Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk

Książka jest przeznaczona dla osób chcących zrozumieć zjawisko przywództwa, studentów, a przede wszystkim dla praktyków - menedżerów, szefów firm, którzy chcieliby rozwinąć swoje organizacje. Liczne przykłady oraz modele mogą stać się dla nich inspiracją - wskazać kierunki działań zwiększających prawdopodobieństwo sukcesu.

więcej

Autorzy: Rafał Mrówka,
Seria:  Dla liderów biznesu
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0589:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 83,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 74,70 zł. ( Oszczędzasz: 8,30 zł. )

Spis treści: 

O autorze
str. 9

Wstęp
str. 11

1. Pojęcie przywództwa i jego ewolucja
str. 15


Wprowadzenie
str. 15
Defi nicje przywództwa
str. 16
Potrzeba przywództwa
str. 22
Ewolucja teorii przywódczych
str. 24
Najważniejsze wnioski
str. 29
Słownik najważniejszych pojęć
str. 30
Pytania problemowe
str. 31
Sprawdź się
str. 32

2. Wyłanianie się przywódców
str. 34


Wprowadzenie
str. 34
Koncepcje wyłaniania się przywódców
str. 35
Efektywność przywództwa
str. 36
Charyzma - atrybut pożądany czy przeszkoda?
str. 38
Znaczenie wizji przywódcy - podsumowanie
str. 42
Najważniejsze wnioski
str. 46
Słownik najważniejszych pojęć
str. 47
Pytania problemowe
str. 49
Sprawdź się
str. 49

3. Poziomy przywództwa w organizacji międzynarodowej
str. 52


Wprowadzenie
str. 52
Struktura organizacji międzynarodowej
str. 53
Model przywództwa w organizacji międzynarodowej
str. 59
Najważniejsze wnioski
str. 66
Słownik najważniejszych pojęć
str. 67
Pytania problemowe
str. 68
Sprawdź się
str. 69

4. Centralizacja i rozproszenie przywództwa
str. 71


Wprowadzenie
str. 71
Zadania globalnego lidera zarządzającego - centralizacja
przywództwa
str. 72
Zadania przywódcy z zakresu budowania motywacji wewnętrznej
pracowników
str. 78
Zadania przywódców lokalnych - rozproszenie przywództwa
str. 83
Najważniejsze wnioski
str. 88
Słownik najważniejszych pojęć
str. 89
Pytania problemowe
str. 90
Sprawdź się
str. 91

5. Przywództwo w organizacji w burzliwym otoczeniu
str. 94


Wprowadzenie
str. 94
Otoczenie współczesnej organizacji
str. 95
Typy przywódców w otoczeniu burzliwym
str. 101
Najważniejsze wnioski
str. 113
Słownik najważniejszych pojęć
str. 114
Pytania problemowe
str. 116
Sprawdź się
str. 116

6. Model przywództwa w otoczeniu burzliwym
str. 119


Wprowadzenie
str. 119
Modelowe sytuacje organizacji działających w otoczeniu
burzliwym
str. 120
Konsekwencje doboru typu przywódcy do sytuacji danej
organizacji
str. 124
Dominujące typy przywództwa w otoczeniu burzliwym - podsumowanie modelu
str. 146
Najważniejsze wnioski
str. 150
Słownik najważniejszych pojęć
str. 152
Pytania problemowe
str. 154
Sprawdź się
str. 154

7. Przewodzenie zmianie
str. 158


Wprowadzenie
str. 158
Zadania przywódcy
str. 160
Zapobieganie oporom wobec zmian i ich łagodzenie
str. 172
Przyczyny oporów wobec zmian
str. 172
Zwalczanie oporów wobec zmian - kompetencje lidera
str. 172
Najważniejsze wnioski
str. 183
Słownik najważniejszych pojęć
str. 184
Pytania problemowe
str. 185
Sprawdź się
str. 185

8. Kultura organizacyjna a przywództwo
str. 188


Wprowadzenie
str. 188
Zarządzanie kulturą organizacyjną
str. 189
Przywództwo w organizacji wielokulturowej
str. 200
Ciągła zmiana - budowanie kultury zmiany
str. 207
Najważniejsze wnioski
str. 210
Słownik najważniejszych pojęć
str. 212
Pytania problemowe
str. 213
Sprawdź się
str. 213

9. Przywództwo a innowacyjność organizacji
str. 217


Wprowadzenie
str. 217
Strategia pobudzania innowacyjności
str. 219
Operacyjne pobudzanie innowacyjności
str. 226
Najważniejsze wnioski
str. 232
Słownik najważniejszych pojęć
str. 233
Pytania problemowe
str. 234
Sprawdź się
str. 234

Podsumowanie
str. 237

Bibliografi a
str. 243

Klucz do pytań testowych "Sprawdź się"
str. 249

Indeks
str. 251

Ukryj

Opis:

Zrozumienie, na czym polega przywództwo, jest niezwykle istotne zarówno dla współczesnej nauki, jak i praktyki gospodarczej. Przywództwo stanowi bowiem jeden z ważniejszych elementów przyczyniających się do sukcesu organizacji. Efektywni przywódcy potrafią przygotowywać organizacje na wyzwania otoczenia, ożywiać je, reaktywować lub tworzyć zupełnie nowe podmioty. Brak przywództwa lub nieodpowiednie przywództwo mogą zaś doprowadzić dobrze funkcjonujące organizacje do kryzysu, którego skutki niezwykle trudno przezwyciężyć. W książce dokonano przeglądu współczesnej literatury przedmiotu dotyczącej przywództwa oraz analizy licznych przykładów i studiów przypadków przywódców pochodzących z koncernów międzynarodowych. Zaprezentowano zmiany w rozumieniu przywództwa związane ze zmianami otoczenia organizacji, opisano zadania przywódców organizacji i scharakteryzowano typy przywódców występujące w organizacjach. Szczegółowo omówiono: definicje przywództwa i ewolucję teorii przywódczych, zagadnienia związane z wyłanianiem się przywódców, a także znaczenie charyzmy i wizji przywódców, różne poziomy przywództwa w organizacji, zadania warte skupienia w rękach globalnego przywódcy organizacji oraz te, które należy rozproszyć, zmiany w rozumieniu przywództwa związane z transformacją otoczenia organizacji, model przywództwa w organizacji w otoczeniu burzliwym, najważniejsze zadania stojące przed współczesnymi przywódcami, rolę przywódcy w procesie planowania i wdrażania zmian, a także pobudzania innowacyjności organizacji, zarządzanie przeobrażeniem kultury organizacyjnej. Adresaci: Książka jest przeznaczona dla osób chcących zrozumieć zjawisko przywództwa, studentów, a przede wszystkim dla praktyków - menedżerów, szefów firm, którzy chcieliby rozwinąć swoje organizacje. Liczne przykłady oraz modele mogą stać się dla nich inspiracją - wskazać kierunki działań zwiększających prawdopodobieństwo sukcesu. Publikacja zawiera słownik najważniejszych użytych w niej pojęć oraz propozycję zagadnień do samodzielnego studiowania. Po każdym rozdziale umieszczono test sprawdzający przyswojenie przez czytelnika zaprezentowanych w nim zagadnień.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-734-1 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 256
Rodzaj: poradnik , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Biznes i zarządzanie / Zarządzanie
Kod: OFE-0589:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów