Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Komparatystyka kultur prawnych

Komparatystyka kultur prawnych jest podręcznikiem, w którym Autorzy przedstawili sztukę porównań (art de comparaison) oraz panoramiczne spojrzenie na funkcjonowanie prawa publicznego (res publica) i prawa prywatnego (res privata) w skali krajowej, ponadnarodowej i międzynarodowej.

więcej

Autorzy: Zdzisław Brodecki, Aleksandra Brodecka-Chamera, Magdalena Konopacka,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1498:W01P01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 11

Część I
Art de comparaison

Rozdział pierwszy
Metodologia regulae iuris
str. 15


1.1. Zainteresowanie sztuką porównań
str. 15

1.2. Przedmiot sztuki porównań
str. 16

1.2.1. Prawo porównawcze, komparatystyka prawnicza?
str. 16

1.2.2. Metoda czy metafizyka orzecznictwa?
str. 19

1.3. Kontekst sztuki porównań
str. 20

1.3.1. Kultura, rynek i prawo
str. 20

1.3.2. Badanie kultur prawnych
str. 23

Rozdział drugi
Komparatystyka w czasoprzestrzeni
str. 25


2.1. W historycznej perspektywie
str. 25

2.1.1. Wschód i jego kultura
str. 25

2.1.1.1. Odejście od europocentryzmu
str. 25

2.1.1.2. Bliski Wschód
str. 26

2.1.1.3. Daleki Wschód
str. 27

2.1.2. Zachód i jego kultura
str. 31

2.1.2.1. Korzenie
str. 31

2.1.2.2. Europa
str. 31

2.1.2.3. Ameryka
str. 33

2.1.3. Ekspansja kultur prawnych
str. 34

2.2. W przestrzennej perspektywie
str. 35

2.2.1. Kryterium narodowe
str. 35

2.2.2. Kryterium integracji
str. 37

2.2.3. Kryterium internacjonalizacji
str. 38

Rozdział trzeci
Porządek prawny
str. 39


3.1. Tradycyjne formy tworzenia prawa
str. 39

3.1.1. Źródła prawa
str. 39

3.1.2. Prawo zwyczajowe
str. 39

3.1.3. Prawo stanowione
str. 42

3.1.4. Prawo precedensowe
str. 43

3.2. W kierunku zintegrowanego porządku prawnego
str. 47

3.2.1. Wielość a jedność?
str. 47

3.2.2. Metody integracji poprzez prawo
str. 48

3.2.2.1. Prawo krajowe
str. 48

3.2.2.2. Prawo ponadnarodowe
str. 49

3.2.2.3. Prawo międzynarodowe
str. 50

3.2.3. Stopień integracji poprzez prawo
str. 52

3.2.3.1. Prawo publiczne i prawo prywatne
str. 52

3.2.3.2. Prawo ustrojowe, materialne i procesowe
str. 57

3.2.3.3. Integracja gospodarcza, społeczna i polityczna
str. 60

Rozdział czwarty
Próba stworzenia kodu idei
str. 63


4.1. Dwie triady: idei i prawa
str. 63

4.2. Humanitaryzm
str. 64

4.2.1. Jednostka
str. 64

4.2.2. Dobro jednostki
str. 66

4.2.3. Godność proceduralna
str. 67

4.3. Efektywność
str. 68

4.3.1. Racjonalny prawodawca i sprawny rząd
str. 68

4.3.2. Dobro wspólne
str. 72

4.3.3. Racjonalność proceduralna
str. 73

4.4. (Sądowa) sprawiedliwość
str. 74

4.4.1. Sędzia
str. 74

4.4.2. Ważenie dóbr/zasad
str. 75

4.4.3. Sprawiedliwość proceduralna
str. 76

Rozdział piąty
Res publica i res privata: w jakiej perspektywie?
str. 77

Część II
Res publica

Rozdział szósty
Konstytucjonalizacja prawa publicznego
str. 81


6.1. Prawo krajowe
str. 81

6.1.1. Władza narodowa
str. 81

6.1.2. Aksjologia prawa krajowego
str. 86

6.1.3. Proceduralizacja stosunków krajowych
str. 86

6.2. Prawo ponadnarodowe
str. 87

6.2.1. Władza ponadnarodowa
str. 87

6.2.2. Aksjologia prawa ponadnarodowego
str. 93

6.2.3. Proceduralizacja stosunków transgranicznych
str. 94

6.3. Prawo międzynarodowe
str. 95

6.3.1. Władza światowa
str. 95

6.3.2. Aksjologia prawa międzynarodowego
str. 96

6.3.3. Proceduralizacja stosunków międzynarodowych
str. 97

Rozdział siódmy
Fundamenty i zasady prawa publicznego
str. 100


7.1. Prawo konstytucyjne
str. 100

7.1.1. Fundamenty prawa konstytucyjnego
str. 100

7.1.1.1. Systemy konstytucyjne w Europie
str. 100

7.1.1.2. Systemy konstytucyjne w Ameryce
str. 104

7.1.1.3. Systemy konstytucyjne Bliskiego Wschodu
str. 105

7.1.1.4. Systemy konstytucyjne Dalekiego Wschodu
str. 106

7.1.2. Zasady prawa konstytucyjnego
str. 108

7.2. Prawo administracyjne
str. 113

7.2.1. Fundamenty prawa administracyjnego
str. 113

7.2.2. Zasady prawa administracyjnego
str. 117

7.3. Prawo karne
str. 120

7.3.1. Fundamenty prawa karnego
str. 120

7.3.2. Zasady prawa karnego
str. 126

Część III
Res privata

Rozdział ósmy
Tradycje prawa prywatnego w Europie: germańska, romańska, anglosaska
str. 131

Rozdział dziewiąty
Zasady prawa prywatnego w systemach krajowych
str. 139


9.1. Prawo rodzinne
str. 139

9.2. Ochrona własności
str. 143

9.3. Prawo umów
str. 147

9.3.1. Odpowiedzialność przedkontraktowa
str. 147

9.3.2. Nieuczciwe postanowienia umowne
str. 154

9.3.3. Siła wyższa i klauzula rebus sic stantibus
str. 158

9.3.4. Wyzysk
str. 160

9.4. Czyny niedozwolone
str. 163

9.4.1. Przesłanki odpowiedzialności: bezprawność i wina, szkoda, związek
przyczynowy
str. 163

9.4.2. Szkoda czysto ekonomiczna
str. 165

Rozdział dziesiąty
Ponadnarodowe zasady prawa prywatnego
str. 167


10.1. Prawo rodzinne
str. 167

10.2. Ochrona własności
str. 169

10.3. Prawo umów
str. 170

10.3.1. Uwagi ogólne
str. 170

10.3.2. Zawarcie umowy i faza przedkontraktowa
str. 174

10.3.3. Treść umowy - nieuczciwe klauzule umowne
str. 176

10.3.4. Usprawiedliwione niewykonanie umowy - rebus sic stantibus, vis maior.
str. 178

10.3.5. Ważność umowy - wyzysk
str. 179

10.4. Czyny niedozwolone
str. 181

10.5. Reguły kolizyjne dla umów
str. 181

Rozdział jedenasty
Międzynarodowe zasady prawa prywatnego
str. 188


11.1. Prawo rodzinne
str. 188

11.2. Ochrona własności
str. 197

11.3. Prawo umów
str. 199

11.3.1. Uwagi ogólne
str. 199

11.3.2. Zawarcie umowy i faza przedkontraktowa
str. 200

11.3.3. Treść umowy - nieuczciwe klauzule umowne
str. 201

11.3.4. Usprawiedliwione niewykonanie umowy - rebus sic stantibus, vis maior. 203

11.3.5. Ważność umowy - wyzysk
str. 204

11.4. Czyny niedozwolone
str. 205

11.5. Reguły kolizyjne dla umów
str. 206

Literatura
str. 209

Indeks rzeczowy
str. 219

Ukryj

Opis:

Komparatystyka kultur prawnych jest podręcznikiem, w którym Autorzy przedstawili sztukę porównań (art de comparaison) oraz panoramiczne spojrzenie na funkcjonowanie prawa publicznego (res publica) i prawa prywatnego (res privata) w skali krajowej, ponadnarodowej i międzynarodowej. Wielką zaletą książki jest jej nowatorska konstrukcja i przejrzystość wywodu poświęconego prawnej kulturze Wschodu i Zachodu. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów prawa i administracji,stosunków międzynarodowych oraz europeistyki.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0294-4 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , s. 222
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Historia, teoria i filozofia prawa
Kod: KAM-1498:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów