Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Zdzisław Gawlik, Andrzej Kidyba (red. nauk.), Andrzej Janiak, Grzegorz Kozieł, Adam Olejniczak, Agnieszka Pyrzyńska, Tomasz Sokołowski,
Seria:  Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15.06.2014 r.
z uwzględnieniem zmiany wynikającej z ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która weszła w życie 25 grudnia 2014 r. (Dz. U. poz. 827)

Kod: KAM-1141:W02P01  Ilość w paczce: 8

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 199,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 179,10 zł. ( Oszczędzasz: 19,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wprowadzenie | str. 15

Komentarz do zmian w kodeksie cywilnym wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta | str. 19

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny | str. 29


KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA | str. 31

TYTUŁ I
PRZEPISY OGÓLNE | str. 31

TYTUŁ II
WIELOŚĆ DŁUŻNIKÓW ALBO WIERZYCIELI | str. 135

DZIAŁ I. Zobowiązania solidarne | str. 135

DZIAŁ II. Zobowiązania podzielne i niepodzielne | str. 213

TYTUŁ III
OGÓLNE PRZEPISY O ZOBOWIĄZANIACH UMOWNYCH | str. 231

TYTUŁ IV
(uchylony). | str. 344

TYTUŁ V
BEZPODSTAWNE WZBOGACENIE | str. 344

TYTUŁ VI
CZYNY NIEDOZWOLONE | str. 415

TYTUŁ VI1
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ PRZEZ PRODUKT NIEBEZPIECZNY | str. 595

TYTUŁ VII
WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ I SKUTKI ICH NIEWYKONANIA | str. 638

DZIAŁ I. Wykonanie zobowiązań | str. 638

DZIAŁ II. Skutki niewykonania zobowiązań | str. 696

DZIAŁ III. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych | str. 766

TYTUŁ VIII
POTRĄCENIE, ODNOWIENIE, ZWOLNIENIE Z DŁUGU | str. 794

TYTUŁ IX
ZMIANA WIERZYCIELA LUB DŁUŻNIKA | str. 850

DZIAŁ I. Zmiana wierzyciela | str. 850

DZIAŁ II. Zmiana dłużnika | str. 924

TYTUŁ X
OCHRONA WIERZYCIELA W RAZIE NIEWYPŁACALNOŚCI DŁUŻNIKA | str. 946

Skorowidz rzeczowy | str. 995

Ukryj

Opis:

W komentarzu w sposób szczegółowy i praktyczny omówiono przepisy art. 353-534 kodeksu cywilnego dotyczące części ogólnej prawa zobowiązań. Sformułowane zostały tam podstawowe normy prawa zobowiązań, do których należy zaliczyć zasadnicze dla prawa kontraktowego zasady: swobody umów, pacta sunt servanda, rebus sic stantibus, nominalizmu itd. Mają one szczególne znaczenie dla obrotu gospodarczego, wykonywania umów oraz skutków odstępstwa od prawidłowego modelu wykonania zobowiązania.

Autorzy - specjaliści prawa cywilnego - omawiają zagadnienia dotyczące m.in.:

  • zobowiązań solidarnych,
  • bezpodstawnego wzbogacenia,
  • zmiany wierzyciela lub dłużnika,
  • skutków niewykonania zobowiązań,
  • ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika.
W opracowaniu uwzględniono zmiany legislacyjne, jakie miały miejsce od czasu ostatniego wydania w 2010 r., w tym zmiany wprowadzone przez ustawę z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia 2014 r., a także najnowsze orzecznictwo sądu najwyższego, dorobek doktryny oraz aktualną literaturę przedmiotu.

Adresaci:
Publikacja skierowana jest do prawników praktyków, w tym sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i aplikantów tych zawodów prawniczych. Nie brak tu również rozważań mogących zainteresować przedstawicieli nauki prawa cywilnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3274-3 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 1004
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Adwokatura
Kod: KAM-1141:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów