Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Rozporządzenie jako akt wykonawczy do ustawy w polskim prawie konstytucyjnym

Publikacja zawiera charakterystykę rozporządzenia wykonawczego w świetle konstytucyjnej regulacji prawotwórstwa, również na tle konstytucyjnych zasad ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej, a także bogatą analizę teoretyczną instytucji rozporządzenia.

więcej

Autorzy: Bartosz Skwara,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1485:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 83,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 74,70 zł. ( Oszczędzasz: 8,30 zł. )

Spis treści: 

Wykaz ważniejszych skrótów
str. 11

Wstęp
str. 13


Rozdział I
Założenia ustroju prawotwórstwa w Konstytucji
str. 21


1. Zasady ustroju politycznego RP i ich konsekwencje dla ustroju prawotwórstwa
str. 22

2. Podstawowe założenia i zasady regulacji krajowych źródeł prawa w Konstytucji
str. 47

3. Konstytucyjna regulacja statusu ustawy i rozporządzenia wykonawczego
str. 77

4. Wykonawczy charakter pozostałych podustawowych aktów prawnych
str. 89

Rozdział II
Rozporządzenie jako akt normatywny
str. 93


1. Pojęcie aktu normatywnego w polskim piśmiennictwie prawnokonstytucyjnym
str. 94

2. Kryteria oceny normatywności rozporządzeń w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
str. 97

3. Próba oceny kryteriów normatywności rozporządzeń w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (wnioski)
str. 109

Rozdział III
Rozporządzenie jako akt organu władzy wykonawczej
str. 115

1. Wydawanie rozporządzenia przez organ administracji rządowej jako element definicji rozporządzenia
str. 115

2. Zróżnicowanie wykonawczego charakteru rozporządzeń organów administracji rządowej
str. 120

3. Prezydent RP jako rozporządzeniodawca
str. 134

4. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako rozporządzeniodawca
str. 137

5. Cel wydania rozporządzenia konstytutywnym warunkiem uznania aktu normatywnego za akt wykonawczy względem ustawy (konkluzje)
str. 147

Rozdział IV
Rozporządzenie jako akt wydany w celu wykonania ustawy
str. 150


1. Wykonawczy charakter rozporządzenia jako kategoria nauki prawa konstytucyjnego i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
str. 150

2. Rola wytycznych dotyczących treści rozporządzenia
str. 167

3. Rozporządzenie modyfikujące ustawę
str. 186

4. Utrata mocy obowiązującej przez rozporządzenie jako konsekwencja jego wykonawczego charakteru
str. 194

5. Zakaz subdelegacji kompetencji rozporządzeniodawczej
str. 198

6. Uwagi de lege ferenda w kwestii wykonawczego charakteru rozporządzenia
str. 204

Rozdział V
Rozporządzenie jako akt wydany na podstawie szczegółowego upoważnienia ustawowego
str. 212


1. Szczegółowe upoważnienie do wydania rozporządzenia w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
str. 212

2. Szczegółowe upoważnienie do wydania rozporządzenia jako delegacja kompetencji prawodawczej
str. 223

2.1. Delegacja jako pojęcie polskiego prawa konstytucyjnego
str. 223

2.2. Delegacja jako pojęcie niemieckiego prawa konstytucyjnego
str. 230

2.3. Szczegółowe upoważnienie do wydania rozporządzenia w systemie Konstytucji jako niewłaściwa delegacja ustawodawcza według koncepcji H. Triepela
str. 236

3. Wolitywne i kognitywne elementy upoważnienia do wydania rozporządzenia
str. 240

Rozdział VI
Funkcja rozporządzenia wykonawczego w warunkach integracji europejskiej
str. 245


1. Wpływ integracji europejskiej na prawotwórstwo w RP (wybrane zagadnienia wprowadzające)
str. 245

2. Rozporządzenie jako narzędzie implementacji prawa Unii Europejskiej w Republice Federalnej Niemiec
str. 256

3. Dotychczasowe doświadczenia polskie i uwagi de lege ferenda
str. 269

Wnioski końcowe
str. 281

Bibliografia
str. 291

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
str. 291

Piśmiennictwo
str. 299

Ukryj

Opis:

Publikacja zawiera charakterystykę rozporządzenia wykonawczego w świetle konstytucyjnej regulacji prawotwórstwa, również na tle konstytucyjnych zasad ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej, a także bogatą analizę teoretyczną instytucji rozporządzenia. Przedstawiona została szeroka analiza praktyki polskiej i niemieckiej, zwłaszcza w zakresie roli rozporządzenia wykonawczego w warunkach integracji europejskiej (uwzględniając stan prawny po wejściu w życie Traktatu z Lizbony), w aspekcie problemu konstrukcji wytycznych dotyczących treści rozporządzenia oraz w zakresie realizacji nakazu konkretyzacji normy ustawowej przez rozporządzenie.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0238-8 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 314
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Konstytucja i ustrój
Kod: KAM-1485:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów