Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej

Poszczególne opracowania zawarte w książce poświęcone są różnym aspektom ochrony trwałości stosunku pracy, m.in.: konstytucyjnym, międzynarodowym oraz ustrojowym podstawom prawnym, zasadności i kontroli związkowej wypowiadania umów o pracę ...

więcej

Autorzy: Grzegorz Goździewicz,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1442:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 12

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 83,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 74,70 zł. ( Oszczędzasz: 8,30 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str.9

Wprowadzenie
str.13

Grzegorz Goździewicz
Przemiany w zakresie ochrony trwałości stosunku pracy w Polsce - wybrane zagadnienia
str.17

Ludwik Florek
Konstytucyjne i prawnomiędzynarodowe podstawy ochrony trwałości stosunku pracy
str.41

Walerian Sanetra
Ustrojowe uwarunkowania ochrony trwałości stosunku pracy
str.53

Michał Seweryński
Ochrona pracowników przed rozwiązaniem umowy o pracę według projektu kodeksu pracy
str.75

Zbigniew Hajn
Ochrona trwałości stosunku pracy a flexicurity
str.87

Małgorzata Gersdorf
Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy w świetle ochrony trwałości stosunku pracy
str.95

Jakub Stelina
Ochrona trwałości zatrudnienia w pozaumownych stosunkach pracy
str.109

Jan Wojtyła, Borys Budka
Ochrona interesów pracowniczych w pakietach socjalnych - wybrane zagadnienia
str.129

Jan Piątkowski
Udział związku zawodowego w rozwiązywaniu stosunku pracy - niedoskonałości regulacji prawnej
str.139

Iwona Sierocka
Ochrona trwałości stosunku pracy w świetle ustawy o zwolnieniach grupowych
str.169

Ewa Wronikowska
Terminowe umowy o pracę a ochrona trwałości stosunku pracy
str.187

Paweł Nowik
Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy rodziców w związku z macierzyństwem i wychowywaniem dzieci
str.203

Aneta Giedrewicz-Niewińska
Ochrona trwałości stosunku pracy z powołania
str.229

Monika Latos-Miłkowska
Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy a ochrona interesu pracodawcy
str.245

Beata Rutkowska
Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy przedstawicieli pracowników - uwagi de lege ferenda
str.261

Artur Rycak
Roszczenia restytucyjne czy odszkodowawcze przysługujące w związku z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę
str.277

Łukasz Pisarczyk
Ochrona miejsc pracy a zwiększanie zdolności zatrudnienia po stronie pracowników
str.301

Michał Raczkowski
Ochrona trwałości stosunku pracy a wady oświadczenia woli
str.323

Anna Leszczyńska
Utrata zaufania do pracownika jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
str.333

Dorota Dzienisiuk
Ochrona trwałości stosunku pracy a osiągnięcie wieku emerytalnego
str.353

Katarzyna Leszczyńska
Przyczyny rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem z mianowanym nauczycielem akademickim
str.375

Monika Smusz-Kulesza
Zbieg zbiorowych uprawnień informacyjnych związanych z rozwiązaniem stosunku pracy
str.397

Anna Napiórkowska
Ochrona ubezpieczeniowa w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z powodu długotrwałej choroby pracownika
str.411

Wioletta Witoszko
Ochrona trwałości stosunku pracy osób niepełnosprawnych
str.429

Agnieszka Zwolińska
Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy a ochrona trwałości stosunku pracy
str.443

Piotr Grzebyk
Wpływ ustalenia prawa właściwego na ochronę trwałości stosunku pracy
str.455

Marta Madej
Zmiany technologiczne a stabilizacja zatrudnienia w gospodarce opartej na wiedzy
str.467

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0176-3 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 480
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-1442:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów