prognozowania upadłości
str. 108
Rozdział 2.5. Wady i ograniczenia wybranych metod prognozowania upadłości firm
str. 126
Rozdział 2.6. Propozycja systemu wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości
str. 132


CZĘŚĆ 3. WIELOCZYNNIKOWY SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA
str. 135

Rozdział 3.1. Wprowadzenie
str. 137

Rozdział 3.2. Założenia do badań
str. 139


3.2.1. Dobór przedsiębiorstw do próby uczącej i testowej
str. 139
3.2.2. Dobór zmiennych wejściowych do systemu oraz poszczególnych modeli
str. 141
3.2.3. Etapy badania
str. 143

Rozdział 3.3. Modele prognozowania upadłości
str. 148


3.3.1. Modele metod statystycznych
str. 148
3.3.2. Modele miękkich technik obliczeniowych
str. 159
3.3.3. Analiza porównawcza wyników modeli prognozowania upadłości metod statystycznych oraz metod miękkich technik obliczeniowych
str. 179

Rozdział 3.4. System wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw przed zagrożeniem upadłością
str. 182


3.4.1. Funkcje ryzyka upadłości firm w ujęciu makroekonomicznym
str. 182
3.4.2. Prognozowanie kursu walutowego PLN/USD
str. 184
3.4.3. Wieloczynnikowy system wczesnego ostrzegania
str. 187

Wnioski
str. 199
Załącznik 1
str. 203
Załącznik 2
str. 204
Załącznik 3
str. 209
Bibliografia
str. 215
Indeks
str. 229

Ukryj

Opis:

Zagadnienie upadłości przedsiębiorstw jest bardzo ważne z punktu widzenia zarówno teorii ekonomii, jak i praktyki gospodarczej. Obecny ogólnoświatowy kryzys finansowy dowiódł, że nawet najlepsze międzynarodowe koncerny powinny nieustannie monitorować sytuację finansową swoją, jak i firm, z którymi współpracują. Proces globalizacji doprowadził do powstania skomplikowanej sieci zależności w otoczeniu przedsiębiorstw. W warunkach gospodarki rynkowej oznacza to wzrost złożoności i niepewności zjawisk wpływających na kondycję finansowo-ekonomiczną jednostek gospodarczych. Żadne przedsiębiorstwo, nawet w okresie prosperity, nie może być pewne swojej przyszłości.Niniejsza książka, będąca wynikiem dziesięcioletnich badań własnych autora nad tym zagadnieniem, powinna się więc spotkać z zainteresowaniem nie tylko studentów i naukowców z dziedziny nauk ekonomicznych, ale także praktyków biznesu. Zawarte w niej informacje mogą być wykorzystane w praktyce w kilku aspektach:wczesnego ostrzegania przed pogarszaniem się sytuacji finansowej badanej firmy,oceny wypłacalności kontrahentów,oceny ryzyka kredytowego przez instytucje finansowe,oceny realizacji planów finansowo-ekonomicznych w firmie,oceny ryzyka zakupu akcji spółki przez inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.Dzięki całościowemu przedstawieniu problemu upadłości firm i zaprezentowaniu zupełnie nowego systemu wczesnego ostrzegania, opartego na podstawach makro- i mikroekonomicznych, publikacja ta będzie stanowić ważny wkład w lepsze zrozumienie tego zjawiska, występującego właściwie od zawsze w dziedzinie ekonomii.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-735-8 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , s. 232
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Ekonomia / Ekonomia
Kod: OFE-0608:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów