Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Coaching koaktywny [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

Tytuł oryginału: Co-Active Coaching: Changing Business, Transforming Lives, 3rd edition

więcej

Autorzy: Laura Whitworth, Karen Kimsey-House, Henry Kimsey-House, Phillip Sandahl,
Seria:  Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: OFE-0516;pakiet  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Specjalna dedykacja dla Laury Whitworth | str. 9

Wstęp do trzeciego wydania | str. 11

Podziękowania | str. 15

Wprowadzenie | str. 17

CZĘŚĆ I
PODSTAWY COACHINGU KOAKTYWNEGO | str. 21

Rozdział 1. Model coachingu koaktywnego | str. 23


Cztery filary | str. 23

Agenda klienta jako rdzeń modelu | str. 27

Zawieranie sojuszu wzmacniającego coaching | str. 31

Pięć kontekstów | str. 31

Rola coacha w coachingu koaktywnym | str. 34

Rozdział 2. Relacja w coachingu koaktywnym | str. 35

Środowisko coachingu | str. 36

Zawieranie sojuszu | str. 40

Zakres i formy coachingu | str. 41

Rozpoczynanie | str. 42

Homeostaza | str. 46

To, co najistotniejsze | str. 47

CZĘŚĆ II
KONTEKSTY COACHINGU KOAKTYWNEGO | str. 49

Rozdział 3. Słuchanie | str. 51


Świadomość słuchania i wywierania wpływu | str. 52

Umiejętności coachingowe | str. 60

Rozdział 4. Intuicja | str. 68

Wszechświat znany a wszechświat nieznany | str. 69

Czy to jest słuszne? | str. 70

Inteligencja intuicyjna | str. 72

Obserwacja i interpretacja | str. 72

Odnajdywanie własnego miejsca dostępu do intuicji | str. 73

Umiejętności coachingowe | str. 76

Klienci i ich intuicja | str. 79

Rozdział 5. Ciekawość | str. 82


Szczególny sposób zadawania pytań | str. 82

Wartość ciekawości | str. 84

Umiejętności coachingowe | str. 88

Siła pozostawania w stanie ciekawości | str. 94

Rozdział 6. Pobudzanie i pogłębianie | str. 97

Autentyczność | str. 98

Tworzenie więzi | str. 99

Żywość | str. 99

Odwaga | str. 100

Przejmowanie prowadzenia | str. 100

Odpowiedzialność | str. 101

Świętowanie porażek | str. 102

Odwoływanie się do wewnętrznej siły | str. 104

Umiejętności coachingowe | str. 105

Stosowanie struktur | str. 111

Rozdział 7. Zarządzanie sobą | str. 114

Wytrącony z kursu | str. 115

Zakazane terytoria | str. 117

Osądzanie siebie a dobre oszacowanie | str. 118

Użyteczne praktyki | str. 119

Opinie i rady | str. 120

Umiejętności coachingowe | str. 121

CZĘŚĆ III
ZASADY COACHINGU KOAKTYWNEGO I UŻYTECZNE PRAKTYKI | str. 133

Rozdział 8. Spełnienie | str. 135


Głód spełnienia | str. 136

Spełnienie a wartości | str. 138

Coaching spełnienia | str. 142

Spełnienie a rola coacha | str. 146

Rozdział 9. Balans | str. 148

Z dnia na dzień | str. 149

Okoliczności a możliwości | str. 150

Formuła coachingu balansu | str. 150

Znajdowanie równowagi | str. 159

Rozdział 10. Proces | str. 160

Jak wygląda proces | str. 161

Coach i proces | str. 161

Coaching procesu | str. 162

Wspinanie się | str. 166

Uczucia jako informacje, a nie symptomy | str. 166

Proces i odpowiedzialność | str. 170

Być z klientem | str. 170

Nie mogę tam pójść | str. 171

Kiedy się zatrzymujesz? | str. 172

Rozdział 11. Integracja, zastosowanie, wizja | str. 173

Integrowanie zasad | str. 173

Zaangażowanie coacha | str. 176

Coach w wielu rolach | str. 178

Poszerzanie się świata coachingu | str. 180

Sugestie dla profesjonalnego coacha | str. 181

Umiejętności coachingowe dla osób spoza profesji | str. 185

Wyobraź sobie świat… | str. 185

Glosariusz | str. 187

O autorach | str. 195

Indeks | str. 197


Ukryj

Opis:

Coaching koaktywny to model transformacyjnego procesu porozumiewania się, który pozwala jednostkom na wszystkich poziomach organizacji budować silne, oparte na współpracy relacje. W najnowszym wydaniu książki autorzy proponują rozszerzenie swojego pionierskiego modelu coachingu koaktywnego, podkreślającego partnerstwo klienta i coacha, o kwestię zarządzania organizacją przez liderów. Nowe wydanie książki zostało wzbogacone o:

  • przykłady rozmów pomiędzy coachem i klientem w ramach sesji coachingowych zaczerpnięte z osobistego doświadczenia autorów,
  • najnowszą terminologię coachingową,
  • zestaw narzędzi coacha dostępny online.
Autorzy Coachingu koaktywnego wyjaśniają, na czym polega proces prowadzący do głębokiej zmiany, i uczą, jak można go uruchomić poprzez budowanie relacji partnerskich. W ich wizji umiejętności coachingowe powinni wykorzystywać nie tylko profesjonalni trenerzy, lecz także menedżerowie i nauczyciele, pomagając swoim współpracownikom i podopiecznym wieść satysfakcjonujące życie oraz w pełni realizować swój potencjał w ramach organizacji.

Publikacja dostarcza narzędzi i technik wspomagających coacha w odnoszeniu sukcesów oraz wspierających pracowników każdego szczebla w firmie w odkrywaniu i wykorzystywaniu tego, co w nich najlepsze, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Znajdź klucz do indywidualnego rozwoju liderów, pracujących z zespołami i umacniających całą organizację dzięki podejściu koaktywnemu!

Obszerny zestaw narzędzi coacha, zawierający ćwiczenia, kwestionariusze, listy kontrolne oraz formularze przydatne podczas sesji coachingowych, jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie www.coaching-koaktywny.eoficyna.com.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4363-3 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 200
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Biznes i zarządzanie / Zarządzanie
Kod: OFE-0516;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów